Platon'un Mağara Alegorisi Üzerine Kompozisyon

Platonun Mağara Alegorisi'ni Günümüz Yaşantısına Uyarlayarak Bir Kompozisyon Yazınız

Eski çağın ünlü filozoflarından Platon bazı insanların bir mağaranın içerisine zincirlendiklerini ve başlarını sağa sola çevirmeden yalnızca karşılarını gördüklerini söyler . Doğduğundan beri bu mağarada olan insanlar yalnızca mağaranın girişinden yansıyan nesnelerin gölgelerini görür ve bu gölgeleri gerçek olarak algılar . Bir gün zincirlerinden kurtulmayı başaran birisi dışarı çıkar ve gerçek dünya ile , nesnelerin gerçek şekilleri ile karşılaşır . Tekrar mağaraya dönüp gördüklerini mağaradaki arkadaşlarına anlatır . Ancak arkadaşları bu anlatılanlara inanmaz . Ve öyle hale gelmişlerdir ki bu insanlara gerçeği anlatabilmek de imkansızdır .

Toplumda maalesef böyledir . İnsanlar doğdukları sosyal ortam içerisinde kendilerine empoze edilen fikirleri o kadar içselleştirirler ki bu fikirlerde kusur olduğunu ya da eksiklik bulunduğunun söylenilmesine bile dayanamazlar . İnsanlar sorgulama yetilerini kaybeder kendilerine sunulan bilgileri kabul eder ve bu bilgilere göre hayatlarına şekil verirler . Günümüzde de bunun örnekleri çok fazladır . Bilgi sahibi olmadan çeşitli siyasi partilere ya da ideolojilere mensup olan insanlar mensup oldukları grubun faaliyetler konusunda düşünme ya da eleştiri de bulunma gibi bir istekte bulunamazlar . Ya da toplum içerisinde bazı kurallar vardır ve bu kuralları değiştirmeye çalışan insanlar marjinallikle suçlanır ve toplum tarafından dışlanır .


Platon bu alegorisi ile aklını kullanmayan yalnızca kendine dayatılan ile yetinen ve bu bilgilerin aksini kabul etmeyen insanların durumunu tasvir etmiştir . 

3 yorum:

Deneme