Osmanlı Padişahlarının Mahlasları

Osmanlı padişahları çocuklukları ve şehzadelik dönemlerinden itibaren çok iyi bir eğitimden geçmiştir. Aldıkları bu eğitimler onların sanat, edebiyat, bilim vb. alanlarda kendilerini yetiştirmelerini sağlamıştır. Osmanlı devletinde birçok padişah şiirle ilgilenmiş ve divan şiirinde ad yerine kullanılan mahlaslarla şiirler yazmışlardır. Osmanlı padişahlarının kullandıkları mahlaslar ve yazdıkları şiirlerden örnekler şöyledir :
 • Sultan II. Murad : Arzu edilen, istenilen şey anlamına gelen Muradi mahlasını kullanmıştır.
 • Fatih Sultan Mehmet : Yardım manasına gelen Avni mahlasını kullanmıştır.
 • Beyazıd : Adaletli, adalete göre hareket eden manasına gelen Adli mahlasını kullanmıştır.
 • Şehzade Korkut : Çekinmeyen, kayıtsız kimse anlamına gelen Harimi mahlasını kullanmıştır.
 • Kanuni Sultan Süleyman : Seven, sevgi besleyen anlamına gelen Muhibbi mahlasını kullanmıştır.
 • Sultan III. Mehmet : Cennette bir makam adı ve vatan tutmak anlamına gelen Adni mahlasını kullanmıştır.
 • Ahmet : Alın yazısı kısmet anlamına gelen Bahti mahlasını kullanmıştır.
 • Genç Osman : İran'la ilgili, Farsça anlamlarına gelen Farisi mahlasını kullanmıştır.
 • Murad : İstenilen, arzulanan şey anlamına gelen Muradi mahlasını kullanmıştır.
 • Mustafa : Talih, baht açıklığı anlamlarına gelen İkbali mahlasını kullanmıştır.
 • Ahmet : Soyu temiz, asil manasına gelen Necib mahlasını kullanmıştır.
 • Mustafa : Cihanı zapt eden, fatih anlamına gelen Cihangir mahlasını kullanmıştır.
 • Selim : İlham ile kazanılan anlamına gelen İlhami mahlasını kullanmıştır.
 • Mahmut : Adaletli, adaletle ilgili anlamına gelen Adli mahlasını kullanmıştır.
Osmanlı Padişahlarının Şiirlerinden Örnekler :
Bir şâha kul oldum ki cihân ana gedâdur 
Bir mâha dutuldum ki yüzi şems-i duhâdur (II. Murad )
***
Nice kâfir kal‘asın almak nasîb itdi 

1 yorum:

Deneme