İnsan Hakları İle İlgili Özlü Sözler

 

İnsan  Hakları İle İlgili Özlü Sözler

 

İnsan hakları insanın  vazgeçilmez en doğal haklarıdır. Ama ne yazık ki dünyada sadece sözde insan haklarına yer verilmektedir.  Her insan doğuştan eşittir ve hiç kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Adaletsizliğin olduğu yerde, insan haklarının olmadığı yerde bir zaman sonra kaos ortaya çıkar. Böyle olduğu zaman da  toplumlarda çöküş ve karmaşa yaşanır. 
İnsan haklarının olmadığı yerde güçlü ve zalim olan güçsüz olanı ezer ve güçsüz olan köleliğe mahkum kalır. Bunun için insan olan, bilinçli olan kişi  hakkını sonuna kadar aramalı ve haklarından asla vazgeçmemelidir.

 

* “Bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalete tehdittir.” Martin Luther King

* “İnsan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğüdür, onurlu, eşit ve özgür yaşamaktır.” Mustafa Kemal Atatürk

* “Adalet ve insan haklarına saygı olmadan barış olmaz.”  Irene Khan

* “Hakikati öldüremezsiniz. Adaleti öldüremezsiniz. Uğruna mücadele ettiğimiz şeyleri öldüremezsiniz.”  Jean Dominique

* “İnsanlığın başına ne geldiyse eşitlik olmaması yüzünden geldi.”  - Pierre Leroux 

* “Barış ancak insan haklarına saygı gösterildiği, insanların doyduğu ve kişiler ile ulusların özgür olduğu yerlerde devamlı olabilir.” Dalay Lama

* “Merkezinde, üzerinde, temelinde ve içinde kadınların olmadığı bir siyasi mücadele, mücadele değildir.” Arundhati Roy

* “Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.”  Blaise Pascal .

 

*  “Demokrasi ikiyüzlülüktür. Eğer demokrasi özgürlükse neden bizim insanlarımız özgür değil. Eğer demokrasi adaletse neden biz adalete sahip değiliz. Eğer demokrasi eşitlikse neden biz eşitliğe sahip değiliz. Demokrasi ikiyüzlülüktür”... - Malcolm X

 

* “Uyan, ayaklan, hakların için ayaklan. Uyan, ayaklan, mücadeleden vazgeçme.”  Bob Marley, 

* Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter. - Nelson Mandela 

* “Özgürlük bağışlanmaz, kazanılır. Adalet ise asla hazırda beklemez, ancak mücadeleyle elde edilir." A. Philip Randolph

* Özgürlük bir seçenek değildir; bu bir insan hakkıdır. - Giannina Braschi .

*Birbirimize karşı değil, birbirimize doğru döndüğümüzde, çeşitliliğimizin değerini anladığımızda daha güçlü oluruz… ve birlikte adaletsizliğin kalın duvarlarını yıkabiliriz.” Cynthia McKinney

* “Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir.”  Montesquieu 

*  “Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.”  Mohandas Karamçand Gandi 

* “Hz. Mevlana şöyle buyurur: "İnsanı inciten kişinin, Allâh'ı incittiğinden haberi yoktur. O bilmiyor ki bu küpün suyu, Hak ırmağının suyu ile birleşmiştir." 

* “İnsan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır; başkası tarafından verilen bir söze yada teminata bağlı olarak ya da satın alarak elde ettiğimiz haklar değillerdir. İnsan hakları, insan olmamızın ve insan onurumuzun doğal bir sonucudur.” Atatürk 

* “Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer; Kötü olan insanlar yüzünden değil, bu konuda hiçbir şey yapmayan insanlar yüzünden.” Albert Einstein

“* Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.” İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme