Sanatsal Metin Türleri

Sanatsal metinler anlatmaya ve göstermeye bağlı metinler olmak üzere ikiye ayrılır:
  1. Anlatmaya Bağlı Metinler
  • Bir anlatıcı tarafından yaşanmış ya da yaşanma ihtimali olan bir olayın ( tasarlanan ) yorumlanması ve dönüştürülmesi ile olur.
  •  Bu metinlerde asıl unsur "Olay örgüsüdür".
  • Kurmaca olayların yer aldığı anlatmaya bağlı metinlerde olay örgüsü yaşanmaz düzenlenir.
  • yapı; olay örgüsü, kişiler, yer, zaman gibi unsurların bir düzen içerisinde verilmesiyle anlatmaya bağlı metinler oluşur.
  • Anlatmaya bağlı metinlerde kahraman bakış açısı, gözlemci bakış açısı ve ilahi bakış açısı olmak üzere üç tip bakış açısı vardır.
  1. Göstermeye Bağlı Metinler
  • Göstermeye dayalı metinlerde anlatılmak istenen olay ya da düşünce sahnede canlandırılarak izleyiciye gösterilir.
  • Sahnede canlandırılmak üzere yazılmış olan metinler göstermeye dayalı metinler olarak nitelendirilir.
  • tiyatro ya da dramatik metinler olarak tanımlanabilecek bu tarz metinlerde, tasarlanan olay ve olay örgüsünü,  topluluk önünde bir sahnede canlandırmak esastır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme