Agatha Christie Köşteki Esrar Romanının Özeti , Konusu, Ana fikri Nedir ?

Agatha Christie Köşteki Esrar Romanının Özeti , Konusu, Ana fikri Nedir ?

Herzoslovakya, görevdeki krallarının bir suikast neticesinde öldürülmesi ile cumhuriyet rejimi ile yönetilmeye başlayan bir Balkan devletidir  . Bu özeeliği ile birlikte bir başka önemli özelliği de Herzoslovakya'nın zengin petrol yatanaklarına sahip olmasıdır . Bazı insanlar bu devlette monarşinin ( tek kişinin hakimiyetine dayalı yönetim şekli ) yeniden getirilmesini istememekte ve bu tür fikirlere  mani olmaya uğraşmaktadır .

James McGrath, arkadaşı Anthony Cade'den gerçekleştirmesi  lazım olan bir teslimatı kendi adına yapmasını rica eder . Yapması gereken  daha mühim  bir işi olmayan Anthony , bu öneriyi  kabul eder ve Londra'ya doğru yola çıkar  . Gerçekleştirmesi gereken görev  bir yayınevine günlüğü götürmek ve bir bayana ait olan mektupları sahibine iletmektir  . Anthony, oteline ulaştığında gelen ziyaretçi ile çok da kolay bir gibi gözüken bu teslimatın esasında politik bir meselede kilit rol oynadığını anlar . Birtakım insanlar bu günlüğün yayımlanmasına mani olmaya uğraşmaktadır ve günlüğü ele geçirmek arzusundadır .


Birçok siyasi şahsı ve devlet adamını konuk eden mühim bir köşk vardır ve bu köşkün adı Bacalar'dır  . Herzoslovakya'nın kralı olmak amacı ile  aday olan kişi yine böyle bir toplantı sebebiyle geldiği Bacalar köşkünde bir gece suikaste uğrar . O gece olay yerinde olan ve cinayete uzaktan tanık  olan romanımızın baş kahramanı Anthony de, bu cinayetin faili olması şüphesiyle dikkatlei üzerine çeker . Cinayeti meydana çıkarmak için Scotland Yard ve Fransız güvenlik güçleri  birlikte çalışır , lakin cinayeti çözen kendini temize çıkarmak amacında olan Antony ve baş müfettişimiz Battle olacaktır .


1 yorum:

Deneme