Kompozisyon Örnekleri

Anonim Halk Edebiyatı

Anonim Halk Edebiyatı

İslamiyetin kabulünün ardından Türklerin sözlü geleneklerini Anadolu'da sürdürmesi ile oluşan edebiyata halk edebiyatı adı verilmekted...
Halk Edebiyatının Dönemleri

Halk Edebiyatının Dönemleri

13. Yüzyıl Halk Edebiyatı Savaş ve fetihlerin yoğun olduğu bu dönemde destanlar ağır basmaktadır . Dönemin en önemli eserleri arasında  ...
Tanzimat Edebiyatında Felsefe

Tanzimat Edebiyatında Felsefe

       Tanzimat edebiyatı içerisinde iki farklı çizgide hareket eden bir dönem olmuştur. Tanzimat edebiyatını en iyi tanımlayan ifade &quo...
Back To Top