Empresyonizm (İzlenimcilik)  • Empresyonizm (İzlenimcilik) Akımı 19. yüzyılın sonlarında Fransa’da ortaya çıkmıştır.

  • Empresyonist sanatçılar doğayı, olduğu gibi değil sanatçıda bıraktığı izlenimlerle anlatmaya çalışmışlardır

  • Şiirde kişiselliğe, öznelliğe önem verilir.

  • Empresyonist sanatçılar eserlerini oluştururken sanat için sanat anlayışıyla hareket etmişlerdir.

  • Sembolizmin bazı özelliklerini görmek mümkündür, fakat şairler  sembolizmden farklı olarak , biçime ve uyağa önem vermezler.

  • Empresyonizm de ; Sembolizmden farklı olarak izlenimler semboller,imgeler yapılmaz.

  • Empresyonizm de nesnelere değişik anlamlar yüklenir.

  • Sanatçılarda, sembolizm özellikleri ve empresyonizm özellikleri genellikle bir arada görülür.

Temsilcileri

Rimbaud, Verlaine, J. Joyce Rilke

Türk edebiyatında: Tamamıyla bu akıma bağlı sanatçı yoktur, Ahmet Haşim, Cenap Şahabettin ve A. Muhip Dıranas’ta etkileri görülür.
Klasizm Akımı


Realizm Akımı


Romantizm Akımı


Hümanizm Akımı


Naturalizm Akımı


Parnasizm Akımı


Sembolizm Akımı


Empresyonizm Akımı


Egzistasyanizm Akımı


Sezgicilik

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme