Mektup,Dilekçe,Telgraf

Mektup Nedir ?


Mektup : Başka bir yerde bulunan bir kişiye , bir kuruma ya da bir topluluğa maksadı bildirmek amacıyla yazılan yazıdır.

Mektuplar kullanılış amaçlarına göre iki ana gruba ayrılırlar :

1- Özel mektuplar

2- İş mektupları

1-Özel Mektuplar :


Yakınlara , arkadaş ve tanıdıklara yazılan  mektuplara özel  mektup  denir  .Çok çeşitlidir. Haberleşme , çağrı ( davet) , teşekkür , kutlama mektupları bunların başlıcalarıdır.  Bazı özel mektuplar ise anlatım güzelliği ve sanat değeri taşırlar . Özellikle ünlü kişilerin ( devlet adamları , sanatçılar ) yazdıkları mektuplara              edebi mektup diyoruz.

2- İş Mektupları :


Bir iş amacıyla kişi ya da kurumlara yazılan mektuplara iş mektubu denir.  “Dilekçeler , ısmarlama mektupları , resmi mektuplar” iş mektupları kapsamına giren mektuplardır.

Mektup Yazımında Uyulacak İşlem Basamakları:


•Mektup çizgisiz kağıda dolma kalemle yazılır.

•Mektubun sağ üst köşesine tarih ve mektubun yazıldığı yerin adı yazılır.

•Mektuba hitapla başlanır , hitaptan sonra virgül konur.


•Sağ alt köşeye isim yazılır , imza atılır.

•Mektubun giriş bölümünde mektubun yazılış nedeni belirtilir.

•Gelişme bölümünde düşünce ve duygular açıklanır.

•Sonuç bölümünde selam , sevgi ve saygılar iletilir.Mektup zarfı yazımı:


•Zarfın sol üst köşesine mektubu gönderenin adı soyadı ve adresi yazılır.

•Mektup zarfının sağ alt köşesine mektubu alacak  kişinin adı soyadı ve adresi yazılır .

•Mektup zarfının sağ üst köşesine pul yapıştırılır.

•Mektubun yazıldığı kişiye ulaşabilmesi için adres bilgilerinin tam ve doğru olarak belirtilmesi gerekir.

 DİLEKÇE YAZIMINDA UYULACAK İŞLEM BASAMAKLARI :


•Sol üst köşeye dilekçenin yazıldığı kurum ya da kişinin bulunduğu şehrin adı yazılır ve virgül konur.

•Dilekçenin yazılma nedeni belirtilir.

•Sol alt köşeye adres yazılır.

•Sağ alt köşeye tarih ve isim yazılarak , imza atılır.


Telgraf yazımı:•Beyaz dosya kağıdının üst kısmına telgrafı göndermek istediğimiz kişinin adı soyadı ve adresi yazılır.

•Kağıdın orta kısmına iletilmek istenen mesaj ya da haber yazılır.

•Kağıdın alt tarafına telgrafı gönderen kişinin adı soyadı ve adresi yazılır.
0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme