Vatan ve Dil Sevgisini Anlatan Atasözü, Özdeyiş ve Deyimler Tespit Ediniz.

 Vatan ve Dil Sevgisini Anlatan Atasözü, Özdeyiş ve Deyimler Tespit Ediniz.


Vatan sevgisi sevgilerin en kutsalıdır. Dil sevgisi de vatanımın içinde yer aldığım için benim kimliğimdir. Dil bir milletin aynasıdır, öz benliğidir. Vatan olmasaydı özgür olmazdık ve ana dilimiz diye bir şey de olmazdı. Vatan toprakları nice şehit kanları ile kazanılmıştır. Onun için bastığımız yerleri toprak diyerek geçmemeli, toprağın altında binlerce kefensiz yattığını her daim aklımızda ve kalbimizde bulundurmalıyız.

 

Vatan sevgisi ile ilgili atasözleri:

“Ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez.”

“Bülbülü altın kafese koymuşlar vatanım da vatanım demiş. “

“Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz.”

“Yad elde beylik sürmeden,  yurtta züğürt gezme yeğdir.”

“Yurdun otlusu kutlusundan yeğdir.”

 

Vatan ile ilgili özdeyişler:

“İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.” Namık Kemal

“Vatan bir milletin evidir.” Ahmet Mithat

“Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.” Thomas Henry Huxley

“Vatanseverlik; feragat işidir, vatanını seven, vazifesini yaparken beklemez.” L. Kossuth

“Vatanı için ölmüş bir insan mesut insandır.” Virgilius

“Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz.” Hz. Ali (r.a.)

“Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır.” M. Cemal Kuntay


“Vatan sevgisi, ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgârdır.” Atatürk

“Vatansever kadar değerli bir insan göremem.” Ernst Toller

“Vatan sevgisi imandan gelir.” Hz. Muhammed.

Ülkenizin sizin için ne yapabileceğini değil; sizin ülkeniz için ne yapabileceğinizi sorun. John F. Kennedy

“Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.” Orhan Şaik Gökyay.

“Vatan için ölmek de var, fakat borcun yaşamaktır.” Tevfik Fikret.

“Akıllı ve iyi niyetli insanlara özgü bir ada olması için neler vermezdim;  öyle bir yer olsa ben bile vatansever kesilirdim.” Albert Einstein.

“Vatan için yaşamak, vatanın terakki ve tealisine çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir. “Gerigori Petrof

 

Vatan ile ilgili deyimler:

Yurt edinmek,  vatan tutmak, yeri  yurdu belirsiz olmak.


 

Dil ile ilgili atasözleri şunlardır:

 

* “Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?”

* ”Bir ağızdan çıkıp (çıkan) bin dile (ağza) yayılır.”

* Dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim.”

* Bıçak yarası geçer (onulur), dil yarası geçmez (onulmaz)”


 

Dil ile ilgili özdeyişler

“Başların belası, dillerden gelir.” ( Nizami )

“Dillerini yitiren uluslar, ulusal bilinçlerini de yitirirler.” (O. Hançerlioğlu).

“Kullanıldıkça keskinleşen tek alet dildir.” Washington Irwing

“Söz ok gibidir Senden çıktı mı, artık sen ona değil, o sana hakim olur.” ( İmam-ı Şafii)

“Kötü bir adamın dökeceği tatlı dil, tilkinin kargaya döktüğü tatlı dil gibidir.” ( Montaigne )


“Arkadaşlar, bizim ahenkli, zengin dilimiz, yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtaracaktır.” (Atatürk)

“Kalbi ile sözü bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa, o yine dilsiz sayılır. “( Mevlana )

“Bil ki, lehine söz taşıyan kimse aleyhine de taşır; sana nakleden, senden de nakleder.”  (Imam-ı Şafii)

“İnsan dilinin altında gizlidir.” (Hadis-i Şerif)

“Dizginsiz dil bela getirir.”  (Aiskbylos) 

“Tatlı dilli olanların dostları her gün biraz daha artar.” ( Hz. Ali r.a.)

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme