Güzel Sanatlar Nedir ?

Güzel Sanatlar Nedir ?

Güzel sanatlar insanların yapmış olduğu kas gücüne bağlı işlerden farklıdır . Güzel sanatlar kişinin akıl ve duygularını harekete geçiren sanatlardır . Bu nedenle birçok aydın bir toplumun gelişmişlik düzeyini güzel sanatlarda gelmiş olduğu seviyeye bakarak değerlendirmiştir . Güzel sanatlar resim , müzik , heykel , dans , mimari , tiyatro , bale , sinema , opera , edebiyat gibi insanda heyecan ve hayranlık uyandıran sanatlara verilen genel isimdir . Güzel sanatları üç gruba ayırmak mümkündür :

1. İşitsel ( Fonetik ) Sanatlar :
Müzik : Seslerin melodiye dönüşmesi ve ezgili bir şekilde ifade edilmesidir .
Edebiyat : Duygu ve düşünceleri yazılı olarak ifade etmektir . Nazım ve nesir türünde eserler şeklinde metinlerdir .

2. Görsel ( Plastik ) Sanatlar :
Heykel : Sanatçının hayalindeki objeleri çamur , tahta , taş vb. Malzemeler kullanarak üç boyutlu olarak yapmasıdır .
Resim : Çeşitli boyalar kullanarak , farklı zeminler üzerine çizilen figürlerden meydana gelen sanattır.
Mimari : Estetik ihtiyaçları göz önünde bulundurarak çeşitli yapılar yapma sanatıdır .
3. Dramatik ( Ritmik ) Sanatlar :
Sinema : İzleyiciye ulaştırmak amacıyla film yapma sanatıdır .
Tiyatro : Yazılmış bir hikayenin sahnede oyuncular tarafından canlandırılmasıdır .
Opera  : Orkestra eşliğinde , sözlerinin tamamı ya da çoğu şarkı biçimnde olan müzikli tiyatro eseridir .
Bale : Dansa ve müziğe dayalı kareografisi olan sahne gösterisidir .
Dans : Müziğin ritmine uygul olarak vücudun çeşitli bölgeleri ile yapılan hareketlerdir .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme