Platon'un Mağara Alegorisi Üzerine Kompozisyon - Kompozisyon Örnekleri

Popüler Yayınlar

Platon'un Mağara Alegorisi Üzerine Kompozisyon

    2

Platonun Mağara Alegorisi'ni Günümüz Yaşantısına Uyarlayarak Bir Kompozisyon Yazınız

Eski çağın ünlü filozoflarından Platon bazı insanların bir mağaranın içerisine zincirlendiklerini ve başlarını sağa sola çevirmeden yalnızca karşılarını gördüklerini söyler . Doğduğundan beri bu mağarada olan insanlar yalnızca mağaranın girişinden yansıyan nesnelerin gölgelerini görür ve bu gölgeleri gerçek olarak algılar . Bir gün zincirlerinden kurtulmayı başaran birisi dışarı çıkar ve gerçek dünya ile , nesnelerin gerçek şekilleri ile karşılaşır . Tekrar mağaraya dönüp gördüklerini mağaradaki arkadaşlarına anlatır . Ancak arkadaşları bu anlatılanlara inanmaz . Ve öyle hale gelmişlerdir ki bu insanlara gerçeği anlatabilmek de imkansızdır .

Toplumda maalesef böyledir . İnsanlar doğdukları sosyal ortam içerisinde kendilerine empoze edilen fikirleri o kadar içselleştirirler ki bu fikirlerde kusur olduğunu ya da eksiklik bulunduğunun söylenilmesine bile dayanamazlar . İnsanlar sorgulama yetilerini kaybeder kendilerine sunulan bilgileri kabul eder ve bu bilgilere göre hayatlarına şekil verirler . Günümüzde de bunun örnekleri çok fazladır . Bilgi sahibi olmadan çeşitli siyasi partilere ya da ideolojilere mensup olan insanlar mensup oldukları grubun faaliyetler konusunda düşünme ya da eleştiri de bulunma gibi bir istekte bulunamazlar . Ya da toplum içerisinde bazı kurallar vardır ve bu kuralları değiştirmeye çalışan insanlar marjinallikle suçlanır ve toplum tarafından dışlanır .


Platon bu alegorisi ile aklını kullanmayan yalnızca kendine dayatılan ile yetinen ve bu bilgilerin aksini kabul etmeyen insanların durumunu tasvir etmiştir . 

2 yorum:
Write yorum

YORUMLARINIZI YORUMLAMA BİÇİMİNİ "ANONİM" SEÇEREK İSİM, MAİL ADRESİ VB. YAZMAK İLE UĞRAŞMADAN KOLAYCA YAYINLAYABİLİRSİNİZ. KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜRÜN BİLE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN...

© 2014 Kompozisyon Örnekleri. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.