Özlü sözler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Özlü sözler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

İftira İle İlgili Özlü Sözler

 İftira  İle İlgili Özlü Sözler


 

İnsanları karalamakla, onlara iftira atmakla en büyük ahmaklığı yapmış oluruz. İftira atmak kişinin acizliğinin ve korkaklığının göstergesidir. İnsanlara iftira atmak kadar kişiyi alçaltan başka bir durum yoktur.


Yalancıyla arkadaşlık etme, çünkü ona inanır aldanırsın. O serap gibi uzağı yakın, yakını da uzak gösterir. - Cafer-i Sâdık.


Kimse oruç tutmak zorunda değil; ama herkes kendini tutmak, öldürmemek, çalmamak ve iftira atmamak zorunda. İhsan Elliaçık

alancıyla arkadaşlık etme, çünkü ona inanır aldanırsın. O serap gibi uzağı yakın, yakını da uzak gösterir. Cafer-i Sâdık 


 Bir iftira başka iftiralar doğurur ve yerleştiği yerde ebediyen kalır. - William Shakespeare


  İftira eşek arısına benzer, onu ilk vuruşta öldüremeyecekseniz, hiç dokunmamak daha iyidir. - Bernard Shaw 


En'am Suresi, 21. ayet: Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya O'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Hiç şüphesiz o zalimler kurtuluşa eremezler.


  Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma; ilk önce senin ellerin kirlenecek. Leo Tolstoy 

 

 Bir müminde her haslet bulunabilir. Ancak hıyanet ve yalan bulunamaz. - Hadis-i Şerif 

 İftira erdemi bile sarartıp, soldurur. - William Shakespeare 

 Hiçbir şey iftira kadar yüksek bir hıza sahip değildir; bu kadar kolaylıkla söylenemez; bu kadar kolaylıkla inanılmaz ve bu kadar geniş alana yayılmaz.  Cicero 

 

İftira; birini suçlamak üzere ileri uzattığın elinin üç parmağının seni gösterdiğini unutma! - Nietzchse 


 İftira kötü köpek gibidir, kaçanın ardından ürür, pervasızlıkla yüzüne baktın mı sesini keser. - G. Csiky 

 

 Üç şey, yalan ve iftiranın en büyüklerindendir: Kişinin, kendi babasından başkasına nesep iddia etmesi Veya rüyasında görmediği bir şeyi kendi gözüne göstermesi (rüyasında görmediği bir şeyin kendisine rüyada gösterildiğini iddia etmesi); Yahut da Resululallah
 

 

Kibir İle İlgili Özlü Sözler

 Kibir İle İlgili Özlü Sözler


Kibirlenen insanlar yalnız kalır ve kimse tarafından sevilmez. Genelde bencil olan ve yalnız kalan bu kimseler öldükten sonra bile iyi olarak anılmazlar. Kimse kimseye üstünlük sağlamaya çalışmamalıdır. Allah’ın yarattığı her insan birdir ve kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur.


“Kibir insanı mutluluktan uzaklaştırır. “ Lamartine

“Mağrur muzafferi kendi saadeti yıkar.”  Friedrich Schiller

“Kibir edeni Allah alçaltır alçak gönüllü olanı yükseltir.”  Hz. Muhammed

“Bilgisiyle kibirlenmek cahilliğin ta kendisidir.” James Taylor

“Kibir aptallığın en açık belirtisidir. “ S. Shipman


“Nasıl önemli kişiler olduğumuzu sanırız içinde çalıştığımız çevreye kendi başımıza can kattığımızı düşünürüz yokluğumuzda hayat beslenme ve nefes duracak diye hayal ederiz ama ortaya çıkan boşluk fark edilmez bile hemen kapanır ve çoğu zaman daha iyinin olmasa da daha hoş bir şeyin alanı olur. “ Wolfgang Van Goethe

“Kibir ve inat bir kişinin kendini önce mükemmel görmesini sonra da sonunu oluşturur.” Tolstoy

“Bir insanda kendini yüksek görme hırs ve şehvet söz söylerken soğan gibi kokar.”  Mevlana

“Kibirli ve cimri adamın ne kadar vasıfları olursa olsun dikkate alınmaya değmez.” Kofüçyüs“Kendisini bilen halkın övmesine aldanıp mağrur olmaz.” Şeyh Mağribi

“Gururumuz olmasaydı başkalarının gururundan şikâyet etmezdik.” La Rochefaucauld

“Mezarlıklar vazgeçilmez adamlarla doludur. “Charles De Gaulle

“Kibir ve öfke, insanın başına çok felaketler getirir.” Lokman Hekim
“Öyle horozlar vardır ki öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar.” Ledric Dumont

“Bilgisizliğin en büyüğü kendini beğenmektir.” Hz. Ali

“Bir avuç toprak, Biraz da suyum ben, Neyimle övüneyim İşte buyum ben.” Yunus Emre

“Kibir, insanı yalnızlığa mahkum eder.” Hz. Ali
“Bütün bir şer bir evde gizlidir ve kibir onun anahtarıdır. “Hüseyin Razi

“Kibir bele bağlanmış bir taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur.” Hacı Bayram Veli

“Bir insan ne kadar mütevazı ise o kadar yücedir. Ne kadar kibirli ise o kadar alçaktır.” Ali Etnirî

“Kemikleri eti bağırsakları ve kan damarlarını kaplayan deri nasıl insan görünümünü katlanılabilir hale getiriyorsa ruhun acitasyonu ve ihtirası da kibirle kapatılmıştır. Kibir ruhu kaplayan deridir.” lrvin D. Yalom.“Bizim yolumuz “civan-mert yolu”, Gönlünde “kin kibir” olan gelmesin.”Pir Sultan Abdal


“Kibir tamamen sona erdiğinde alçakgönüllülük başlar.”  Jiddu Krishnamurti

“Anlayış, bilgiçliğin kibiriyle değil, alçakgönüllülükle doğar.”  Susanna Tamaro

“Hiç kimse karşısında, aşağılık kompleksi ne kapılma. Kendini, hiç kimseden büyük görme. Unutma ki her insan, senin bir başka çeşidindir. Hiç kimsenin günahı ve masumiyeti, sana ait değildir.” William Saroyan

“Kibir, insanın düşüncesidir; söze dökülen onun pek küçük bir parçasıdır.” Montaigne“Kibir ve peşin hüküm, ilmin iki düşmanıdır.” C.C.Golton

“Eğer fakirlik, hastalık ve ölüm olmasaydı insanoğlunun kibirden başı eğilmez olurdu. “ Hasan Basri

“Kibirli insanlar, başarıya sırtlarını dayadı mı öğle vakti üstüne bastığı gölgeyi bile küçük görür. “ William Shakespeare

“Bir küçük meyve için, dalı incitme gönül Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek, Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül..” Yunus Emre


 

 

Cömertlik İle İlgili Özlü Sözler

 Cömertlik İle İlgili Özlü Sözler


İnsan kavramının tam da anlamını kazandığı yer cömert kimselerdir. Cömert insanlar cimri olmayan, kim zorda kalırsa ona yardım eden ve elinden tutup o kişiyi kaldıran düşünceli, fedakar ve merhametli kimselerdir. Cömert insan olmak diğer insanlar içinde ayrıcalıklı bir durumdur bana göre. Cömert olan, bencil olmayan, empati kurabilen insanlar aynı zamanda içi sevgi dolu olan , kendini yetiştirmiş ve geliştirmiş olan bireylerdir.


Cömertlik ile ilgili özlü sözler ise şunlardır:


* “Cömert, nasihat vermekle yetinmeyip yardım eder. (Vauvenarques)*  “Veren el, alan elden üstündür. (Hadis-i şerif meali)


* “Küçük masraflardan kaçınmayın bazen ufak bir deIik koca gemiyi batırır. “ Benjamin Franklin


*” Vermesini bilmeyen, isteme hakkına sahip değildir.”  P. Syrus* “Cömertlik dostluğun özüdür.”  Oscar Wilde* “Cömertlik göz kamaştırıcı hediyeler vermek değil zamanında vermektir.”  La Bruyere* Cömertlik fazla vermekten ziyade yerinde ve zamanında vermek demektir. La Bruyere


* “Allah’ın fazlü kereminden verdiği nimetlerde cimrilik edenler bunun kendileri için bir hayır olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onlar için bir şerdir. Onların cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır.”  AI-i İmran180


*” Kendi elinin vereceği bir akçe, senden (ölümünden) sonra verilecek yüz akce’den daha değerlidir.”  Feridüddin Attar


* “Cömertlik adaletin çiçeğidir. Hawthorne* “Allah katında cömert bir cahil, cimri olan bir alimden daha sevimlidir. En ağır hastalık, cimrilik hastalığıdır. “ (Hadis-i şerif meali )* “Kötü kimseler olsalar bile, cömertler için herkesin kalbinde bir sevgi vardır. İyi olsalar bile, cimrilere karşı herkesin kalbinde yalnız nefret vardır.”  (Yahya bin Muaz)

* “ Cömertlik, dostluğun özüdür. (Oscar Wilde)* “Cömertlik güzeldir fakat zenginlerde olursa daha güzel olur.”  Hadis-i Şerif


* “Cömertlik dost ve ahbaba iyilikte ve ikramda bulunmaktır. “  Süfyan bin Uyeyne

*  “Allah cömerttir cömertliği ve güzel ahlakı sever.”  Hadis-i Şerif

*  “Dünyalık sana yöneldiği zaman sen de vermesini bil. Zira vermek, onu tüketmez. Dünyalık senden yüz çevirdiği zaman yine ver. Çünkü o devamlı kalmaz.”  (Hz. Ali r.a.)

*  “Ümmetimin salihlerinin Cennet’e girmeleri, namaz ve oruçları sebebiyle değil, cömertlik, gönüllerinde kimseye karşı kötü duygular beslememeleri ve Müslümanlara nasihatleri sayesindedir. “(Hadis-i şerif meali)

* “Her sabah iki melek:  “Allah’ım , cimrinin malını tezden alından al, cömertin malını da arttır,” diye dua ederler.”  (Ka’b’ul-Ahbar)

* “Cömertlik saadet anahtarıdır.”  Nasr-ı Hüsrev

* “Allah’ım, cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sığınırım, ihtiyarlığın perişanlığından da sana sığınırım.”  (Hadis-i şerif meali)

*” Cömertlikle birçok ayıplar örtülür.”  Hz. Ali

* En cömert insan muhtaçken verebilendir. Hz. Ömer

* Cömertlik sadece verdiklerinizle değil hareketlerinizle de ölçülür. George Mc DonaId

* “Cömertliğin sonu, saadet; yalancılığın sonu, rezalet; doğruluğun sonu selamettir. “ Hz. AIi (r.a.)

* “Cömertliğin ötesi başa kakmadır. “ Hz. Muhammed

Bilin duyun! Her cömert cennettedir ve ben buna kefilim. Hz. Muhammed

*  “Cömert insan almaktan çok vermeyi sever. “ Chevalier de Mire

* “Helalinden kazanıp fakirlere cömertlik ediniz. “ Hacı Bayram Veli

* “Cömertlik israf ile cimrilik arasındaki denge halidir.”  İmam-ı Gazali

* “Dünyada hiçbir iş cömertlikten ve ekmek vermekten daha iyi değildir.” Nizamülmülk

*  “Cömertlik olmayınca malın vefa olmayınca arkadaşlığın hayrı olmaz. “  Ahmet Bin Kays

*  “İnsanların en cömerdi istenmeden veren en asili de intikam gücü yeterken bağışlayandır. “  Hz. Hüseyin

*”İnsan bazen az parası olduğu halde belki de az parası var diye düşüneceklerinden korkarak çok parası olduğu zamankinden daha cömert olur. “ Benjamin Franklin.
 

Pişkin İnsanlar İle İlgili Özlü Sözler

 

Pişkin İnsanlar İle İlgili Özlü Sözler

Saygısızca davranarak menfaatleri doğrultusunda işini yürüten, yüzsüz kimselere pişkin denilir. Pişkinin farklı anlamları da vardır fakat biz buradaki özlü sözlerdeki anlamını vermeye çalıştık. Pişkin insanlarda haya ve utanma yoktur. Bu kimseler onur ve asillik denen kavramlardan ne yazık ki nasibini almamış kimselerdir. İnsan her zaman kaliteli olmalı, çıkarları uğruna yüzsüz davranışlarda bulunmamalıdır. İnsanın özü kaliteli olmalıdır, çıkarları uğruna benliğinden , gururundan ödün vermemelidir insanoğlu.

Pişkinlik ile ilgili sözler şunlardır:

 * “İki insan çeşidi vardır: Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşen, zaman geçtikçe yüzsüzleşen.” Necip Fazıl Kısakürek.

* “Yüzsüzdür insanoğlu kimse bilmez fendini, kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini.”   Mehmet Akif Ersoy.

* “Ham, pişkinin halinden anlamaz, Öyle ise söz kısa kesilmelidir vesselam.” -Hz. Mevlana

 

* “Sizi bilmem ama ben; Pişmanlık duyan, utanabilen insanları seviyorum. Pişkinlik ne kadar ucuzca Utanç o kadar değerlidir çünkü.”  Elif Şafak

 

* “Seni sevmeyene asla sabırlı davranma. Çünkü sabrının adı yüzsüzlük, fedakarlığın adı eziklik, sevginin adı kişiliksizlik olur.” Hz. Mevlana.

* “Ya hatalarınla yüzleşir ya da hatalarınla yüzsüzleşirsin. Cahil olmak ayrı, pislik olmak ayrıdır.” Dostoyevski

 

* “Haya sıyrılmış inmiş. Öyle yüzsüzlük ki her yerde. Ne çirkin yüzler örtermiş. Meğer incecik bir perde - Mehmet Akif Ersoy 

* Rahmetli Akif bugün sağ olsaydı çok yüzlüleri de hasretle aramaya başlardı. Çünkü şimdi ortaya yüzsüzler çıktı. “ Necip Fazıl Kısakürek.

* “Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız (yüzsüz) edersin. –Atasözü-

Aşk İle İlgili Özlü Sözler

 

Aşk İle İlgili Özlü Sözler

 

Dünyanın en güzel duygusu bana göre sevmek , sevilmek, ait olmak ve elbette aşık olmaktır. Bir insan aşkı vardır , bir de Yüce Yaratıcı’ya olan aşk vardır. Bu iki aşkı da ayırt etmek gerekir. Aşık olmak, birine bağlanmak ve sadakatle yoluna devam edebilmek insanı güzelleştiren ve hayata tutan eylemlerdir. İnsan aşık olunca bir başka olur. Aklı başından gider, kendinde olmaz. Çünkü onu bu hale getiren aşkın verdiği mutluluk ve elemdir. İnsan aşıkken hem mutluluğu hem de hüznü aynı ayna tadabilir. Elbette aşk ömür boyu sürmez ama sevgi, saygı ve sadakat uzun sürer. Yine de her şeye rağmen aşk yaşanılması gereken özel ve güzel bir duygudur.


* “ Aşk bir sırdır.” Platon.

* “ Aşk hükmetmez, terbiye eder.” Goethe.

* “ Aşk büyüktür ama sonsuz değildir. “ Balzac

* “Aşk ehli isen sitemin cahili olma.”  (Şems Tebrizi)

* “Aşk gözle değil, ruhla görür.”  (William Shakespeare)

* “Ölümdür tek başına yaşanan, aşk iki kişiliktir.”  (Ataol Behramoğlu)

* “Aşk hatırlamalarla yaşar, umutlarla son Özlü Aşk Sözleri bulur.”  (Refik Halit Karay)

* “Arzu edilenden ziyade, arzu etmeye aşığız.”  (F. Nietzsche).

* “Aşk ile koskoca dağları düz ettim.”  (Cahit Sıtkı Tarancı)

* “Aşk bir sihirbazdır, adama cehennemi cennet sandırır.”  (Abdülhak Hamit Tarhan)

* “Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır. “ (Bailey)


* “Aşk altın değildir saklanamaz, aşkın bütün sırları meydandadır. (Mevlana)

* “Aşk değil mi beni derde düşüren, Ferhat gibi yüce dağları aşıran.”  (Âşık Gevheri)

* “Aşk bir seçimdir, basit ya da mutlaka mantıklı bir seçim değildir. “ (Carter Heyward)

* “Aşk konusunda yanlış seçimden söz etmek hatalıdır, zaten seçim varsa o yanlıştır. “ (Marcel Proust)

* “Bir yürek anca bir yürek ile takas edilir, yüreğini almadığıma, yüreğimi vermem. (Şems Tebrizi)

* “İnsan kalbindeki gerçek aşk dörtnala giden bir at gibidir, ne dizginden anlar, ne de söz dinler. “(Konfüçyus)

* “Aşk iki yalnızlığın birbirine dokunması, birbirini koruması ve selamlamasıdır.”  (R. Marie Rilke)

* “Aşk aleyhine bin şey söylenir, ancak insanlar yine aşık olmaya devam eder.”  (Peyami Safa)

* “Aşk hiç bir mani bilmez, insan kendi kalbinin seçtiği ile daima mesuttur.”  (Joseph Shearing)

* “  Aşk, bir kişinin yararına, iki kişinin ortaklığıdır. (Kontes Nathalie)

* “Aşkı tanıdığında, yaratıcıyı da tanırsın. “ (Fox Kabilesi)

Savaşa Hayır Sloganı İle İlgili Özlü Sözler


Savaşa Hayır Sloganı  İle İlgili Özlü Sözler


 


Devletlerin aralarındaki siyasal, ekonomik, dini, milli  vb  sorunlardan dolayı, anlaşmazlıklardan ötürü siyasal ilişkilerini keserek birbirine karşı  orduları ile giriştikleri silahlı eyleme savaş denir. Savaşın nükleer  savaş,  gerilla savaş, soğuk  savaş, dini savaş, dünya savaşı gibi farklı  biçimleri vardır.

Savaşın olduğu yerde acı vardır, ayrılık vardır, büyük kayıplar ve yaralanmalar vardır. Kan vardır, kin vardır ve elbette ki göz yaşı vardır. Ülkeler zorunlu olmadığı sürece savaştan kaçınmalı ve hiçbir çocuğun savaş yüzünden gözünden kanlı  yaşlar gelmemeli, getirtilmemelidir.

Savaş ile ilgili özlü sözler şunlardır:

“ Savaş ne işe yarar? Kesinlikle hiçbir işe.” Edwin Star

“ Dünyaya bir daha gelsem; ne kadar tank, tüfek ve silah varsa hepsini eritip saz, cümbüş ve zurna yapacağım.”  Aram Tigran

“5. Tüm savaşlar iç savaştır, çünkü tüm insanlar kardeştir.”  François Fenelon.

“ Savaş kimin haklı olduğuna değil kimin güçsüz olduğuna karar verir.” Bertrand Russell

* “Savaş politikanın diğer araçlarla devam ettirilmesidir.”  Clausewitz.

* “Bütün savaşları dövüşemeyecek kadar korkak olan bu yüzden de kendileri adına dövüşmek için dünyanın gençlerini cepheye süren hırsızlar çıkarır. “ Emma Goldman.

*Kötü bir barış, savaştan daha iyidir.”  Gaius Cornelius Tacitus.

* “Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır.”  Bertrand Russell.

* “Savaşın sonunu sadece ölüler görür.”  Platon.

* “Savaş; korku ve sefaletten başka bir şey veremez. Yakar, yıkar, öldürür, yok eder.” Nazım Hikmet

* “Savaşta yasalar susar. Marcus Tullius Cicero

* “Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler. “  Albert Einstein.

* “Savaş, hiledir, hileden ibarettir. “   Hz. Muhammed.

* “Bu dünya silah tüccarlarına kalacak çünkü herkes birbirini öldürmekle meşgul. Bu hayatta kalmanın sırrıdır: Asla savaşa girme.”  Özellikle de kendinle.  Lord of War

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tutarlı Olmak İle İlgili Özlü Sözler

 

Tutarlı Olmak İle İlgili Özlü Sözler


İnsan  her zaman verdiği kararın arkasında durmaya çalışmalıdır. Ancak bunu yaptığı zaman tutarlı olur. İşte, evde, arkadaş ortamında yaşadığımız çeşitli sorunlar olabilir. Önemli olan yaşadığımız zorluklara ve sorunlara tutarlı bir şekilde karşılık verebilmektir. Ya da aldığımız bir  kararı ertesi günü değiştirmeye çalıştırmak, istikrarlı olmamak kişiyi çıkmaza sokar. İşte tü olumsuzlukları yaşamak için bir dediğimiz diğer dediğimizi tutmalı, kararlarımız kişiye, zamana ve mekan göre değişmemelidir. Verdiğimiz kararların arkasında durulmalı ve sonucunda o sabrın zaferinin tadını güzelce çıkarmalıyız. Örneğin; yedi yaşında çocuğumuz var diyelim. 


Çocuk sorumluluklarını yerine getirmedi ve sana bir hafta televizyon izlememe kararı aldım diye ona düşüncenizi belirttiniz. Daha bir geçmeden o televizyonun kumandasını çocuğa acıyıp veriyor ve ana yüreği işte diyorsanız işte tam da burada tutarlı davranmış olmuyorsunuz. O çocuk sorumluluklarını yerine getirmemeye devam eder ve siz de gerilmeye, gergin olmaya devam edersiniz.

Tutarlılık ile ilgili şu özlü sözlere kulak vermek gerek bence. İşte bu sözler de şunlardır:


* “Kişinin kendisiyle ilgili vardığı sonuçlar, kendisiyle ilişkisindeki tutarlılık, onun kendi özdeşim yasasının, ben kimim tanımlamasının temelini oluşturur.” Doğan Cüceloğlu.


* “İnsanların endişe yaşamaması için, tutumları ile davranışları tutarlı olmak zorundadır.” Özgür Bolat

 

* “Huzurlu ve tutarlı bir insan olmak istiyorsanız, bu konuda da dürüst olun, kafanız ve gönlünüzle inandıklarınızı savunun” .İpek Ongun.


* “Tutarlı olmak değişmez olmak değil, kararlı olmak inatçı olmak değildir, disiplinli olmak sert olmak değildir, kar yavaş ve devamlı yağarsa tutar. Nevzat Tarhan.


* “Güvenilir olmanın temelinde kendinle tutarlı olmak yatar. ”Doğan Cüceloğlu.


* “Hiçbir zaman tamamen neşeli ya da tamamen kederli olamayız, yalnızca tutarlı olmak adına -tutarlılık zihinsel rahatlığımızın en işlevsel sigortasıdır- diğer hissin belirtilerini görmezden geliriz, tüm yoğunluğumuzu baskın olan hisse kaydırırız.” Serhat Çelikel.


* “Sadece iyi olmak da yetmiyor. Ayrıca dikkatli ve tutarlı olmak zorundayız.” İbrahim Tenekeci.“Eylemlerinde tutarlı olmayanlarla dostluk edersen, ya çok sınırsız yada çok kısıtlı olursun. Çok sınırsız olanlar çok saldırgandır, çok kısıtlı olanlar çok edilgindir.  “ Konfüçyus

 

* “Sana söyleyeyim, sadece ahmaklar işte samimiyete ve hevese önem verir. Önemli olan tutarlılık ve işini düzgün yapmak.” Hakan Bıçakcı.

 

 

 

 

 

 

Yalan Söyleme İle İlgili Özlü Sözler

 

Yalan Söyleme  İle İlgili Özlü Sözler


Bilindiği gibi yalan söylemek bütün kötülüklerin anasıdır. Yalanın küçüğü, büyüğü olmaz, yalan yalandır değişmeyen tek şey de doğruluktur, doğrudan yana olmadır. Yalan söyleyen kişinin yalanı er geç de olsa ortaya çıkar. İşte böyle kimselere de güven duyulmaz. Yalancı  insanlar ile bir zaman sonra sohbet edilmemeye başlanır ve o kişinin laflarına da önem verilmez. Yalan söyleyen kişiden her şey beklenir. İnsan haklarına, adalete , hak olan, hakikat olana önem vermeyen kimseler yalana daha çok başvurur. Yalancı ve sahtekar olan kimseler daima güçlünün yanında, zalimin yanında olurlar. Böyle insanlar çıkarı için her şeyi yapar ve mazlum ve doğru olanın yanında yer almayacak kadar da haysiyetsiz kimselerdir.


Yalan ile ilgili sözler şunlardır:
“ Yalancılar dünyadaki tüm günah ve suçların sebebidir.” Epiktetos.

 * “ Yalan söyleyerek yaptığımız iyiliği hiç bir  iyilik düzeltmez.”

“ Yalan söyleyip  yüceltmektense doğruyu söyleyip alçalmayı tercih ederim” Hz. Ömer

“ Yalan öyle nüfus etmiş ki insanların diline , doğruyu söylemek gerekirse diye bir kalıp var.” Dostoyevski

* “ Az yalan söylenmez, yalanı söyleyen her yalanı  söyler.” Victor Hugo             

*” Yalan söylemek  beceri  ister. Biz de becerikli insanlara aşık oluruz.” Necip Fazıl Kısakürek.

* “  Her şeyden önce kendine yalan söyleme, karakterin sıfırlanmasın.” Dostoyevski.

* Ne çok yalan söyleniyordu gökyüzünde sözle, yazıyla, resimle ya da susarak….. Yusuf Atılgan


* "Bana yalan söylediğine üzülmedim. Bundan sonra sana inanmayacağıma üzüldüm.”  Friedrich Nietzsche.

* Yalanın faydası bir kere içindir, gerçeğinki ise sonsuz. Deniz Diderot

* “ Hayatta yalan söyleme, çünkü yalan söyleyen yakalanmaktan korkan hırsız gibidir. Yalanını kapatmak için sürekli yeni yalanlar söylemek zorunda kalır.”  Ali Fuat Başgil.

* “'Yalan zekâ işidir, dürüstlük ise cesaret. Eğer zekân yetmiyorsa yalan söylemeye; cesaretini kullanıp dürüst olmayı dene.”  Victor  Hugo.

*” Ben, haklı olduğu hâlde bile çekişmeyi bırakan kimse için cennetin avlusunda bir köşk, şaka da olsa, yalan söylemekten kaçınan kimse için cennetin ortasında bir köşk ve ahlâkı güzel olan kimse için de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.”( Hz. Muhammed Mustafa)

* "Dört haslet vardır; kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münafıktır. Kimde de bunlardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir haslet var demektir: Emanet edilince hıyanet eder, konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, husumet edince haddi aşar."   ( Hz. Muhammed Mustafa).

* Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söylerler! Yazık ona, yazık ona!"  Hz. Muhammed Mustafa.

*  "Ey insanlar! Pervanenin ateşe atılması gibi sizi yalanın peşine düşmeye şevkeden şey nedir? Halbuki, üç yer hariç yalanın her çeşidi ademoğluna haramdır: Bu üç yere gelince: 1. Erkeğin, rızasını sağlamak için hanımına yalanı, 2. Harpte söylenecek yalan. Çünkü harp bir hileden ibarettir. 3. İki Müslümanın arasında sulhü sağlamak kastıyla söylenen yalan.”  Hz. Muhammed Mustafa.


  

Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençlik ve Spor İle İlgili Özlü Sözleri

 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençlik ve Spor İle İlgili Özlü Sözleri


 

Mustafa Kemal Atatürk gençliğe ve spora her zaman çok önem vermiştir. Bir ulusun geleceği gençlerinin iyi ve bilim yolunda yetiştirilmesine bağlıdır Bilim yolunda ilerlemeye spor da eklenince o ulusun gençleri ülkelerini ilerletmek için daha çok çalışacak ve vatanı için ellerinden gelen her türlü kalkınmayı sağlayacaklardır.

 

* “ Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır. Bu işte hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranması , Türk gençliğinin spor bakımından da milli heyecan içinde , itina ile yetiştirilmesi önemli tutulmalıdır.”

* “Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar; Türk gençliği, gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

* “Türk genci, devrimlerin ve rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır; rejimi ve devrimleri benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı ve bir hareket duydu mu, bu memleketin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adliyesi vardır demeyecektir. Hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla, nesi varsa onunla kendi eserini koruyacaktır. Polis gelecektir; asıl suçluları bırakıp, suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, "polis henüz devrim ve Cumhuriyetin polisi değildir" diye düşünecek, fakat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme onu mahkum edecektir. Yine düşünecek: "Demek adliyeyi de islah etmek, rejime göre düzenlemek lazım!" Onu hapse atacaklar. Kanun yolundan itirazlarını yapmakla beraber; bana, İsmet Paşa'ya, Meclis'e telgraflar yağdırıp haksız ve suçsuz olduğu için tahliyesine çalışılmasını kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki, "Ben inan ve kanaatimin icabını yaptım. Müdahale ve hareketimde haklıyım. Eğer buraya haksız gelmişsem, bu haksızlığı meydana getiren sebep ve amilleri düzeltmek de benim vazifemdir!" İste benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği!


* “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.”


* “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum" (Mustafa Kemal ATATÜRK)


* “19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.” (Mustafa Kemal ATATÜRK)

* “Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak." Mustafa Kemal ATATÜRK


* “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” Mustafa Kemal ATATÜRK

* “Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yüceltmeyi düşünürken sadece gösteriş için herhangi bir yarışmada kazanmak azmiyle spor çizmezler. Esas olan bütün yaştaki Türkler için Beden Eğitimi sağlamaktır.”


* “Türk milleti anadan doğma sporcudur. Henüz yürümeye başlayan köy çocuklarını bile harman yerinde güreşirken görürsünüz. Ata en çok , ve iyi binen yalnız Türk erkekleri değildir. Türk kadını da bu işi iyi bilir.”


* “Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler , zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben Sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlâklısını severim.”
* “Dünya spor hayatı ve spor dünyası çok mühimdir. Bu kadar mühim olan spor hayatı, bizim için daha mühimdir. Çünkü ırk meselesidir, ırkın ıslahı ve küsayişi meselesidir ve hatta biraz da medeniyet meselesidir.”


* “Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister.


* “Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.”

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı İle İlgili Mustafa Kemal Atatürk’ün Sözleri

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı İle İlgili Mustafa Kemal Atatürk’ün Sözleri

 

23 Nisan 1920 tarihinde birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Meclisi2in açılması ile birlikte egemenlik yetkisi de ulusa yani millete ait olmuştur. Çocukları çok seven Mustafa Kemal Atatürk bu günü çocuklara hediye etmiştir.

 Her yıl kutlanan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı sadece bizim milletimizin çocukları için değil tüm dünya çocukları için mutluluk kaynağı ve sevinç kaynağıdır. Ulusal egemenliğe, milletin iradesine her zaman önem verilmeli ve milli bayramlarımız coşku ile kutlanmalıdır.
23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili Atatürk’ün sözleri şunlardır:

 

* “ Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğretimin sınırları ne olursa olsun, en evvel ve en esaslı olarak Türkiye'nin istiklâline, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.”

* “23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.”

* “Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.”

* “ Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.”

* “Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğretimin sınırları ne olursa olsun, en evvel ve en esaslı olarak Türkiye'nin istiklâline, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.”

* “Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.”

* “Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.”

* ““Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.”  

* ““Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.” 

* “Türk Milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.

 

 

 

Oruç Tutmak İle İlgili Özlü Sözler

 

Oruç Tutmak İle İlgili Özlü Sözler


 Oruç tutmanın önemi ile ilgili yazımızda orucun faydalarına değinmiştik. Oruç sadece bedenen değil ruhen de kişiyi sağlıklı kılar. İnsan gücü yettiği  sürece  oruç tutmalı ve hem dünyasına hem de ahiretine fayda sağlamalıdır.

Oruç tutmanın önemi ile ilgili özlü sözler şunlardır:

 

* “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona 'Şevval Ayından'  altı gün ilave ederse, sanki bir yıl orucu tutmuş gibi olur.”   Müslim.

* “Bir kişi, Ramazanda inanarak ve sevabını umarak Kiyamul-leyl (teravih namazı) kılsa geçmiş günahları mağfiret olur.”  Hz. Ebu Hureyre

* “Cennetteki güzel köşkler; sözü hoş, selamı çok, yemek yediren, oruca devam eden ve gece namazı kılan kimselere ayrılmıştır.”   İbni Nasr

* “  Sürekli tok olan şefkatsiz ve merhametsiz olur. Tok, açın halini bilmez. Çok yiyen sert ve katı kalbli biri olur. “ İmam Gazali.

* “Ramazan ayın için ailenizin nafakasını geniş tutun! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama kadar sevaptır. - İbni Ebiddünya.

* “Kim Ramazan orucunu, farz olduğuna inanarak ve sevabını Allah’tan isteyerek, gönül hoşluğu ve tam bir ihlâs ile tutarsa geçmiş küçük günahları bağışlanır. Oruç Şefaat Edecektir.”  (Buhârî, Kitâbu’l- imân)

* “Ey Gönül, oruçlu iken sen Allah'a Misafirsin: Sana Gökyüzü Sofrası Yakışır!”  (Hz. Mevlana)

* “Normalde müziğin sesini kısmaya üşendiğiniz ezanı, şimdi dört gözle bekliyorsunuz!” - Necip Fazıl Kısakürek.

* “Ben yazın tuttuğum orucun, kışın ise aldığım abdestin tadına hiçbir zaman doyamadım.” - Hz. Ali.

* “Kim Allah Teâla yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.” (Tirmizi, Cihad 3, (1624).

* “İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kâbe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.”  - Tirmizi, İman 3, (2612)

* “Oruç, sâdece yemekten, içmekten vesaireden kesilmek değildir. Kâmil ve sevaplı oruç, ancak faydasız laftan, boş vakit geçirmekten, kötü söylemekten, nefsi-i emarenin bütün temayüllerinden de vazgeçmektir. Şayet biri sana söver yahut sana karşı cahilce herhangi bir harekette bulunursa, kendi kendine “Gerçek, ben oruçluyum, gerçek ben oruçluyum” de, sabret! Buyurulmuştur. - Musahabe-5 s: 74; Hakim, Beyhakî’den.

 

Dünya Otizm Farkındalık Günü İle İlgili Özlü Sözler

 

 Dünya Otizm Farkındalık Günü İle İlgili Özlü Sözler

 

Otizmli çocuklar bir toplumun rengarenk gök kuşaklarıdır. Onların  da her çocuk gibi sevmeye, sevilmeye ve ilgi görmeye ihtiyacı vardır. Bunun için toplum olarak otizmli çocuklarımızı sosyal hayata katmalı ve  bize ihtiyaç duydukları her anlarında onlara desteğimizi esirgememeliyiz. Özellikle de anne ve babalara bu süreçte destek olmalı ve birlikte emek etmeliyiz.

 

 *Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız. Unutmayalım ki, engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Kutlu Olsun.

 

* “Otizm bir trajedi değildir. Cehalet trajedidir.”


* “Otizmli bir kişiyle tanıştıysanız, otizmli bir kişiyle tanıştınız.” Dr. Stephen Shore


* “Otizm bir seçim değil, kabullenme. Tam tersinin doğru olup olmadığını düşünün.”  Stuart Duncan* Eğer parmağımı kırabilir ve otistik olamazsam, yapmazdım. Otizm benim olduğum şeyin bir parçası. - Dr.Temple Grandin* “Otizm beni tanımlayamaz. Otizmi tanımlıyorum.” Kerry Magro* “Otizmden mustarip  değilim, ama bana davranış tarzından mustaripim.   - Tyler Durdin


* “Otistik bir çocuğu yetenekli, ilginç ve değerli olarak göremezsek, üstüne kattığımız hiçbir eğitim veya terapi önemli olmayacaktır.  Ellen Notbohm* “Otistik çocuklar renkli, genellikle çok güzel ve gökkuşağı gibi öne çıkıyorlar. Adele Devine.


*  “Otistik bir çocuğun yapamayacağı şey yerine, neler yapabileceğine çok daha fazla önem verilmesi gerekiyor.” Dr. Temple Grandin.


* “Otizmli çocuklar ne kadar iyi olabileceğimizi görmek için aynalardır.” Deya Velasco

* “Otizm bir engel değil, farklı bir yetenektir. 
Stuart Duncan


İnsan Hakları İle İlgili Özlü Sözler

 

İnsan  Hakları İle İlgili Özlü Sözler

 

İnsan hakları insanın  vazgeçilmez en doğal haklarıdır. Ama ne yazık ki dünyada sadece sözde insan haklarına yer verilmektedir.  Her insan doğuştan eşittir ve hiç kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Adaletsizliğin olduğu yerde, insan haklarının olmadığı yerde bir zaman sonra kaos ortaya çıkar. Böyle olduğu zaman da  toplumlarda çöküş ve karmaşa yaşanır. 
İnsan haklarının olmadığı yerde güçlü ve zalim olan güçsüz olanı ezer ve güçsüz olan köleliğe mahkum kalır. Bunun için insan olan, bilinçli olan kişi  hakkını sonuna kadar aramalı ve haklarından asla vazgeçmemelidir.

 

* “Bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalete tehdittir.” Martin Luther King

* “İnsan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğüdür, onurlu, eşit ve özgür yaşamaktır.” Mustafa Kemal Atatürk

* “Adalet ve insan haklarına saygı olmadan barış olmaz.”  Irene Khan

* “Hakikati öldüremezsiniz. Adaleti öldüremezsiniz. Uğruna mücadele ettiğimiz şeyleri öldüremezsiniz.”  Jean Dominique

* “İnsanlığın başına ne geldiyse eşitlik olmaması yüzünden geldi.”  - Pierre Leroux 

* “Barış ancak insan haklarına saygı gösterildiği, insanların doyduğu ve kişiler ile ulusların özgür olduğu yerlerde devamlı olabilir.” Dalay Lama

* “Merkezinde, üzerinde, temelinde ve içinde kadınların olmadığı bir siyasi mücadele, mücadele değildir.” Arundhati Roy

* “Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.”  Blaise Pascal .

 

*  “Demokrasi ikiyüzlülüktür. Eğer demokrasi özgürlükse neden bizim insanlarımız özgür değil. Eğer demokrasi adaletse neden biz adalete sahip değiliz. Eğer demokrasi eşitlikse neden biz eşitliğe sahip değiliz. Demokrasi ikiyüzlülüktür”... - Malcolm X

 

* “Uyan, ayaklan, hakların için ayaklan. Uyan, ayaklan, mücadeleden vazgeçme.”  Bob Marley, 

* Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter. - Nelson Mandela 

* “Özgürlük bağışlanmaz, kazanılır. Adalet ise asla hazırda beklemez, ancak mücadeleyle elde edilir." A. Philip Randolph

* Özgürlük bir seçenek değildir; bu bir insan hakkıdır. - Giannina Braschi .

*Birbirimize karşı değil, birbirimize doğru döndüğümüzde, çeşitliliğimizin değerini anladığımızda daha güçlü oluruz… ve birlikte adaletsizliğin kalın duvarlarını yıkabiliriz.” Cynthia McKinney

* “Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir.”  Montesquieu 

*  “Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.”  Mohandas Karamçand Gandi 

* “Hz. Mevlana şöyle buyurur: "İnsanı inciten kişinin, Allâh'ı incittiğinden haberi yoktur. O bilmiyor ki bu küpün suyu, Hak ırmağının suyu ile birleşmiştir." 

* “İnsan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır; başkası tarafından verilen bir söze yada teminata bağlı olarak ya da satın alarak elde ettiğimiz haklar değillerdir. İnsan hakları, insan olmamızın ve insan onurumuzun doğal bir sonucudur.” Atatürk 

* “Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer; Kötü olan insanlar yüzünden değil, bu konuda hiçbir şey yapmayan insanlar yüzünden.” Albert Einstein

“* Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.” İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi.

Çocuk Sevgisi İle İlgili Özlü Sözler

 

Çocuk Sevgisi İle İlgili Özlü Sözler

“Çocuklarla vakit geçirmek, onlara hizmet etmek ibadetlerin en güzeli “ der Sevgili Doğan Cüceloğlu. Çocuk, bir evin neşesi, canlılığı ve ruhudur. Çocuklar çoğu zaman yetişkinlere bile hayatın  kafaya takılmaması gerektiğini, anı yaşamanın,  keyfini çıkarmanın  daha güzel olduğunu yaparak ve yaşayarak gösteren sevimli canlardır. İçinde çocuk sevgisi olmayan kimse sevgiden ve merhametten nasibini almamış kimsedir. Çocuklara sevilmeye, sayılmaya ve  ilgi görmeye muhtaç olan güzelliklerdir.


Çocuk sevgisi ile ilgili şu sözler vardır:

* “Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır.” (Fock)

 * “ Çocukların karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. (Michael Marshall).

* Çocuğun yanında olmalıyız, çocuğun yanında olmak çocuğa sevgi vermek demektir. Sahip çıka sevgi değil, duygusal sevgi de değil, yalnızca çocuğa onu sevdiğinizi ve onayladığınızı hissettirecek biçimde davranmak. (A. S. Neil)


*Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. (İbni Sina)

*Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler hiçtir. ( Albert Einstein )

*Çocuklarınızla 7 yaşına kadar oynayın, 15 yaşına kadar onlarla arkadaş olun, 15 yaşından sonra ise istişare edin Hz. Ali


*Çocukluğunu tam yapmamış insan, kolay kolay tam bir insan olamaz. (Hölderlin)

* Çocuklarınız sizlerin değildir, onlar bizzat yaşamın çağrısının kızları ve oğullarıdır. Elinizden geçerler, sizden gelmezler. Eğer sizlerle birlikteyseler, bu sizindir anlamına gelmez. Onlara sevginizi verin, fikirlerinizi değil çünkü onların kendi fikirleri vardır. Bedenlerini barındırın, ruhlarını değil çünkü ruhları bize ve hayallerimize yasaklanan yarınlardadır. Sizler onlara benzemeye çalışın, onları kendinize benzetmeye değil.  Çin Atasözü

*Çocuklarınıza çok değerli birer hazineymiş gibi bakın, onları ve kendinizi onurlandırın.  Bernie Siegel


*Eğer çocuklarınızın gelişmesini istiyorsanız, haklarında başkalarına söylediğiniz iyi şeyleri onların da işitmelerini sağlayınız.  Haim Jinott

*Evlat kokusu, cennet kokusudur.  Hz. Muhammed (sav.)

Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar, ruhlarını da beslemeliyiz.  Michael Marshall


*Eğer bir gün yolunuzu kaybederseniz bir çocuğun gözlerinin içine bakın çünkü bir çocuğun bir yetişkine öğretebileceği her zaman üç şey vardır: Nedensiz yere mutlu olmak, her zaman meşgul olabilecek bir şey bulmak ve elde etmek istediği şey için var gücüyle dayatmaktır.  Paulo Coelho.*Çocuk kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değildir, istediğince açmasına yardım edilecek bir çiçektir.  Noam Chomsky

 

 

Güven İle İlgili Özlü Sözler Yazınız.

 Güven İle İlgili Özlü Sözler Yazınız.

 

Hayatta en önemli konulardan biri de  kendine güvendir. Bir diğer önemli konu ise güvenilir insanlar ile yaşamak ve iyi insanlar kazanmaktır. Güvenin olduğu yerde yalan olmaz, doğruluk ve dürüstlük olur.  Bunun için her zaman güvenilir kimseler olmalıyız ve bize güvenen insanları hayal kırıklığına uğratmamalıyız.


Güven ile ilgili özlü sözler şunlardır:

·         Bir kimse senden emin değilse, sen de ondan emin olma.” Hz. Ali (r.a.).

·         * “Seni affedecek kadar olgunum ama tekrar güvenecek kadar aptal değilim.”  W. Golding.

·         * “İnsanın kendine güveni, büyük işlere girişmenin ilk şartıdır.”  Samuel Johnson

·         * “Kendine güvenen herkes, dünyayı idare edebilir.”  Voltaire.

·         * “Ağaca dayanma çürür, insana güvenme ölür.”  Türk Atasözü

·         * “Sana güvenmekte zorluk çekmemin tek sebebi, yalan söylemenin benim için ne kadar kolay hale geldiğini bilmem.”  Charles Bukowski

·         * “Güvenilmek, sevilmekten iyidir.”  George Macdonald.

·         * “Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında en güzel çare, dağ ile karı baş başa bırak.” Mevlana.

·         * “Sen Allah’a güven. Hiç beklemediğin anda çiçek açar umutlar.”  Mevlana.

·         * “Seni affedecek kadar olgunum ama tekrar güvenecek kadar aptal değilim.”  W. Golding.


·         * “Herkese karşı iyi davran, çok az insanla yakınlık kur; güven bağlayacağın insanları da iyice dene.”  Washington.

·         * “Bir insanı doğru yapmak isterseniz ona güveniniz; düzenbaz yapmak isterseniz ona güvenmeyiniz. “ G. Bernard Snaw

·         * “Bir insanı sınava tabi tutmadan ona güvenmek acizliktir.” Hz. Ali.

·         * “- İnsanın yapabileceği en büyük fenalık, kendisine olan güvenini kaybetmesidir.”Richard Benedici.


·         * “ Kendine güven kazanmanın biricik yolu, başarısızlığa yer vermeyecek derecede bir şeye iyi hazırlanmaktır.”  (Lockwood Thorpe)

·         * “Çok güvenirseniz aldatılırsınız, ama hiç güvenmezseniz hayatınız azapla geçer. (Frank Crane)

·         * “- Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanlışlıktır.” (Goethe).


·         * “ Güvensizlik başlayınca dostluk kaybolur.” (Epicure)

·         * " Umut verip, güven aşılayıpta yarı yolda bıraktığın insanın gönül sadakasını iki dünyada da veremezsin.”  Hz. Muhammed (S.A.V.)

·         * " Kötü insanlara güvenilir, çünkü değişmezler."  (W Faulkner).