Yeni Çağ’da Avrupa’daki Gelişmeler ve Coğrafi Keşifler

GELİŞMELER

Haçlı seferlerinden sonra Avrupa’da Barut’uı ateşli silahlarda kullanılmasıyla, feodolite yıkılmıya, güç kaybetmeye başladı ve beraberinde merkezî krallıklar güçlenmiştir. Yine Haçlı Seferleriyle Doğudan alınan kâğıt ve matbaanın Avrupa’da kullanılmasıyla Avrupada okuma yazma oranı arttı, Hümanizm, Rönesans ve Reform gibi bilim, sanat fikirve din akımları doğdu.

COĞRAFİ KEŞİFLER

Nedenleri
• Cesur gemicilerin yetişmesi ve gemicilik alanında yaşanan gelişmeler
• Haçlı Seferlerinin sonucunda Avrupa’da Pusulanın Avrupalı denizciler tarafından kullanılması
• Ticaretin kalbi olan İpek ve Baharat Yolları’nın Türkler’in elinde oması
• Coğrafya bilgisindeki yenilikler ve ilerlemeler
• Avrupalıların doğu ülkelerinin zenginliklerine göz koyması
Sonuçları
• Yeni ırklar,kültürler ve medeniyetlerin varlığı keşfedile
• Akdeniz limanları ticarette önem kaybederken; Okyanusu’ndaki limanlar büyük önem kazandı
• Kilise itibarını kaybetti(Yıllarca bilimin önündeki engeldi
• Ticari faaliyetlerin başlamasıyla Sömürgecilik başladı
• Yeni egzotik bitkiler ve hayvanlar keşfedildi. Avrupaya aktarıldı
• Afrika’dan getirilen yerli halk Amerika’ya yerleşrildi. Burada köle ticareti başladı
• Avrupa zenginleşti, İslâm ülkelerinde ise ekonomi bozuldu
• Osmanlı parası değer kaybetmeye başladı
• Rönesans ve Reform hareketlerine neden oldu

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme