Rönesans

RÖNESANS


15. ve 16 yy.da İtalya’da başlayıp Avrupa gelenine yayılan edebiyat, sanat, bilim alanında yapılan  yenilik ve gelişmelere denir.
Nedenleri
 • Matbaanın Avrupaya gelmesi ile yeni buluş ve düşüncelerin yayılması
 • Eski Yunan ve Roma Medeniyeti’nden kalma eserlerin incelenmesi ve geçmişe olan özlem
 • Avrupa’da üstün yetenekli sanatçıların yetişmesi ve bu sanatçılara değer verilmeye başlanması
 •  Coğrafî keşiflerin sonucu gelişen ekonomi  ile Avrupa halkının yaşam standartlarının yükselmesi
 • Sanatçı ve sanat eserlerine değer veren  bir sınıfın ortaya çıkması
Rönesans’ın Sonuçları
 • Skolâstik düşünce yıkıldı,  Avrupa’da bilim alanında deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce yayıldı
 • Skolastik düşüncenin yıkılması Reform hareketine zemin oluşturdu.
 • İnsanı ve doğayı konu alan hümanist  eserler oluşturdu.
 • Din adamları bürokraside çalıştırılmadılar laik düzen temelleri atıldı, devlet işlerini yürütecek bürokrat sınıf  ortaya çıktı.
 • Avrupa’da biri zengin diğeri fakir olan iki sınıf ortaya çıktı.Kapitalizm temelleri atıldı.
 •  İlim ve sanat konularında önde olan  İslâm Dünyası’nın öncülüğünü Avrupa aldı

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme