Ahlak Kurallarına Uyulmayan Bir Toplumda Ortaya Çıkabilecek Sorunlar Nelerdir?

 Ahlak Kurallarına Uyulmayan Bir Toplumda Ortaya Çıkabilecek Sorunlar Nelerdir?


Dürüst olma, güvenilir olma,  alın teri ile çalışıp kendi paranı harcama, merhametli olmak, empati kurmak, ben değil biz anlayışı ile hareket etmek, insanlarla alay etmemek, kibirli olmamak, dedikoducu olmamak, insanların fiziki görünüşleri ile dalga geçmemek, riyakarlıktan uzak durmak, olduğun gibi görünmek vb gibi çok sayıda erdemler vardır. Bunlar ahlak kurallarını da kapsar. Bir toplumda ahlak kurallarına uyulmadığı zaman o toplum temelinden sarsılmaya başlar. 


Toplumda bozulan ahlak o toplumun diğer alanlarda gelişmesini de engeller. Çünkü bir toplumda ahlak yoksa, her türlü  ahlaki olmayan eylemler varsa güçlü olan güçsüzü ezer, insani değerler yok olur, sevgi yok olur, saygı yok olur. Bunun sonucunda da  toplum diye bir şey ortadan kalkar. Toplumda kaos ve karmaşa olur. Bu da toplumun huzursuz olmasına neden olur. Onun için her toplum kendi ahlak kurallarına uymalıdır ve o kuralların dışına çıkmamalıdır. Toplumda ahlak kurallarına uyulmadığı zaman kişi dışlanır ve o kişiye değer verilmez, güven duyulmaz ve o kişi adam yerine konulmaz.


 Toplum düzeninin sağlanması için ahlak kurallarına saygı göstermek ve o kuralları hayatımızda uygulamak gerekir. Bütün güzelliklerin temelinde sevgi, saygı ve ahlak yatar. Bunlar olmadığı zaman insanlık değer kaybeder ve insan insana dayanmaz, güvenmez ve her türlü sorunlar ortaya çıkar ve bu da toplumu dağıtır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme