Türklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat


Sosyal Hayat:


Türklerde sosyal sınıflara rastlanmaz.

Türk toplumlarında eşitlik esastır. Onun içindir ki özel bir sınıf, zümre yapısı oluşmamıştır.

Kölelik anlayışı eski türklerde yoktur.

Evlilikte tek kadın esastır.

Geçim kaynakları göçebelikten dolayı hayvancılıktır. Göktürklerde geçim hayvancılığın yanı sıra yerleşik hayata geçtiklerinden tarımda olmuştur.

Savaşçı toplumdur aynı zamanda teşkilatçı.

Sosyal hayat töreye göre düzenlenmiştir.

Türklerde Sosyal yapının oluşum basamakları:


Aile (oguş)

Sülale (urug)

Boy

Bodun (Millet)

devlet (İl)

Ekonomik Hayat:


Ekonominin temeli hayvancılığa dayanır.

İpek yolu en önemli gelir kapısıdır. Yapılan savaşların çoğu zaten ipek yolunu elde tutmak içindi.

Demircilik ve çadır hayatından dolayı dokumacılık gelişmiştir.

Pazırık, dünyanın ilk halısı Orta Asya'da dokunmuştur.

Yerleşik hayat dolayısı ile tarım en çok Uygurlular zamanında gelişmiştir.

Sulama kanalları yapılarak tarımda verimi artırmaya çalışmışlardır.

Yarmak adı verilen madeni paralar basılmıştır,

İpek ve bezden Kamdu adı verilen paralar basılmıştır.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme