Kültür ve dil arasındaki ilişki deneme etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kültür ve dil arasındaki ilişki deneme etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Kültürün Oluşumunda Dilin Rolü

      Kültür bir milletin kendine has maddi ve manevi varlıklarının bütünü olarak adlandırılabilir . Yiyecek içeceklerimiz, giyim kuşamımız, mimarimiz, inançlarımız, dilimiz ve diğer kültürel değerlerimiz gelecek kuşaklara dil sayesinde aktarılır .

      Kültürün oluşumu ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda şu örneği verebiliriz : Türkçenin en eski yazılı kaynaklarından biri olan Divan-ı Lügati't-Türk'te o dönemin Türk yaşamı tüm ayrıntıları ile kayıt altına alınmıştır . Bu eser sayesinde gelecek nesiller Türk dili ve kültürünü öğrenmişlerdir . Dilin kültür açısından önemli bir özelliği de sözlü dildir . Masallar, destanlar , efsaneler vb. kültürün önemli unsurları nesilden nesile anlatıla anlatıla aktarılmıştır . Bu miraslarımız bugüne kadar gelebilmişse dilin sayesindedir .

      Dil kültürün oluşumunda etkili olduğu gibi devamında da çok önemli bir rol üstlenmektedir . Bir milletin dili yozlaştığı zaman, zihniyeti bozulur , zihniyeti bozulan bir milletin ise kültürü bozulur. Bu yüzden dilimize gereken özeni her zaman göstermeliyiz ki kültürümüz de yaşasın .