Klasizim (Kuralcılık)

Özellikleri: • Klasizim 17. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmıştır.

 • Akımın kuramcısı Boillea'dır.

 • Bu akımda Eski Yunan ve Latin kaynakları esas alınmıştır.

 • İnsan aklına ve mantığına çok önem verilmiştir.

 • İnsan doğasına uyan , gerçeğe, akla, mantığa uygun konular seçilmiştir.

 • Eserler yazılırken doğa örnek alınmıştır.

 • Konudan ziyade konunun işleniş biçimine önem verilmiştir.

 • Seçkin ve olgun kişiler(krallar,soylular) anlatılırken  iç dünyalarıyla konu edilmiştir.

 • Eserlerinde erdeme, ahlaka büyük önem verilmiştir.Ahlak dışı şeyleri esere almamışlar.

 • Yazarlar, eserlerine kendi kişiliklerini yansıtmamışlardır.

 • Soylu kişilerin konuşma dili esas alınmıştır.

 • Özellikle tiyatrolarda kaba sözlere yer verilmemiştir.

 • Mükemmeliyetçiliklerinden dolayı biçimce kusursuz eserler ortaya koymaya çalışmışlardır.

 • Sade, süssüz ve açık bir anlatım esas alınmıştır.

 • Bu akım sanatçıları dini konulara yer vermemştir.

 • Klasisizm akımının ana türleri trajedi ve komedidir.

Temsilcileri


Descartes, La Bruyere, Pascal, Corneille, Racine, La Fontaine, Madam de La Fayette, Moliere

Türk edebiyatında: Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa


Klasizm Akımı


Realizm Akımı


Romantizm Akımı


Hümanizm Akımı


Naturalizm Akımı


Parnasizm Akımı


Sembolizm Akımı


Empresyonizm Akımı


Egzistasyanizm Akımı


Sezgicilik

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme