Sembolizm (Simgecilik)

 Özellikleri:  • Sembolizm Akımı realizme ve realizmin şiirdeki yansıması olan Parnasizme bir tepki olarak 19. yy’da yayılmaya başlamıştır.

  • Sembolist yazarlara göre  gerçeği olduğu gibi anlatmak imkânsızdır. Dış dünyadaki her şey  duyuların yanıltmasıyla ulaşır insana. O halde şu sonuca ulaşırız:  Her insan dış dünyayı farklı algılar. Dolayısıyla SEMBOLİST  şair şiirde izlenimlerini anlatmalıdır.

  • Sembolist yazarlar İzlenimlerini sembollerle anlatılır.

  • Duru, saf,açık bir anlatımdan ziyade kapalı bir anlatım söz konusudur.

  • Semboılist şairler şiirlerde musiki ve ahenge çok önem verilir.

  • Sembolistler şiirde biçim kusursuzluğu ararlar.

  • Sembolizm özellikle şiirde sonra da tiyatro dalında  gelişmiştir.

Temsilcileri


Baudelaire, Rimbaud, Mallarme, Verlaine, Vallery

Türk edebiyatında: Ahmet Haşim, Cenap Şahabettin (Kısmen Etkilenenler: Cahit Sıtkı, A. Hamdi Tanpınar, N. Fazıl Kısakürek, Ahmet Muhip Dıranas)


Klasizm Akımı


Realizm Akımı


Romantizm Akımı


Hümanizm Akımı


Naturalizm Akımı


Parnasizm Akımı


Sembolizm Akımı


Empresyonizm Akımı


Egzistasyanizm Akımı


Sezgicilik

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme