Kral Midas Kimdir ? Midas'ın Kulakları Efsanesi Nedir ?

Kral Midas Kimdir? Midas’ın Kulakları Efsanesi Nedir?

Gordion şehrinde yaşayan efsanevi Frigya kralıdır Midas . Hayatı , krallığa yükselişi ve ölümü ile ve efsaneleri ile tarihe adını yazdırmış efsanevi bir kişiliktir o .

Krallığı M.Ö. 738 - M.Ö. 696 yılları arasında Gordion şehrinde sürmüştür . Onun ile ilgili en çok bilinen " Midas'ın Kulakları " efsanesidir . Yaptığı çalışmalar ve araştırmalar neticesinde Frigya halkı özel  bir yer edinmiştir fakat o hayattan nefret etme derecesine gelmiştir , halkı kendisini çok sevmesine rağmen o halkı için aynı duyguları besleyememiştir . Kral Midas denince akla gelen bu efsane nedir ?

Midas'ın Kulakları Efsanesi

Kır tanrısı Pan ile Yunan tanrısı Apollon arasında yapılacak olan bir müzik yarışması için Midas hakem olarak istenmiş ve bu istek kabul edilmiştir . Yarışma neticesinde Midas oyunu Pan'dan yana kullanmış ancak diğer hakem oyunu Apollon ' dan yana kullanmıştır . Midas ' ın müzikten anlamadığı düşünerek sinirlenen Apollon müzikten anlamayan birine ancak eşek kulağının yakışacağını düşünmüş ve Midas'ın kulaklarını eşek kulaklarına dönüştürmüştür . Midas bunu halkından saklamaya çalışır kimseye söylemez ancak berbere gittiği bir gün berber Midas'ın kulaklarını fark eder . Berber kimseye söylemez bu durumu ancak bir süre sonra bu sırrı artık içinde tutamaz olur ve bir kuyunun başına giderek gücü yettiğince haykırır …

Efsane bu ya kuyunun sularına karışan sır , buradan sulara , sulardan sazlara ve derken sonunda halka kadar ulaşır . Halk Midas ile dalga geçer ve gölge oyunları gibi oyunlarla onu taklit edip eğlenirler . Midas daha fazla dayanamayıp kulaklarını kestirir ancak kulakları bir sarmaşık gibi daha da uzar ve daha kötü bir görüntü alır .             Midas tanrıya yalvarır , tanrı Midas'ı affeder ama sessizce de canını alır ve mezara gömer .

Altın Midas

Tanrı Dionisos ve yol arkadaşı Satiros bir gün Frigya ülkesinde gezerken Midas'ın gül bahçelerinde uykuya dalar ve Midas onu bulur . Dionisos'u on gün boyunca misafir eder ve Dionisos bu misafirperverlikten etkilenerek Midas'a dileğini yerine getireceğini söyler . Midas dokunduğu her şeyin altın olmasını ister , bu isteğinden başlarda mutlu olur ama yemek , içmek çin neye elini atsa altına dönüşür . Midas Dionisos'tan yardım ister , Dionisos Midas'a Paktolos ırmağında yıkanmasını söyler . Midas ırmakta yıkanır ve tekrar eski haline döner  .

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme