Kültürün Oluşumunda Dilin Rolü

      Kültür bir milletin kendine has maddi ve manevi varlıklarının bütünü olarak adlandırılabilir . Yiyecek içeceklerimiz, giyim kuşamımız, mimarimiz, inançlarımız, dilimiz ve diğer kültürel değerlerimiz gelecek kuşaklara dil sayesinde aktarılır .

      Kültürün oluşumu ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda şu örneği verebiliriz : Türkçenin en eski yazılı kaynaklarından biri olan Divan-ı Lügati't-Türk'te o dönemin Türk yaşamı tüm ayrıntıları ile kayıt altına alınmıştır . Bu eser sayesinde gelecek nesiller Türk dili ve kültürünü öğrenmişlerdir . Dilin kültür açısından önemli bir özelliği de sözlü dildir . Masallar, destanlar , efsaneler vb. kültürün önemli unsurları nesilden nesile anlatıla anlatıla aktarılmıştır . Bu miraslarımız bugüne kadar gelebilmişse dilin sayesindedir .

      Dil kültürün oluşumunda etkili olduğu gibi devamında da çok önemli bir rol üstlenmektedir . Bir milletin dili yozlaştığı zaman, zihniyeti bozulur , zihniyeti bozulan bir milletin ise kültürü bozulur. Bu yüzden dilimize gereken özeni her zaman göstermeliyiz ki kültürümüz de yaşasın .

      

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme