Diğer Akımlar

EKSPRESYONİZM (DIŞAVURUMCULUK) • Dışavurumculuk 20. yüzyılın başlarında Almanya’da Empresyonizme bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.

 • Dış dünyada ne varsa  bir kenara bırakılmalı , eserlerde insanın ruhu konu edilmelidir, fikrini savunurlar.

 • Dış dünyanın her şeyinden  kaçmak ve insanın saf halini, özünü, ruhsal durumlarını yansıtmak amaçtır.

Temsilcileri


Franz Kafka, James Joyce, T. S. Eliot

KÜBİZM • Empresyonist Akımına  tepki olarak doğmuştur.

 • Kübizmn Akımı Daha çok resim ve heykelde etkili olmuştur.

 • Düşünceler, fikirler  geometrik şekillerle ifade edilmiştir.

Temsilcileri


Picasso, Max Jacop, Apollinaire

FÜTÜRİZM (GELECEKÇİLİK) • Fütürizm Akımı 1909′ da İtalyan şair Marinetti tarafından kurulmuştur.

 • Geçmişten gelen alışıldık, geleneksel sanat değerlerini yok saymışlar, özgürce davranarak  yeni biçimlerle eserler vermişlerdir.

 • Hemen hemen sanatın bütün dallarında makineyi ve hızı yansıtmak is­terler.

Temsilcileri

Marinetti, Mayakovski

Türk edebiyatında: Nazım Hikmet (ilk dönemlerinde)

DADAİZM (KURALSIZLIK) • Dadaizm 1916′da Tristan Tzara tarafından kurulmuştur.

 • Her türlü kuralsızlığı kural edinen, her türlü ahlak, dil ve estetik ku­ralını yok etmeyi, yıkmayı amaçlayan bir akımdır.

 • Şiirlerini bir anlam kaygısı olmadan rasgele bir araya getirdikleri sözcüklerle yazmış­lardır.

Temsilcileri

Tristan Tzara, Andre Breton


Klasizm Akımı


Realizm Akımı


Romantizm Akımı


Hümanizm Akımı


Naturalizm Akımı


Parnasizm Akımı


Sembolizm Akımı


Empresyonizm Akımı


Egzistasyanizm Akımı


Sezgicilik

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme