sanatsal metinlerin türleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
sanatsal metinlerin türleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Sanatsal Metin Türleri

Sanatsal metinler anlatmaya ve göstermeye bağlı metinler olmak üzere ikiye ayrılır:
  1. Anlatmaya Bağlı Metinler
  • Bir anlatıcı tarafından yaşanmış ya da yaşanma ihtimali olan bir olayın ( tasarlanan ) yorumlanması ve dönüştürülmesi ile olur.
  •  Bu metinlerde asıl unsur "Olay örgüsüdür".
  • Kurmaca olayların yer aldığı anlatmaya bağlı metinlerde olay örgüsü yaşanmaz düzenlenir.
  • yapı; olay örgüsü, kişiler, yer, zaman gibi unsurların bir düzen içerisinde verilmesiyle anlatmaya bağlı metinler oluşur.
  • Anlatmaya bağlı metinlerde kahraman bakış açısı, gözlemci bakış açısı ve ilahi bakış açısı olmak üzere üç tip bakış açısı vardır.
  1. Göstermeye Bağlı Metinler
  • Göstermeye dayalı metinlerde anlatılmak istenen olay ya da düşünce sahnede canlandırılarak izleyiciye gösterilir.
  • Sahnede canlandırılmak üzere yazılmış olan metinler göstermeye dayalı metinler olarak nitelendirilir.
  • tiyatro ya da dramatik metinler olarak tanımlanabilecek bu tarz metinlerde, tasarlanan olay ve olay örgüsünü,  topluluk önünde bir sahnede canlandırmak esastır.