Romantizm (Çoşumculuk)

 Özellikleri • Romantizm akımı  Almanya’da 18. yüzyılda Klasisizme tepki olarak doğmuştur.

 • Romantizm Fransız İhtilalı’nın etkisiyle gelişim göstermiştir. 19.yy’dan sonra ise Fransa’da sistematik ilerleyerek sistemli  bir edebi akım haline gelmiştir.

 • Romantizmin genel kurallarını Fransız yazar Victor Hugo, “Cromwell” adlı eserinin önsözünde açıkça ifade etmiştir.

 • Romantik yazarlar eserlerinde hayal ve duyguya büyük önem verilmiştir.

 • Romantik sanatçılar eserlerinde  daha çok aşk, ölüm, doğa konuları işlenmiştir.

 • Konuların özünde  din duygusuna vardır.

 • Romantik sanatçılar “Toplum için sanat” anlayışını savunmuşlardır.Sanat topluma fayda vermeli.

 • Bireyin  değil toplumun düzeltilmesi amaçlanmış, kişiler değerlendirilirken  içinde bulundukları çevreyle birlikte dikkate alınmışlardır.

 • Romantizmde ,Klasisizmde ihmal edilen “doğa”ya önem verilmiştir.

 • Romantik sanatçılar eserlerinde doğa tasvirlerine çok yer verilmiştir.

 • Eserlerinde sanatlı ve süslü  bir dil kullanılmıştır.(Sık sık mecazi ifadelere yer verilmiştir)

 • Romantikler eserlerine kaynak olarak Yunan ve Latin edebiyatları yerine, milli hikâye ve efsaneler  almışlardır.

 • Sanatçı eserlerinde kendini gizlememiş, sanatçı kişiler arasında, konular arasında,görüşler arasında taraf tutmuş ve eserlerinde okura yol göstermiştir.

 • Eserlerde iyiler ya hep iyi, kötülerse ya hep kötüdür. Şahıslar tek yönlüdür.

 • Yazarlar her zaman , “iyi” den yana olmuşlardır.

 • Eserlerinde olaylar anlatırken, tesadüflere ve olağanüstülüklere sıkça başvurmuşlardır.

 • Roman türünde yaygınlaşmıştır.

Temsilcileri


Victor Hugo, J.J. Rouesseau, Voltaire, Goethe, Schiller, Lamartine, Shelley, Chateaubriand, Alfred de Musset, Alexandre Dumas, Puşkin

Türk edebiyatında: Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhak Hamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem (şiirleriyle)


Klasizm Akımı


Realizm Akımı


Romantizm Akımı


Hümanizm Akımı


Naturalizm Akımı


Parnasizm Akımı


Sembolizm Akımı


Empresyonizm Akımı


Egzistasyanizm Akımı


Sezgicilik

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme