Ali Cengiz Oyunu Deyiminin Ortaya Çıkış Hikayesi

Deyimin Anlamı
 "Ali Cengiz oyunu" adlı deyim tabiri caizse şeytanın bile aklına gelmeyen işleri yapanlar için kullanılan bir deyimdir. Bu deyim akla hayale gelmeyen düzen, komplo vb. tezgahlar kurmak anlamına gelen bir deyimdir.
 Deyimin Hikayesi
 Bu deyimin hikayesi çok eski dönemlere rastlar. Vaktiyle bir adam gayb ilimlerini öğrenerek istediği şekle girmenin yolunu bulmuş. Yıldız, falcılık gibi ilimlerde ileri giden bu adam eğlenmek ve halka yeteneklerini göstermek için sürekli şekil değiştirirmiş. Bu adam marifetlerini zaman zaman para kazanmak için de kullanıyormuş. Mesela keçi kılığına girip hanımına kendini pazarda sattırıp tekrar kılık değiştirip eve dönermiş. Bu adam isteyen herkese sırrını öğretirmiş ancak sırrını öğrettiklerini türlü oyunlar tertipleyerek öldürürmüş. Bu adamın gidişatı iyice tehlikeli boyutlara varınca padişah ferman yazmış ve bu adamı alt edebilene kızını vereceğini vaat etmiş. Halk bu adamdan korkarak hiç yanaşmamış ama içlerinden biri -Ali Cengiz adlı adam- kabul etmiş. Ali Cengiz bu adamın yanına giderek ilmini öğrenmek istediğini söylemiş ve ders almış; ancak salak rolüne bürünerek öğrendiğini hiç belli etmemiş. Adam Ali Cengiz'i hiç önemsememiş ve kolayca alt edeceğini düşünerek her şeyi öğretmiş. Sınav başlamış ve Ali Cengiz koyun olunca adam kurt olmuş. Ali Cengiz kurdu boğmak için su olunca adam ateş olmuş. Ali Cengiz çiçek olmuş padişahın kucağına atmış kendini, adam arı olup konmuş üstüne. Derken Ali Cengiz son oyununu yapmış ve darı olup yere yayılmış. Adam tavuk olup darıyı toplamaya başlarken Ali Cengiz tilki olmuş ve tavuğu kapmış. Böylece Ali Cengiz padişahın kızını almış tabi bu arada tavuk darıları yerken birkaç parmağından da olmuş. 

1 yorum:

Deneme