İletişim Formu

Klasizim (Kuralcılık)

Özellikleri: • Klasizim 17. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmıştır.

 • Akımın kuramcısı Boillea'dır.

 • Bu akımda Eski Yunan ve Latin kaynakları esas alınmıştır.

 • İnsan aklına ve mantığına çok önem verilmiştir.

 • İnsan doğasına uyan , gerçeğe, akla, mantığa uygun konular seçilmiştir.

 • Eserler yazılırken doğa örnek alınmıştır.

 • Konudan ziyade konunun işleniş biçimine önem verilmiştir.

 • Seçkin ve olgun kişiler(krallar,soylular) anlatılırken  iç dünyalarıyla konu edilmiştir.

 • Eserlerinde erdeme, ahlaka büyük önem verilmiştir.Ahlak dışı şeyleri esere almamışlar.

 • Yazarlar, eserlerine kendi kişiliklerini yansıtmamışlardır.

 • Soylu kişilerin konuşma dili esas alınmıştır.

 • Özellikle tiyatrolarda kaba sözlere yer verilmemiştir.

 • Mükemmeliyetçiliklerinden dolayı biçimce kusursuz eserler ortaya koymaya çalışmışlardır.

 • Sade, süssüz ve açık bir anlatım esas alınmıştır.

 • Bu akım sanatçıları dini konulara yer vermemştir.

 • Klasisizm akımının ana türleri trajedi ve komedidir.

Temsilcileri


Descartes, La Bruyere, Pascal, Corneille, Racine, La Fontaine, Madam de La Fayette, Moliere

Türk edebiyatında: Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa


Klasizm Akımı


Realizm Akımı


Romantizm Akımı


Hümanizm Akımı


Naturalizm Akımı


Parnasizm Akımı


Sembolizm Akımı


Empresyonizm Akımı


Egzistasyanizm Akımı


Sezgicilik

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.