Cumhuriyet'in 100. Yılı İle İlgili Kompozisyon Örneği

 Cumhuriyet'in 100. Yılı İle İlgili Kompozisyon Örneği


Osmanlı Devleti yıkılmak üzereyken İtilaf Devletleri vatan topraklarımızı işgal etmek için dört taraftan ülkemizi kuşatmıştı. Vatan topraklarımız için her türlü hainlik  planlanmış ve toprak bütünlüğümüz bölünmeye çalışılmıştı. Bir yandan Anadolu halkının yoksulluğu  öte taraftan savaşın getirdiği zorluklar insanlarımızı güç duruma düşürmüş ve çok zorluklar çekilmiştir. Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve milletimiz sayesinde vatan toprakları işgalden kurtarılmış ve bağımsızlığımız elden gitmemiştir.


 Ülke kurtarılmıştı ama yönetim sisteminin de değişmesi gerekiyordu. Saltanat sisteminde liyakat yoktu, babadan oğula yönetim olduğu halkın  hiçbir egemenliği yoktu. Bunun için de cumhuriyet geçilmeliydi ve nitekim de çok büyük zorluklarla yeni yönetim sistemine geçildi. Atatürk yenilikçi bir liderdi. Yapılamaz denilen şeylerin çoğuna yapılacaktır denildiğinde en yakın arkadaşlarından bazıları bile ona inanmamış ama o dediğini yapmış ve cumhuriyet yönetimine geçilmiştir. Çok büyük yol kat edilmiştir. O yıllarda ülkemiz bilim ve teknoloji alanında da geriydi ve Anadolu’da hiçbir şey yoktu. Ne tarım araçları, ne teknolojik araçlar vb. Üretim yoktu, ulaşım gelişmemişti, doğru düzgün yol bile yoktu. Yani cumhuriyet kurulduğunda ülke bir iki yüzyıl geride kalmıştı. Maddi imkanlar iyi değildir.  Para ele geçtikçe ülke daha iyi hale getirilmeye çalışıldı ve kısa zamanda Mustafa Kemal Atatürk ülkesini daha bayındır hale getirdi.


İşte tüm bu zorluklara rağmen Mustafa Kemal liderliği ve askerlik yönü ile kararlı davranmış, cesaret göstermiş ve umudunu yitirmeden büyük yenilikler yaparak adını dünya tarihine yazdırmıştır. Cumhuriyet ülkemize bir çok yenilikler getirmiştir. Cumhuriyetin en büyük kazanımız, Mustafa Kemal'in en büyük vasiyeti akıl ve bilim olmuştur. Akıl ve bilim yolundan gidip cumhuriyete sahip çıkmak ve ülkemizi daha gelişmiş bir ülke haline getirmek hepimizin boynunun borcudur. Gelin cumhuriyetin bize neler kazandırdığına hep birlikte göz atalım:


Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verildi.

Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı

Tarımda yeni aletler kullanılmaya başlandı.

Köylere kadar elektrik ve telefon götürüldü.

Köylülerin üzerinde ekonomik bir yük olan Aşar vergisi kaldırıldı.

Yurdumuzun her tarafından yollar, köprüler, barajlar, limanlar, fabrikalar, hava alanları, demir yolları yapıldı.


Kılık kıyafette düzenlemeye gidildi.

Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. 

 Soyadı Kanunu çıkarıldı.

Tevhidi Tedrisat Kanunu ile öğretimin birleştirildi.

Üniversite öğreniminin çağa uygun şekilde düzenlenmesi

Sanayiyi Teşvik Kanunu'nun çıkarılarak üretim yapılabilmesi için sanayi kuruluşlarının kurulması

Köylülerden alınan aşar vergisinin kaldırılması

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumlarının kurulması

Daha çok sayıda yenilikler yapıldı ve cumhuriyet sayesinde ülkemiz daha çok gelişti ve ilerledi. Halkın egemenliği, halkın iradesi ön planda oldu. Halk yönetimini beğenmediği bir yöneticiyi seçimle tepeden indirmesini bildi. Cumhuriyet özgürlükleri artırdı  ve daha çok sayıda güzellikler getirdi. Cumhuriyet'in 100. yılını şanına uygun olarak kutlamalıyız ve bu vatan için her bir cana minnettar olmalıyız. Çünkü onlar olmasa bizler asla olmazdık.

1 yorum:

Deneme