Ahfeş'in Keçisi Deyiminin Ortaya Çıkış Hikayesi

     Ahfeş Arap grameri ile ilgili yaptığı çalışmalarla tanınmış bir bilgindir. Ahfeş lakabını alması ise hastalığı dolayısıyladır. Sıcak iklimlerde güneşe bakamama sebebiyle gözlerde meydana gelen rahatsızlığa ahfeş denir. Bu hastalığı dolayısıyla yaşadığı çevrede adı değil lakabı ile anılmıştır. Deyinin hikayesi ise şöyledir:
     Ahfeş dil konusunda dersler veren bir alimdir, ancak bulunduğu çevrede derslere ilgi azdır ve az sayıdaki öğrenci de çok sık devamsızlık yapmaktadır. Hiçbir öğrencinin gelmediği zamanlarda aldığı paranın hakkını vermek için sınıf boş da olsa o günkü dersini boş sıralara anlatırmış. İlerleyen zamanlarda sınıfta dinleyen bir kişi olsun diyerek keçisini sınıfa getirip ona anlatmaya başlamış. Anlatır, anlatır, anlatır.. bazı yerlerde de duraklar ve anladın mı? diye sorup keçinin yularını çekerek başını sallamasını sağlarmış. Bu şekilde derslerini anlata anlata günler, aylar geçmiş ve artık keçi anladın mı? lafını duyar duymaz ipinin çekilmesine gerek kalmadan başını sallar olmuş.
     Bu hikayede de olduğu gibi düşünmeden, eleştirmeden her söylenilene "tamam, emredersiniz, haklısınız, en doğru sizsiniz…" gibi sözlerle baş sallayanlar için bu deyim çok güzel bir anlam ifade etmektedir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme