Türkçe Kelimelerin Özellikleri

Her dilin kendine özgü bazı özellikleri vardır. Türkçe kelimelerinde kendine has birtakım özellikleri vardır. Bu özellikleri bildiğimiz taktirde birçok kelimenin köken olarak Türkçe olup olmadığını ayırt edebiliriz. Türkçe kelimelerin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz :

  1. Türkçe kelimeler "c, m, l, r, z, v, ğ, n" ünsüzleri ile başlamaz. Bu harflerle başlayan kelimeler dilimize başka dillerden gelmiştir.

  1. İki ünlü ( sesli ) harf Türkçe bir kelimede yan yana gelemez. ( Saat, muayene, saadet, kainat, şair, şiir vb.)

  1. Türkçe kelimelerin köklerinde aynı iki ünsüz yan yana bulunamaz. ( kelle ve sille kelimeleri Farsçadan dilimize girmiş kelimelerden bazılarıdır. )

  1. Türkçe kelimeler iki ünsüz harfle başlamaz. ( Tren, stad, spor, grip vb. )

  1. Türkçe kelimelerde kalınlık incelik uyumu vardır. Yani kalın ünlü (a,ı,o,u) ile başlayan kelimeler kalın ünlü ile; ince ünlü (e,i,ö,ü) ile başlayan kelimeler ince ünlü ile devam eder. Bu kurala uymayan kelimeler dilimize yabancı dillerden girmiştir. ( cami, kira, televizyon, kanepe vb. kelimeler dilimize başka dillerden girmiştir. )

  1. Türkçe kelimelerde ilk heceden sonra "o ve ö" ünlüleri bulunmaz. ( televizyon, kanalizasyon, ozon vb. kelimeler dilimize yabancı dillerden girmiştir. )

  1. Uzun okunan "a" ve ince okunan "a" Türkçe kelimelerde yoktur. Bu tür kelimeler yabancı dillerden dilimize girmiştir.

  1. Türkçe kelimelerde "f,j ve h" sesleri yoktur. Bu seslerin olduğu kelimeler dilimize başka dillerden girmiştir. "f" sesi ile ilgili kelimelerden bazı tabiat takliti yansıma sesler bu kuralın dışındadır. ( fısıltı, fokurtu yansıma sözcüklerdir. Jandarma, jilet, japon ,hava, hayır vb. kelimeler yabancı dillerden gelmiştir. )

  1. Türkçe kelimelerin sonlarında b, c, d, g, ğ sessiz harfleri bulunmaz.
Not : Türkçede birçok kuralın istisnaları olabileceğini unutmamak gerekir. Bu kuralların tamamına uyduğu halde Türkçe olmayan kelimeler bulunabileceği gibi bu kurallara uymayan çok az Türkçe kelime de bulunabilir. 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme