Okul Olmasaydı Neler Olurdu ? Açıklayınız .


Okul Olmasaydı Neler Olurdu ? Açıklayınız .

Eğitimin bir plan ve program doğrultusunda verildiği en önemli kurum okuldur . Okul olmasaydı  eğitim diye bir şey olmazdı . Belki kimileri kendilerine göre çocuklarına belli bir eğitim verebilirlerdi ama bu  daimi olamazdı . Çünkü okulda plan vardır , program vardır , disiplin vardır . Okul çocuklara sadece eğitimin verildiği, onları akademik açıdan çok iyi yetiştiren yerdir. Çünkü okulun olduğu yerde çocukların sevinci vardır, bağırış, çağırışları vardır. Öğretmen  ve öğrenci iş birliği  vardır.

Okul aynı zamanda orada bulunan nitelikli öğretmenlerdir . İşte bu nitelikli öğretmenler de çocuklara sosyal olmayı öğretir . Çünkü sosyal olmayan bir çocuk ne kadar zeki olursa olsun , insan ilişkilerinde ne yazık ki çok zayıf kalır . Düşünsenize çok bilgin var fakat bunları karşı tarafa aktarabilecek iki üç cümle bile kuramıyorsun . İşte okul bize bunu öğretiyor . Onun için okullar olmalıdır , eğitim okulda olmalıdır . Eğitim daimi olmalıdır . Okul olmadığı zaman  çocuklar kültürlü olmazdı . Farklı kültürler hakkında bilgi edinmezdi . Farklılıklara saygı olmazdı , hoşgörü olmazdı . İnsanlarda empati kurma becerisi olmazdı . Tüm bunları yapan okuldur , öğretmenlerdir ve orada bulunan tüm çalışan değerli insanlardır . Okul olmadığı zaman bilim ve teknoloji gelişmezdi . Batıl inançları olan bir toplum ortaya çıkardı . Toplumlar her geçen gün daha da kötüye gider ve toplum içinde kargaşa ve kaos ortamı olurdu . Çünkü okulda eğitim almayan bir çocuk eğer anne ve babası bilgisizse bu çocuk hayatının sonuna  hayattaki olan bitenden habersiz olabilirdi ve kalıplaşmış bir takım hurafeler ile yaşamaya devam ederdi .

Okul insanı var eder, insanlığı yaşatır . Yeter ki orada bulunan öğretmenler vicdanlı , sorumlu , çalışkan kimseler olsun . Bunun için eğitime ve öğretime   özellikle de bu çağda daha çok önem verilmelidir ve  en büyük yatırım eğitime yapılmalı , okullara yapılmalı , insanlığa yapılmalıdır .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme