Natüralizm (Doğalcılık)

 Özellikleri • Naturealizm 19. yy’da realizmin gerçeklik için tek başına yeterli olamadığı düşün­cesiyle, realizm akımıyla aynı dönemde ortaya çıktı.

 • Natüralizm akımının  kurucusu Fransız yazar Emile Zola’dır.

 • Naturalizmde Realizmdeki gözlemciliğin yanında, determinist (gerekircilik) görüş ve bilimsel deneylerden yararlanmak önemli edilmiştir.

 •  Naturalizmin en önemli yuapıtı: Emil Zola yirmi ciltlik “Deneysel Roman”ını yazmış, bunda bir ailenin genetik tarihini anlat­mıştır.

 • Naturalist yazarlar “Sanat için sanat” anlayışını savunmuşlardır.

 • Naturalizmde Soyaçekim(Annenin kaderi kıza) ve içgüdülerin insan davranışındaki önemi vurgulanır.

 • Naturalist Eserlerin savunduğu bir “tez” vardır.

 • Naturalistler “Sanat, doğanın kopyasıdır.” düşüncesini savunurlar.

 • Naturalist Yazarlar eserlerde kişiliklerini gizler.

 • Eserlerin dili süsten uzak yalın ve doğaldır, eserlerde yer yer argoya yer verilir. Naturalist sanatçılar eser oluştururken ahlaki bir amaç gütmezler.

 • Naturalist yazarlar eserlerinde hayatın kötü yanlarını anlatmışlar ve bunu yaparkende  kişilerin çirkin özelliklerini belirgin olarak vurgulamışlardır.

 • Çevrenin insan kişiliğinin oluşumundaki etkisini önemli gördüklerinden sıkça çevre ve insan tasvirleri yapılmıştır.

 • Natüralizm, öykü , roman ve tiyatro türlerinde gelişmiştir.


Temsilcileri


Emile Zola, Goncourt Kardeşler, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, J. Steinbeck, Henrik İbsen

Türk edebiyatında: Nabizade Nazım (ilk izler), Hüseyin Rahmi Gürpınar (asıl temsilci)

 

Realizm Akımı...........................


Klasizim Akımı..........................


Romantizm Akımı...................... 

 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme