Türkiye'nin Jeopolitik Önemi

Jeopolitik bir ülkenin coğrafi konumunun ona sağladığı avantajlara denir. Türkiye'de bulunduğu konum itibariyle dünyanın en eski uygarlık merkezlerinin göbeğinde yer alır. Bu konumu Türkiye'nin bölge siyasetinde sürekli aktif rol almasını sağlamaktadır. Türkiye'nin konumu itibariyle Türkiye nedir? Sorusunun birçok tanımını yapılabilir. Bu tanımlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz.
  • Türkiye hukuken bir Avrupa, kültürel olarak bir Asya ülkesidir. Türkiye geçmişten gelen bir doğu kültürü temsilcisi iken Cumhuriyet dönemi ile birlikte batıya yönelerek bir sentez oluşturmuştur.
  • Türkiye batısında Hıristiyan doğusunda Müslüman ülkelerin merkezinde yer alan konumu ve ülke içerisinde birçok dine ve inanca sahip vatandaşı barındırmasıyla her dönem medeniyetler ittifakı ya da medeniyetler çatışması gibi tezlerin baş aktörü olmuştur.
  • Türkiye Ortadoğu'nun petrol kaynaklarının hemen yakınında olması ve bu petrollerin Avrupa'ya taşınmasını sağlaması bakımından bir enerji koridoru konumundadır.
  • Türkiye demokrasi rejimini benimseyen bir ülke olarak Ortadoğu'nun Müslüman ülkelerine örneklik yapan bir modeldir.
  • Türkiye mirasçısı olduğu, çok büyük bir alanda egemenlik kuran Osmanlı Devleti'nden kopan -başta Müslüman ve Türk olmak üzere-  devletlerin abisi durumundadır.
Türkiye farklı bakış açılarıyla değerlendirildiğinde daha birçok şekilde tanımlanabilecek bir ülkedir. Bu gibi özellikleri Türkiye'ye birçok meselede birinci dereceden söz sahibi ülke olma avantajı sağlamaktadır. Türkiye'nin yaşlanan Avrupa kıtasında genç nüfusuyla iş gücü anlamında Avrupa'nın dinamik bir ülkesidir. Genç nüfusa sahip olan Türkiye'nin bu konudaki en önemli sorunu eğitim gibi görülmekte. Genç bir nüfusa sahip olmasına rağmen kalifiye eleman yetiştirmekte zorlanmaktadır. Bu durum da var olan potansiyelin şu an için uyur vaziyette olduğunu göstermektedir.
Türkiye bu şekilde önemli ve dünyanın göz hapsi altında olduğu bu ülkede var olabilmek için birçok alanda çok güçlü olmak durumundadır. Bu alanların başında ordu gelmektedir. Tehditler karşısında caydırıcı güce sahip bir ordu büyük avantaj sağlayacaktır. İkinci bir önemli nokta ise ekonomidir. İstikrarlı ve büyüyen bir ülke dünyada saygın bir konum ve yatırımcı için önemli bir parametredir.
Kendi içinde yaşadığı sorunlardan biran önce kurtulmayı başarabilen Türkiye gemlerini attıktan sonra günümüzde kutuplaşmaların iki blokla sınırlı kalmadığı dünyada bölge için önemli bir güç merkezi olacaktır.
Neticede jeopolitik konun bir ülkeye çok önemli avantajlar sağlamaktadır. 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme