Balık baştan kokar

Bir ülkede yasaların yapımından ve uygulanmasından sorumlu olan en üst kişiler yöneticilerdir. Özellikle demokrasi ile yönetilen ülkelerde yöneticiler halkın güvenini kazanabilirlerse yönetime sahip olabilirler.

Toplumda bir aksaklık meydana geliyorsa bunun ilk suçlusu doğal olarak yöneticiler görülür. Çünkü gerekli önlemler alınmamış ya da aksaklığın giderilmesi için gerekli müdahaleler yapılmamış demektir. "Balık baştan kokar" atasözü bir ülkede bozulmalar, maddi ya da manevi sıkıntılar baş göstermişse bunun suçunun ilk önce yöneticilerde aranması gerektiği anlamına gelir. Çünkü yöneticiler halk tarafından maddi, manevi her alanda halkın refahını en yüksek seviyeye çıkaracağına inanılan insanlar arasından seçilir. Eğer devletle vatandaşın ilişkilerinde rüşvet geçer akçe olarak görülüyorsa yöneticilerin bu soruna yeter derecede önem vermediği anlamına gelir. Yani yöneticiler göz yumduğu için zamanla bu durum bir alışkanlık haline gelmiştir ve yadırganmamaya başlar. Tabi bu atasözünü sadece devlet yöneticileriyle alakalı olarak sınırlandırmamak lazım. Hayatta birçoğumuz bir şekilde birilerinin sorumluluğunu üstlenmiş durumdayız. Kimileri bir şirkette müdür olarak, kimileri bir okulda öğretmen olarak, kimileri bir köyde muhtar olarak, birçoğumuz da eşimiz ve çocuklarımızdan sorumlu olarak bu "baş olma" rolünü üstlenmiş durumdayız. Bir okulda öğretmen derslere mecburiyet olarak giriyor, herhangi bir şevk ve gayret gösterme isteği içinde olmuyorsa başarısızlığın sebebini ilk önce öğrencide aramak doğru olabilir mi? Ortada bir başarısızlık varsa önce organize etmekten sorumlu kişiler sorumluluklarını yeteri kadar gerçekleştiremiyor  demektir.

"Balık baştan kokar" atasözü idarecilik rolünü üstlenen herkese sorunlar karşısında suçlu aramak yerine aynaya bakıp nerede hata yapıldığını sormak gerektiğini öğütlemektedir. Eğer işimizin gereklerini yerine getirmiyorsak bu bize bağlı olarak çalışan insanlara da yansır ve zamanla aksaklıkların meydana gelmesi kaçınılmaz olur.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme