Parnasizm (Şiirde Gerçekçilik)

 Özellikleri • Parnasizm akımı 19. yy’da ortaya çıkmıştır.

 • Realist akımın şiirdeki  tezahürüdür; diğer bir ifadeyle duygu­sal, içe dönük olan romantik şiire bir  tepki olarak doğmuş, realist çizgide  şiir akımıdır.

 • Parnasizm sadece şiirde görülen bir akımdır.

 • Şair, şiirde kişiliğini gizlemiştir.

 •  Şair gözlemlerini olduğu gibi  nesnel bir şekilde okuyucuya yansıtmıştır.

 • Şiirlerde konu olarak  felsefi düşünceler ve  bilimsel görüşler işlenmiştir.

 • Parnasizmde  de “Sanat sanat içindir” felsefesiyle yazılan şiirlerde, “kuyum­cu titizliği” (kılı kırk yararcasına) görülür; natüralist şairler  sözcük seçimine, ölçü, kafiye ve redif gibi şiirin şekilsel unsurlarına büyük çok verilmiştir.

 • Parnasizmde biçim olarak En çok “sone”  kullanılmıştır.

 • Klasizmde olduğu gibi Eski Yunan ve Latin kültüründen tarihi’ olaylardan ve efsanelerden etkilenilmiştir.

 • Dil süsten mecazdan uzak , açık ve yalındır.

 • Şiirdeki betimlemelerle adeta resim çizilmiştir.

 • Sanat için sanat felsefesinden yola çıkıldığından şiirin güzelliği, topluma yararlılığına tercih edilmiştir.

 • Türk edebiyatında Servet-i Fünun şairleri parnasizmden  et­kilenmişlerdir.

Temsilcileri


Theophile, Gautier, Jose Maria de Heredia, Thedore, Banville, François, Coppe, Leconte de Lisle

Türk edebiyatında: Cenap Şahabettin (ilk temsilci), Tev­fik Fikret (en önemli temsilci), Yahya Kemal (kısmen)


Klasizm Akımı


Realizm Akımı


Romantizm Akımı


Hümanizm Akımı


Naturalizm Akımı


Parnasizm Akımı


Sembolizm Akımı


Empresyonizm Akımı


Egzistasyanizm Akımı


Sezgicilik

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme