Edebiyat İle Dil Arasındaki İlişki

Edebiyat İle Dil Arasındaki İlişki

Edebiyat , duygu ve düşüncelerin yazılı ya da sözlü olarak anlatılmasıdır . Edebi metinlerde ister bilgi verme amaçlı olsun , isterse duyguların imgelerle ifade edilme amacı olsun kullanılan malzeme dildir . Yani dil edebi metinlerin temelini oluşturmaktadır . Yani edebiyatın ana malzemesi dildir .

Edebi metinlerde şair ya da yazar duygu ve düşüncelerini dil aracılığıyla okuyucularına aktarır . Öyleyse bir şair ya da yazar dili ne kadar etkili kullanırsa anlattıklarını da okuyucuya o kadar etkili bir içimde hissettirebilir . Dil aynı zamanda kültürün de taşıyıcısıdır . En eski metinlerden itibaren kültürümüze ait maddi ve manevi özellikler bu günlere kadar gelebilmesini dile borçludur . Divan-ı Lügati't-Türk ya da Orhun yazıtlarında anlatılanlar bu günlere kadar gelebildiyse ve tarihimiz hakkında bizi aydınlatabiliyorsa bunu dile borçludur . Edebi metinlerin başarısının sırrı yazarının dili etkili kullanabilmesinde saklıdır . Mesela hepimiz ölüm ile ilgili birkaç cümle kurabiliriz ama Abdülhak Hamit Tarhan'ın Makber şiiri ya da Yahya Kemal'in Sessiz gemi şiiri okuyanların duygu dünyasında büyük değişimlere sebep olur . Bu etkileyiciliğin temel sebebi dili kullanmaktaki ustalıkta saklıdır .

Dil ve edebiyat bir biri ile sıkı ilişki içerisinde olan iki alandır . Şunu unutmamak lazımdır ki her şey edebiyatın konusu olabilir . Ama anlatılanların değerli olması dildeki ustalıkta saklıdır .
Edebiyat İle Bilim Arasındaki İlişki

1 yorum:

  1. Yardımlarınız için teşekkürler gerçekten yardımcı oldunuz ❤️

    YanıtlaSil

Deneme