İletişim Formu

Parnasizm (Şiirde Gerçekçilik)

 Özellikleri • Parnasizm akımı 19. yy’da ortaya çıkmıştır.

 • Realist akımın şiirdeki  tezahürüdür; diğer bir ifadeyle duygu­sal, içe dönük olan romantik şiire bir  tepki olarak doğmuş, realist çizgide  şiir akımıdır.

 • Parnasizm sadece şiirde görülen bir akımdır.

 • Şair, şiirde kişiliğini gizlemiştir.

 •  Şair gözlemlerini olduğu gibi  nesnel bir şekilde okuyucuya yansıtmıştır.

 • Şiirlerde konu olarak  felsefi düşünceler ve  bilimsel görüşler işlenmiştir.

 • Parnasizmde  de “Sanat sanat içindir” felsefesiyle yazılan şiirlerde, “kuyum­cu titizliği” (kılı kırk yararcasına) görülür; natüralist şairler  sözcük seçimine, ölçü, kafiye ve redif gibi şiirin şekilsel unsurlarına büyük çok verilmiştir.

 • Parnasizmde biçim olarak En çok “sone”  kullanılmıştır.

 • Klasizmde olduğu gibi Eski Yunan ve Latin kültüründen tarihi’ olaylardan ve efsanelerden etkilenilmiştir.

 • Dil süsten mecazdan uzak , açık ve yalındır.

 • Şiirdeki betimlemelerle adeta resim çizilmiştir.

 • Sanat için sanat felsefesinden yola çıkıldığından şiirin güzelliği, topluma yararlılığına tercih edilmiştir.

 • Türk edebiyatında Servet-i Fünun şairleri parnasizmden  et­kilenmişlerdir.

Temsilcileri


Theophile, Gautier, Jose Maria de Heredia, Thedore, Banville, François, Coppe, Leconte de Lisle

Türk edebiyatında: Cenap Şahabettin (ilk temsilci), Tev­fik Fikret (en önemli temsilci), Yahya Kemal (kısmen)


Klasizm Akımı


Realizm Akımı


Romantizm Akımı


Hümanizm Akımı


Naturalizm Akımı


Parnasizm Akımı


Sembolizm Akımı


Empresyonizm Akımı


Egzistasyanizm Akımı


Sezgicilik

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.