Edebiyat İle Bilim Arasındaki İlişki

Edebiyat İle Bilim Arasındaki İlişki

Edebiyat , dünyaya tutulan bir ayna olarak da tanımlandığı için hemen hemen her bilim dalı ile ilişkilidir . Çünkü edebiyatın malzemesi insandır ve insanın olduğu her alan edebiyatın ilgisindedir . Mesela bir romanda kahramanlar çok çeşitli meslek dallarından olabilir . Öğretmen , doktor , avukat ve daha başka meslek dallarından kahramanlara rastlayabiliriz . Durum böyle olunca da yazarın konuya ve kahramanlara göre tıp , hukuk , eğitim vb. Birçok bilimden yararlanması gerekebilir .

Edebiyat bazı bilim dalları ile yakın ilişki içerisinde olduğu gibi bazı bilim dalları ile de dolaylı olarak ilişki içerisindedir . Edebiyat temelinde insanı ele aldığı için insanı konu alan felsefe , psikoloji , tarih ve sosyoloji gibi bilimler ile doğrudan ilişkilidir . Mesela inanç boyutunda bir karmaşa yaşayan bir kahraman anlatılırken tanrının varlığı ya da yokluğunun kahramanın dünyasından irdelenmesi edebiyatın felsefeden yararlandığının göstergesidir . Ya da çok geri kalmış bir köye atanan bir kadın öğretmene köylünün bakış açısının ele alındığı bir romanda sosyoloji biliminden yararlanılmaktadır . Edebiyat tıp , astronomi , coğrafya , kimya , fizik gibi bilimlerle ise dolaylı yoldan ilişkilidir . Mesela Simyacı romanında çeşitli elementlerin bir araya getirilerek nesnelerin altına çevrilme çabasından bahsedilmesi edebiyatın kimya ile olan ilişkisine örnek olarak gösterilebilir .

Edebiyat insanı anlattığı için insanın olduğu her yerde edebiyat da vardır . Bu yüzden edebiyat hemen hemen her bilim dalı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içerisindedir diyebiliriz .  
Edebiyat İle Dil Arasındaki İlişki

1 yorum:

Deneme