İletişim Formu

Natüralizm (Doğalcılık)

 Özellikleri • Naturealizm 19. yy’da realizmin gerçeklik için tek başına yeterli olamadığı düşün­cesiyle, realizm akımıyla aynı dönemde ortaya çıktı.

 • Natüralizm akımının  kurucusu Fransız yazar Emile Zola’dır.

 • Naturalizmde Realizmdeki gözlemciliğin yanında, determinist (gerekircilik) görüş ve bilimsel deneylerden yararlanmak önemli edilmiştir.

 •  Naturalizmin en önemli yuapıtı: Emil Zola yirmi ciltlik “Deneysel Roman”ını yazmış, bunda bir ailenin genetik tarihini anlat­mıştır.

 • Naturalist yazarlar “Sanat için sanat” anlayışını savunmuşlardır.

 • Naturalizmde Soyaçekim(Annenin kaderi kıza) ve içgüdülerin insan davranışındaki önemi vurgulanır.

 • Naturalist Eserlerin savunduğu bir “tez” vardır.

 • Naturalistler “Sanat, doğanın kopyasıdır.” düşüncesini savunurlar.

 • Naturalist Yazarlar eserlerde kişiliklerini gizler.

 • Eserlerin dili süsten uzak yalın ve doğaldır, eserlerde yer yer argoya yer verilir. Naturalist sanatçılar eser oluştururken ahlaki bir amaç gütmezler.

 • Naturalist yazarlar eserlerinde hayatın kötü yanlarını anlatmışlar ve bunu yaparkende  kişilerin çirkin özelliklerini belirgin olarak vurgulamışlardır.

 • Çevrenin insan kişiliğinin oluşumundaki etkisini önemli gördüklerinden sıkça çevre ve insan tasvirleri yapılmıştır.

 • Natüralizm, öykü , roman ve tiyatro türlerinde gelişmiştir.


Temsilcileri


Emile Zola, Goncourt Kardeşler, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, J. Steinbeck, Henrik İbsen

Türk edebiyatında: Nabizade Nazım (ilk izler), Hüseyin Rahmi Gürpınar (asıl temsilci)

 

Realizm Akımı...........................


Klasizim Akımı..........................


Romantizm Akımı...................... 

 

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.