Cömertlik İle İlgili Özlü Sözler

 Cömertlik İle İlgili Özlü Sözler


İnsan kavramının tam da anlamını kazandığı yer cömert kimselerdir. Cömert insanlar cimri olmayan, kim zorda kalırsa ona yardım eden ve elinden tutup o kişiyi kaldıran düşünceli, fedakar ve merhametli kimselerdir. Cömert insan olmak diğer insanlar içinde ayrıcalıklı bir durumdur bana göre. Cömert olan, bencil olmayan, empati kurabilen insanlar aynı zamanda içi sevgi dolu olan , kendini yetiştirmiş ve geliştirmiş olan bireylerdir.


Cömertlik ile ilgili özlü sözler ise şunlardır:


* “Cömert, nasihat vermekle yetinmeyip yardım eder. (Vauvenarques)*  “Veren el, alan elden üstündür. (Hadis-i şerif meali)


* “Küçük masraflardan kaçınmayın bazen ufak bir deIik koca gemiyi batırır. “ Benjamin Franklin


*” Vermesini bilmeyen, isteme hakkına sahip değildir.”  P. Syrus* “Cömertlik dostluğun özüdür.”  Oscar Wilde* “Cömertlik göz kamaştırıcı hediyeler vermek değil zamanında vermektir.”  La Bruyere* Cömertlik fazla vermekten ziyade yerinde ve zamanında vermek demektir. La Bruyere


* “Allah’ın fazlü kereminden verdiği nimetlerde cimrilik edenler bunun kendileri için bir hayır olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onlar için bir şerdir. Onların cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır.”  AI-i İmran180


*” Kendi elinin vereceği bir akçe, senden (ölümünden) sonra verilecek yüz akce’den daha değerlidir.”  Feridüddin Attar


* “Cömertlik adaletin çiçeğidir. Hawthorne* “Allah katında cömert bir cahil, cimri olan bir alimden daha sevimlidir. En ağır hastalık, cimrilik hastalığıdır. “ (Hadis-i şerif meali )* “Kötü kimseler olsalar bile, cömertler için herkesin kalbinde bir sevgi vardır. İyi olsalar bile, cimrilere karşı herkesin kalbinde yalnız nefret vardır.”  (Yahya bin Muaz)

* “ Cömertlik, dostluğun özüdür. (Oscar Wilde)* “Cömertlik güzeldir fakat zenginlerde olursa daha güzel olur.”  Hadis-i Şerif


* “Cömertlik dost ve ahbaba iyilikte ve ikramda bulunmaktır. “  Süfyan bin Uyeyne

*  “Allah cömerttir cömertliği ve güzel ahlakı sever.”  Hadis-i Şerif

*  “Dünyalık sana yöneldiği zaman sen de vermesini bil. Zira vermek, onu tüketmez. Dünyalık senden yüz çevirdiği zaman yine ver. Çünkü o devamlı kalmaz.”  (Hz. Ali r.a.)

*  “Ümmetimin salihlerinin Cennet’e girmeleri, namaz ve oruçları sebebiyle değil, cömertlik, gönüllerinde kimseye karşı kötü duygular beslememeleri ve Müslümanlara nasihatleri sayesindedir. “(Hadis-i şerif meali)

* “Her sabah iki melek:  “Allah’ım , cimrinin malını tezden alından al, cömertin malını da arttır,” diye dua ederler.”  (Ka’b’ul-Ahbar)

* “Cömertlik saadet anahtarıdır.”  Nasr-ı Hüsrev

* “Allah’ım, cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sığınırım, ihtiyarlığın perişanlığından da sana sığınırım.”  (Hadis-i şerif meali)

*” Cömertlikle birçok ayıplar örtülür.”  Hz. Ali

* En cömert insan muhtaçken verebilendir. Hz. Ömer

* Cömertlik sadece verdiklerinizle değil hareketlerinizle de ölçülür. George Mc DonaId


* “Cömertliğin sonu, saadet; yalancılığın sonu, rezalet; doğruluğun sonu selamettir. “ Hz. AIi (r.a.)

* “Cömertliğin ötesi başa kakmadır. “ Hz. Muhammed

Bilin duyun! Her cömert cennettedir ve ben buna kefilim. Hz. Muhammed

*  “Cömert insan almaktan çok vermeyi sever. “ Chevalier de Mire

* “Helalinden kazanıp fakirlere cömertlik ediniz. “ Hacı Bayram Veli

* “Cömertlik israf ile cimrilik arasındaki denge halidir.”  İmam-ı Gazali

* “Dünyada hiçbir iş cömertlikten ve ekmek vermekten daha iyi değildir.” Nizamülmülk

*  “Cömertlik olmayınca malın vefa olmayınca arkadaşlığın hayrı olmaz. “  Ahmet Bin Kays

*  “İnsanların en cömerdi istenmeden veren en asili de intikam gücü yeterken bağışlayandır. “  Hz. Hüseyin

*”İnsan bazen az parası olduğu halde belki de az parası var diye düşüneceklerinden korkarak çok parası olduğu zamankinden daha cömert olur. “ Benjamin Franklin.
 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme