Yeni Çağda Avrupa’daki Gelişmeler

GELİŞMELER Haçlı seferlerinden sonra  Avrupa’da Barut’uı ateşli silahlarda kullanılmasıyla, feodolite yıkılmıya, güç kaybetmeye başladı ve beraberinde  merkezî krallıklar güçlenmiştir. Yine Haçlı Seferleriyle Doğudan alınan  kâğıt ve matbaanın Avrupa’da kullanılmasıyla Avrupada okuma yazma oranı arttı, Hümanizm, Rönesans ve Reform gibi bilim, sanat fikirve din akımları  doğdu. COĞRAFİ KEŞİFLER Nedenleri  Cesur gemicilerin

21 Kasım 2014 Saat : 3:00
admin
devamını oku

Reform ve Otuzyıl Savaşları

REFORM 16. yy.da Katolik mezhebindeki bozulmaları önlemek ve katolik mezhebinde yeni düzenlemeler yapmak amacıyla gelişen harekettir. Nedenleri İncil’in millî dillere tercüme edilmesi ve matbaa sayesinde dinî eserlerin bol miktarda basılarak insanların dini birincil elden öğrenmelerini sağlandı. Katolik kiliseleri dinden uzaklaşarak bozulmaya başlaması  Katolik kiliselerinin  “Endüljans” adlı af belgesi nedeniyle  zenginleşmesi

18 Kasım 2014 Saat : 2:46
admin
devamını oku

Rönesans

RÖNESANS 15. ve 16 yy.da İtalya’da başlayıp Avrupa gelenine yayılan edebiyat, sanat, bilim alanında yapılan  yenilik ve gelişmelere denir. Nedenleri Matbaanın Avrupaya gelmesi ile yeni buluş ve düşüncelerin yayılması Eski Yunan ve Roma Medeniyeti’nden kalma eserlerin incelenmesi ve geçmişe olan özlem Avrupa’da üstün yetenekli sanatçıların yetişmesi ve bu sanatçılara değer

15 Kasım 2014 Saat : 2:11
admin
devamını oku

Yeni Çağ’da Avrupa’daki Gelişmeler ve Coğrafi Keşifler

GELİŞMELER Haçlı seferlerinden sonra Avrupa’da Barut’uı ateşli silahlarda kullanılmasıyla, feodolite yıkılmıya, güç kaybetmeye başladı ve beraberinde merkezî krallıklar güçlenmiştir. Yine Haçlı Seferleriyle Doğudan alınan kâğıt ve matbaanın Avrupa’da kullanılmasıyla Avrupada okuma yazma oranı arttı, Hümanizm, Rönesans ve Reform gibi bilim, sanat fikirve din akımları doğdu. COĞRAFİ KEŞİFLER Nedenleri • Cesur

12 Kasım 2014 Saat : 2:06
admin
devamını oku

YAKINÇAĞ (18. YY)’ DA AVRUPA

  ABD’NİN KURULMASI (1787) Amerika’nın keşfedilmesinden  sonra ispanyollar, Portekizler, İngilizler  ve Fransızlar  bu topraklarda sömürge koloniler kurmuşlardır. Bu koloniler gelecekte birleşerek  kurulacak ABD’nin temelini oluşturur. Önceleri ingiltere bu kolonilere normal bir şekilde  davranırken ardından, İngiltere’nin girdiği uzun  savaşlar nedeniyle  ekonomisi bozulmuş bozulan ekonomisini düzeltmek içinde Amerika’daki kolonilerine aşırı vergiler yüklemeye

9 Kasım 2014 Saat : 2:17
admin
devamını oku

Lale Devri Islahatları (1718 / 1730)

- 1718 Pasarofça Antlaşmasıyla barışçıl bir  dönemine giren Osmanlı Devleti’nde Avrupa’nın etkisinde kalınarak, avrupa örnek ıslahatlar yapılmıştır, ayrıca Osmanlının genel yaşam kültüründen uzaklaşılarak  zevk, eğlence ve dünya güzelliklerinden faydalanma düşüncesi ortaya çıkmıştır. –  Bu devir Adını bu dönemde çokça yetiştirilen lalelerden almıştır. – Zevk ve Eğlence dönemi olan Lale Devri

6 Kasım 2014 Saat : 3:52
admin
devamını oku

1. MEŞRUTİYET DÖNEMİ ( 1876-78 )

Meşrutiyetin Neden İlan Edildi – Padişah Genç Osmanlıların yürüttüğü faaliyetler – Avrupalıların Osmanlı içi işlerine karışmasına engel olmak istenmesi. – Azınlıklara haklar vererek azınlıkların devletten kopmalarına mani  olmak istenmesi. – İstanbul Konferansı’ndan olumlu  bir karar çıkarabilmek için. Not: Meşrutiyet 23 Aralık 1876’da ilan edildi. 20 Mart 1877’de Meclis- i Mebusan

3 Kasım 2014 Saat : 3:11
admin
devamını oku

İnşat

  Yahya Kemal Beyatlı’nın “İyi bir şiir fena okunabilir, fakat fena bir şiir iyi okunamaz.” sözünden ne anlıyorsunuz. Açıklayınız. Türkçe dersinin amaçlarından biri de, öğrencilere, edebî değer taşıyan şiirlerdeki duygu ve hayal özelliklerini yansıtacak biçimde seslerini ve beden dillerini kullanarak yüksek sesle şiir okuma becerisi kazandırmaktır. İnşad, öğrencilerin şiir okuma,

1 Kasım 2014 Saat : 3:10
admin
devamını oku

Edebiyat Tarihi

İnsanın duygu, düşünce ve hayallerini, ümit ve heyecanlarını sözlü ve yazılı olarak ifade eden edebi eserler, içinde üretildikleri toplumun birer yansıtıcısıdırlar. Onları üstün kılan özellikleri, değerleri kavrayabilmek, üretildikleri dönem hakkında bilgilenmekle olur. Her ulusun bir tarihi olduğu gibi bir de edebiyat tarihi vardır. Edebî eserleri üretildikleri tarihî dönemler çerçevesinde inceleyen

29 Ekim 2014 Saat : 2:56
admin
devamını oku

Sanatın Tanımı

        Kelime hakkında bu açıklamalardan sonra, “sanat”ın nasıl tanımlanması gerektiğini araştıralım. Yukarıda güzel sanatları anlatırken bazı örnekler üzerinde durmuştuk. Şimdi bu örnekleri biraz daha derinleştirelim: Hünerli bir ressamın fırçasından çıkmış bir tablo, bizim ruhumuzda bir haz meydana getiriyordu. Mesela gözlerinizi yumarak hayalî olarak şöyle iki çehre tasavvur ediniz: Çehrenin

27 Ekim 2014 Saat : 2:18
admin
devamını oku

Edebiyatın Tanımı

Kökü, Arapça “edep” (eğitim, terbiye) olan edebiyat, başlangıçta ilm-i edep olarak kullanılmıştır. Batı da ise güzel yazı anlamında olan littérature (literatür), edebiyatın karşılığı olarak kullanılmaktaydı. Bizde edebiyat sözcüğünü ilk kullanan, Tanzimat dönemi edebiyatçılarından Şinasi’dir. Zaman içinde gerek edebiyatçılar, gerek edebiyat tarihçileri, yaşam ve sanatı algılayışlarına göre farklılıklar gösteren edebiyat tanımları

25 Ekim 2014 Saat : 2:14
admin
devamını oku

Edebi Eser Neye Denir ?

    Çok kez edebiyattan ve edebî eserlerden söz ederiz. Edebî eserlerin biçim ve türleri üzerinde dururuz, fakat bir eserin edebî olup olmadığını belirtmek gerektiği zaman bir takım zorluklarla karşılaşırız. Zira biçim ve tür eseri edebî kılmak için yeterli değildir. Sözgelişi bir roman biçim ve teknik özellikleri bakımından örneğine uygun

22 Ekim 2014 Saat : 2:09
admin
devamını oku

Ali Şir Nevai

Hayatı 1441’de Herat’ta doğan şair, 1501’de yine doğduğu yer olan Herat’ta vefat etmiştir. Sütkardeşi ve aynı zamanda okul arkadaşı olan Hüseyin Baykara ile yetişti. Daha sonraları Hüseyin Baykara Hükümdar olunca Ali Şir Nevai’de devlet kademelerinde çalışmaya başladı. Şiir yazmaya küçük yaşta başlayan Ali Şir Nevai Türkçe üzerinde egemen olan Fars

19 Ekim 2014 Saat : 7:13
admin
devamını oku

Radyasyon nedir?

Nükleer enerji dediğimizde hemen hemen hepimizin  aklımıza Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombaları ve tabiki hiç kuşkusuz bize de büyük zararlar veren, Çernobil’deki nükleer santral kazası gelir. Nükleer enerji ve beraberinde oluşan  radyasyon amacı dışında kullanıldıklarında insan neslini evrenden  silebilecek kadar tehlikelidir. Kontrol altında, gerekli kurallara uyarak  kullanıldıkları zaman ise

17 Ekim 2014 Saat : 11:06
admin
devamını oku

Baki

1526’da İstanbul’da doğan şair 1600’de yine doğduğu yer olan İstanbul’da vefat etmiştir. Divan edebiyatının en önemli şairlerindendir. Fatih cami müezzini Mehmet Efendinin oğludur. Medrese eğitimi gördü. Dönemin ünlü hocalarından ders aldı. Şiir yazmaya küçük yaşta başlayan Baki Şair Zati’nin desteği ve yardımlarıyla çok önemli bir şair oldu.   Kanuni Sultan

16 Ekim 2014 Saat : 6:39
admin
devamını oku

Gevheri

Hayatı: Esas adı Mehmet olan şair şiirlerinde Gevheri  mahlasını kullanmıştır.Hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur. 17.YY sonları ve 18.YY başlarında yaşadığı sanılmaktadır. Kırım Hanı Giray Hanı övdüğü için onun 17.YY sonu ve 18 YY başlarında yaşadığı çıkarımı bulunmaktadır. İyi bir eğitim görmüştür. Orduda ki görevinden dolayı bir çok memleket gezmiştir.

13 Ekim 2014 Saat : 5:17
admin
devamını oku

Nef’i

Hayatı:   Asıl adı Ömer olan şairimiz Nef’i Mahlasını kullanarak şiirler yazmıştır. 1572’de Erzurum’un Hasankale ilçesinde doğdu. 1635’te ise İstanbul’da hayata gözlerini yumdu. Eğitim hayatı çok iyi geçti. Dönemin önemli hocalarından der aldı. Padişah 1 Ahmet, 1. Mustafa ve 2. Osman döneminde yazdığı kasidelerle ün kazandı. 4. Murat Döneminin en

10 Ekim 2014 Saat : 5:01
admin
devamını oku

Arıların bal petekleri niçin altıgendir?

Hiç kuşkusuz ki arılar evrenin  gerçekten en usta mimarlarıdır. Parçası  düzgün altıgenler oluşturan ve  prizma şeklindeki petek gözlerinin dip kısımlarını  bir piramit oluşturarak işlemleri sona ererler. Arı kovanındaki  şekliyle dik duran her petekte, petek gözlerini yatayla sabit bir açı yapacak biçimde  inşa edilirler. Petekte her bir gözün derinliği 3 santimetredir.Bununla

8 Ekim 2014 Saat : 11:55
admin
devamını oku

Garip Akımı ve Sanatçıları

GARİP AKIMI Orhan Veli, M. Cevdet, Oktay Rıfat   Sürrealizmden etkilendiler.  Akımın kuramcısı O. Veli; öldükten sonra M.C ve O. R. yeni bir şiir söyleyişine (kapalı, imgesel şiire) yöneldiler.  Şiir ölçü ve uyaktan kurtarılmalıdır.  Şiirde asıl olan şey söyleyiştir; dildeki her sözcük  şiire girmeli; şairanelikten uzak durmalıdır. Şiir dili halkın

7 Ekim 2014 Saat : 4:45
admin
devamını oku

Eğitim Hedeflerinin Sınıflandırılması

  Derslerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi için ölçme ve değerlendirmenin doğru yapılması gerekmektedir. Ölçme ve değerlendirme, amaçlara göre yapılmaktadır. Amaçların ve amaçlara bağlı hedef davranışların ne kadar gerçekleştiğini, öğrencinin ulaştığı düzeyi, ölçme ve değerlendirme yaparak belirleyebiliriz. Bunun için hedef davranışları sınıflandırmaya ihtiyaç duyulmuştur. Eğitimin hedeflerini belirlemek ve belirlenen hedeflerin davranışlarını

5 Ekim 2014 Saat : 3:18
admin
devamını oku
 Son Yazılar FriendFeed

Sitemizin Android Uygulaması

https://yadi.sk/d/GVRspX7eWrhcP

Bizi Facebookta Bulun

ANKET

Hangi Takımı Tutuyorsunuz

View Results

Loading ... Loading ...

 

Kasım 2014
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Eki    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930