"Online Türkçe Test" Sitemiz Açıldı


"Online Türkçe Test" Sitemiz Açıldı

Türkçe dersi hem günlük hayatta kullanırken hem de sınavlarda çok önemlidir. Sadece Türkçe dersi için değil tüm derslerde de Türkçe'nin kurallarını iyi bilmek ve uygulayabilmek bizlere kolaylık sağlayacaktır .

Türkçe dersi ile ilgili bilgilerimizi kalıcı hale getirmek ve eksikliklerimizi görebilmek ve düzeltmek için testler son derece önemlidir . Test çözdükçe dilimize ait kuralları daha iyi özümser ve yazılarımızda daha doğru kullanabiliriz . Kompozisyon örnekleri yazarken ya da her hangi bir yazı türü ile ilgili çalışırken dilimizin özelliklerini etkin bir biçimde kullanmak önemlidir .

Kısaca online Türkçe testleri sitemiz ile sizin Türkçe dersi ile ilgili bilgi ve becerilerinizi geliştirmeyi amaçlıyoruz . Testlerde soruların altında açıklamalar vererek hem öğrenmenizi hem de hem de kendinizi sınamanızı sağlamayı amaçladık . Umarız iyi ve eğlenceli vakit geçirirsiniz .


Ailenizin Düğün Gelenekleri Nelerdir? Aile Büyüklerinize Danışarak Öğreniniz.


Ailenizin  Düğün Gelenekleri Nelerdir?  Aile  Büyüklerinize   Danışarak    Öğreniniz.  

Ülkemizde düğünler kültürümüzün bir parçasıdır.  Çeşitli düğün geleneklerimiz vardır.  Bizim düğün geleneklerimiz şöyledir: Erkek tarafı önceden kız tarafına haber ederek kızı istemeye gider. Kızı istemeye giderken kıza çiçek ve çikolata alınır. Aileler tanışır ve daha sonra Allah’ın izni, Peygamber’in kavli ile gelin  babasından istenir. Daha sonra  yüzük takılır. Sonra düğün hazırlıklarına başlanır. 

Düğün hazırlıkları da yöreden yöreye değişir. Bizim yöremizde ise düğün gelenekleri şöyledir: Kız tarafı   mutfak eşyalarını alır, erkek tarafı da yatak odası takımını, kanepeleri  vb. alır. Aileler gücü yettiğince çocuklarına altın takar. Eşten, dosttan gelen takılar damat ve geline kalır.  Toplanan takılar ile evlenen  çifte verilir ve onların eksiklerinin giderilmesi sağlanır. Düğünde çeşitli  oyunlar oynanır. Halaylar çekilir, Ankara havasında oyunlar oynanır. Her çeşit oyunlar oynanabilir.  Düğünden önce erkek evinde bayrak dikilir ve gelen konuklara fıstık ve akide şekeri ikram edilir. Gelinin  üzerinden içinde bozuk para, buğday, pirinç, şeker vb. olan tabak dökülür.

Gelin eve ilk adımını atarken  geline  ayağı ile bardak kırdırılır. Gelin anne evinden alınırken damattan sandık parası alınır. Yol kesilir ve damat tarafından para alınır. Gelinin  büyük abisi , abisi yoksa babası gelinin beline kırmızı kurdela takar. Daha birçok geleneklerimiz vardır.

Not: Geleneksel Müzik Aletlerimizin Adalarını Araştırınız.
* Zurna
* Davul
* Def
* Bağlama
* Yaylı Tambur
* Kemençe
* Bağlama
* Ud
* Kava
* Gayda
* Tapan
* Tambura
* Tapan
* Tarabuka  gibi geleneksel müzik aletlerimiz vardır.

Çevre Kirliliğinin Sebepleri İle İlgili Bir Araştırma Yapınız.


Çevre Kirliliğinin Sebepleri İle İlgili Bir Araştırma Yapınız.

Çevre kirliliği günümüzde  dünyanın en büyük sorunlarından biridir. İnsnların  daha çok  para kazanmak için, daha fazla mala sahip olmak için, bitmek bilmeyen hırsları yüzünden çevremiz gün geçtikçe solmaya başlamakta ve  çevredeki diğer canlıların yaşamı da tehlike altına girmeye başlamaktadır.
Çevre kirliliğinin sebepleri şunlardır:
* Çarpık kentleşme ve altyapı hizmetlerinin yetersiz olması
* Köyden  şehirlere kontrolsüz bir şekilde göç olması

* Sanayiden çıkan fabrika atıklarının denize, suya, havaya karışması
* Her geçen gün   yapılan binaların daha çok artması ve yeşil alanların daha az olmaya başlaması
* Arazinin yanlış  kullanımı
*  Ormanların tahrip edilmesi, orman yangınlarının  çıkarılması, çıkması
*  Kişi başına düşen doğal kaynak  miktarındaki tüketimin artması
*  Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi
*  Motorlu araçlardan  ve deniz araçların  çevreye olumsuz etkileri
*  Toprağa  karışan, suya karışan kimyevi ilaçlar, kimyevi zehirler
*  Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği
*   Göllerin, nehirlerin kısacası sulak alanların kurutulması
*  Kaçak  avlanma yapılması
*  Çöplerin  suya, toprağa karışması
*  Doğal afetler
*  Küresel ısınma
 * Çeşitli teknolojik aletlerden yayılan radyasyonun artması
*  İnsanların bilinçli olmaması
* İnsanların tüketim çılgını olması ve israfın her geçen gün artarak çevre kirliliğine sebep olması .. vb. gibi nedenlerdir.

Not: Çevrenin önemi ile ilgili şu sözü de unutmamalıyız:
’’Tabiatın isteklerini anlamazlıktan gelen, cezasını görür.’’(Balzac)
‘’Bir ağaç, herhangi bir prensten daha soyludur. ‘’ (Alexander Pope)

Çevreyi Korumak İçin Çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarını Araştırınız. Bu Kuruluşların Adlarını, Hangi Amaçla Kurulduklarını ve Hangi Çalışmaları Gerçekleştirdiklerini Araştırınız.


Çevreyi Korumak İçin Çalışan  Sivil Toplum  Kuruluşlarını Araştırınız. Bu Kuruluşların Adlarını, Hangi Amaçla Kurulduklarını ve  Hangi Çalışmaları Gerçekleştirdiklerini Araştırınız. 

Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşları ve amaçları şunlardır:
* TEMA ( Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı): Bu vakfı kuran kişiler Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede Nihat Gökyiğit’tir. 1922’de kurulmuştur. Bu vakfın kurulma amacı şudur: Erozyona ve çölleşmeye dikkat çekmek ve insanların bu konuda duyarlı olmasını sağlamaktır. Bu amacın devlet politikası haline gelmesi için çalışmışlardır. Var olan ormanları korumak, kuru alanlara ağaçlandırma çalışmaları yapmak, mera ve çayırları korumak, topluma ağaç sevgisi kazandırmak, bilinçli nesiller ve bilinçli toplumlar  yetiştirmek , doğal varlıkların korunmasını sağlamak, tarım alanlarını korumak gibi amaçları vardır. Bunun için de sloganları şudur: ‘’ Türkiye Çöl Olmasın.’’  Bundan dolayı da her yıl ağaç dikme çalışmaları yapılmakta, çevreyi korumak için  var güçleri ile çalışmaktadırlar ve yeşil alanların çoğalmasını sağlamaktadırlar. TEMA’ya her binlerce kişi gönüllü olarak bağış yapmaktadır.

*   TÜRÇEK  ( Türkiye Çevreyi Koruma ve Yeşillendirme Kurumu): Bu kurum 1972 yılında Selahaddin  Üzel tarafından kurulmuştur. Amaç ülkemizde doğal varlıkların korunmasını sağlamak, erozyonla mücadele edilmesini sağlamak, bitki örtüsünü ve toprağı  vb. gibi amaçları vardır. Bunun için  ellerinden gelen emeği harcamakta ve ülkemizin çöle dönüşmemesi için mücadele etmektedirler.

ÇEKÜL  (Çevre ve  Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı):  Bu vakıf da 1990 yılında korunmuştur. Amaçları şunlardır: Ülkemizin kültürel, tarihsel ve doğal varlıklarını korumaktır. Sloganı şudur:  ‘’ Doğa ve Kültürle  Varız .’’ Kültürel mirasın önemine vurgu yapmaktadırlar.

TTKD ( Türkiye Tabiatını Koruma Derneği):  1995 yılında kurulmuştur. Amaçları şudur: Kaybolan doğanın  güzelliklerini kurtarmak, geleceğe daha yaşanılır bir yer bırakmak , yoksuuluğu ve açlığı yok etmek,bilinçli toplum oluşmasını sağlamak,   barışa ve  ülke topraklarına katkı sağlamaktır.

Not: Diğer  doğayı koruyan  vakıflar şunlardır:
- ÇEVKO ( Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı)
- Doğa Derneği
- Deniztemiz / Turmepa Derneği
- Dünyayı Koruma Vakfı  (WWF)
- Greenpeace ( Yeşil Barış)

Anne Hakkında Uzun Bir Hikaye Yazınız.


Anne  Hakkında Uzun Bir Hikaye Yazınız.

Benim annem çok fedakar ve   yardımsever bir insandı.   Sabahları erkenden kalkar tarlaya gider ve tarlada çalışır, kan ter içinde kalırdı.  Bir yandan dışarı işleri ile uğraşan annem bir yandan da ben ve kardeşlerime bakardı. Annemi çok seviyordum. Çünkü o gerçekten iyi bir insandı. Yine bir gün annem  tarladan yorgun bir şekilde gelmiş ve kendini  hemen yatağa atmıştı. Çok yoruluyordu. Hiç hali kalmıyordu. Az sonra beni ve kardeşlerimi yanına çağırarak iyi olmadığını söyledi ve   hemen odaya bir  leğen getirmemizi söyledi. Ne olduğunu anlamamıştık   fakat koşarak hemen leğeni getirmiştik.

Annem kusacak zannetmiştim ki yanıldığımı iki dakika sonra  anlamıştım.  Annemin ağzından kanlar geliyordu ve kan bitmek bilmiyordu. Abilerim onu kucağına aldığı gibi hemen hastaneye götürdü.  Yaklaşık bir saat gibi bir süre onra acı haberi vermişti doktor bize. Annem  hayatını kaybetmişti. Kardeşlerim, ablalarım, abilerim  bağıra bağıra ağlıyorduk. O bizim her şeyimizdi, bize hiç kimse  onun gibi bakamaz, bizi hiç kimse onun gibi sevemezdi.  Öksüz kalmıştık hepimiz. Babam ise burada değildi . Biz Kayseri’nin bir köyünde yaşıyorduk, babam ise çalışmak için Adana’ya gitmişti.  O zamanlar telefonumuz falan da olmadığı için babamı annemin ölümünden haberdar etmemiştik. Annem ahh annem ne güzel bir melektin sen. Çocukları için sürekli çalışan ve bize fazla doymadan   bu dünyadan göçen  candın sen, annemmmm……  Artık  abilerim ve ablalarım bize bakıyordu. Bir  gün yine okuldan gelmiştim ve  eski, yıkık dökük  olan evimizin merdivenlerinde yorgunluktan uykuya kalmıştım. O anda  ne olduysa oldu işte. Annemi görüyordum. Annem ölmemişti, bana gülümsüyor ve bizi çok sevdiğini söylüyordu. Çok mutlu olmuştum, ona sarılmıştım, onu koklamıştım.  Derken  abimin  kızım burada ne uyuyorsun kalk demesi ile uyanmıştım. Meğer her şey rüyadan ibaretmiş. İçim  cızzzz etmişti. Sanki üzerime kaynar bir  su  dökülmüştü. Canım yanıyordu. Çünkü yine gerçeklerle karşıya karşıyaydım. Annem yoktu yanımda. Canım yanıyordu.

O gün akşam babam geldi   Adana’dan.  Bize anneniz nerede diye sormuştu. En büyük abim olan biten her şeyi anlattığında babam  kendine vuruyor, ağlıyor, bağırıyordu. Biz de dayanamadık ve ağladık, babama sarıldık. Artık hayatın gerçekleri ile karşı karşıyaydık ve kendi yolumuza bakacaktık. Günler günleri kovaladı, aylar ayları derken, hepimiz okuduk ve meslek sahibi olduk. Elimizden geldiği kadar da annemizin adına insanlara yardım etmeye çalışıyoruz.


Kültürel Farkındalık Oluşturmak Amacıyla Farklı Kültürler Hakkında Bilgi Sahibi Olmak Neden Önemlidir?


Kültürel Farkındalık Oluşturmak Amacıyla Farklı Kültürler Hakkında Bilgi Sahibi Olmak Neden Önemlidir?

Bir toplumun  maddi ve manevi değerleri kültürdür. Kültür toplumu toplum yapan en önemli etmenlerden biridir.  Gelenek, görenek, adetler,  dil vb. hepsi kültürün içine girer. Her milletin kendine özgü kültürel özellikleri vardır. Kişi kültürel farkındalık geliştirmek için, farklı yörelerin kültüründen de faydalanmak için farklı kültürlerin özelliklerini araştırmalı, bilmelidir. Farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olan kişi kendini daha çok geliştirir ve o kişide hoşgörü, değerlere saygı, bağlılık gibi kavramlar da gelişir.

Farklı kültürlere de hoşgörü ile yaklaşmasını bilmeliyiz ve herkesin  görüşüne, gelenek ve göreneklerine saygı  duymalıyız. Kimsenin kültürünü küçümsememeliyiz . Çünkü her kültürün yaşanmışlığı, geçmişi farklıdır. Önemli olan bu farklılıklara  hoşgörü ile bakmak ve bu farklılıkları büyük zenginlik olarak görmektir. Başka kültürlerden farklı yemekler öğrenebiliriz, farklı yöresel kıyafetler öğrenebiliriz ve daha birçok şey öğrenebiliriz. Bu öğrendiğimiz şeyler kendi kültürümüzle yoğurduğumuz zaman da ortaya çok zengin bir kültür ortaya çıkar ve  kendi kültürümüze büyük fayda sağlamış oluruz ve sürekli gelişmeye, ilerlemeye açık oluruz. Farklı ülkelerin kültürel özelliklerini öğrendiğimiz zaman buna uygun  çalışmalar yaparız. Örneğin;  farklı bir ülkede  onlara özgü geleneksel kıyafetler yapabiliriz ve onlar ile hem ekonomik anlamda hem de insani anlamda iletişim kurabiliriz. Böyle olunca onlar da bizim kültürümüzden çeşitli şeyler öğrenir ve böylece kültür alışverişi gerçekleşmiş olur. Bu olunca da toplumlar arasında sevgi, saygı , barış, dayanışma ve kardeşlik gibi duygular artar ve toplumlar daha mutlu olur.

Kültürel farkındalığı geliştirmek için farklı kültürlere saygılı olmalıyız ve  empati kurma becerisine sahip olmalıyız. Farklı kültürleri öğrenerek   farklı güzellikleri yaşamaktan da kendimizi mahrum bırakmamalıyız.
Kültürün önemi ile ilgili şu sözleri de  unutmamalıyız:
‘’ Kültür düşünce faaliyetine, güzellik ve insani hislerle kapıyı açık tutabilmektir.  A.North Whitehead .
* ‘’ ne büyük mutluluktur ki dünyamız hâlâ on binlerce çiçekli bir kültür bahçesidir. Her kültürün bir rengi,bir kokusu vardır. Yaşar Kemal.
* ‘’ Üstün insan kültür yoluyla arkadaşlarını bulur. Onların arkadaşlıklarıyla da kendi erdemini yükseltir.’’