Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Ahmet Hikmet Mütüoğlu: 1870’te İstanbul’da doğdu.1927 de yine İstanbulda vefaat etti. Hikayeci mora müftüsü Abdülhalim Efendinin torunudur.Dışişlerinde,konsolosluklarda çalıştıLisede edebiyat öğretmenliği ve batı edebiyat profösörlüğü yaptı. Ahmet Hikmet Müftüoğlu Yazı hayatına İktidam gazetesinde başladı. Daha sonra serveti funun  dergisinde yazılar yazdı. Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katıldı. Bu dönemlere kadar hikayeci kişiliği tam

21 Temmuz 2014 Saat : 8:25
admin
devamını oku

Buz ve Ateş

  Ateşten şehirlerde yasayan buzdan adamlar gördüm her gün yüzlerine sahte sıcak ifadeler takınır ve insanlara sahte anlar yaşatırlar hiçbir zaman gerçek mutluluğu tadamazlar ve yasadığı insanlara tattıramazlar.. Eğer gözlerinin derinliklerine bakarsanız bu adamların zayıf, kirli, yatak altına gizlenmiş birer çocuk olduklarını görürsünüz ve eğer bir kalbe sahipseniz hiç sevilmeyeceğinizi

21 Temmuz 2014 Saat : 3:29
admin
devamını oku

Okuma Sırasında Düşüncenin Akışı

  Okuma sırasında, aklın çevikliği gözleri uyarmalı; akıl, daima atılganlığı elde bulundurmalıdır. İyi bir ritim ve karşılıklı uyum sağlamış göz ve akıl, kelimelerle cümlelerin kalıplarının çabuklukla/çabukça yakalayarak satırların üzerinde hızlıca hareket etmelidir. Akıl bu aktif haliyle gözlerin en büyük yardımcısıdır. Yavaş okuma sırasında akıl büyük bir tembellik içindedir; bütün yük

20 Temmuz 2014 Saat : 4:38
admin
devamını oku

Melih Cevdet Anday

  -1915 yılında İstanbulda doğmuştur. -Şair ve yazar kimliği ile karşımıza çıkar. -Yurt dışına çıktıdaha sonra yurda geldiğinde memurluk yaptı ve gazetelerde çalıştı. -Kanservatuvarda tiyatro edebiyatı öğretmenliği yaptı. -Gazetelerde deneme yazarlığı yaptı. -1936 yılında ilk şiirini Varlık dergisinde yayınladı. -Şiir dilini konuşma diline yaklaştırarak romantik duyarlılıktan kaçınmıştır. -Okta Rıfat ve

19 Temmuz 2014 Saat : 8:21
admin
devamını oku

Gün Doğmadan Neler Doğar

İnsanlar belli amaçlar doğrultusunda doğar , yaşar ve ölürler. Kimisi yaşamını planladığı şekilde devam ettirirken maalesef kimiside planladığı hayatın dışında kalmak zorunda dır. İşte insanın hayatını planladığı planın tutmadığ sekteye uğradığı durumlarda kullanılan bir atasözü olsa gerek.   Hayat mutluluklar ve güzelliklerin beraberinde maalesef acı ve hüznüde getirebiliyor. Çok mutlu

19 Temmuz 2014 Saat : 2:11
admin
devamını oku

Atatürk’ün Temel İlkeleri

  Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık Laiklik İnklapçılık Devletçilik   Cumhuriyetçilik Halkın yönetimde aktif olduğu demokratik bir sistemdir. Millet iradesinin sandıkla yönetime yansımasıdır. Milli egemenliğin beraberinde getirdiği zorunlu ihtiyaç Saltanat ve monrşinin zıttıdır. Siyasal bir nkilaptır. Atatürrkün en büyük eserim diye belirttiği ilkedir.   Aşağıdaki inkılaplar Cumhuriyetçilik ilkesini güçlendirmek için yapılmış siyasi

18 Temmuz 2014 Saat : 2:33
admin
devamını oku

Yazılı Anlatım Becerilerini Geliştirmede Başvurulacak Teknikler

İlköğretim okullarında yazılı anlatımın uygulanması ve geliştirilmesi önemli bir yer tutar. Yazılı anlatım becerisi kazandırmak, özel bir çabayı gerektirir. Bunun için başvurulacak bazı teknikler vardır. Bu bölümde öğrencilere yazılı anlatım becerilerini geliştirme sırasında atılacak adımlar üzerinde durulmuştur. a. Güdümlü yazma çalışmaları İlköğretimin birinci kademesinde yazılı anlatımın geliştirilmesinde adım adım izlenecek

17 Temmuz 2014 Saat : 2:23
admin
devamını oku

10 KASIM

Bugün günlerden 10 kasım, yapraklar oynamıyor, büyük bir sessizlik şehrin üstüne çökmüş, insanların ağzını bıcak açmıyor. Bugün günlerden 10 kasım bir kurtarıcının aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Öksüz kalan vatan topraklarında gözyaşları sel olup akıyor. Samsun öksüz , Erzurum öksüz, Sivas öksüz, tüm memleket öksüz… Yüzümüzdeki sonsuz umut ışığı tebessüm, yerini

17 Temmuz 2014 Saat : 1:59
admin
devamını oku

Evliya Çelebi

  Esas adı Hafız Mehmet Zılli’dir. Kesin olmasa da 1611 de İstanbul’da doğdu, 1682 de ise nerede vefat ettiğ hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Şiir yazar, musiki, hattatlık gibi sanatlarla ilgilenen çok yönlü bir yazardı. Eserinden hareketle Macarca, Rumca, Latinceyi iyi bildiği varsayılır. Gezmek, dolaşmak, gezdiği yerleri anlatmak, kaleme almak

17 Temmuz 2014 Saat : 8:17
admin
devamını oku

Okuma Becerisini Değerlendirme Formu

Okuma Becerisini Değerlendirme Formu Adı-Soyadı: ………………………………              Numarası: ………     Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 1. Atlayarak Okuma a. Normal okuma b. Harf-hece atlama c. Kelime atlama ç. Satır atlama 2. Ekleyerek Okuma a. Normal okuma b. Harf-hece ekleme c. Kelime ekleme ç. Satır ekleme

17 Temmuz 2014 Saat : 3:28
admin
devamını oku

Nedim

Hayatı Esas adı Ahmet olan Divan şairimiz Nedim Mahlası kullanarak şiirler yazmıştır. 1681 de İstanbul’da doğan divan şairi nedim yine 1730 da İstanbul’da hayata gözlerini yumdu. Merzifonlu Mehmet Efendinin oğludur. İyi bir eğitim aldıktan sonra müderris oldu. 1730 da Patrona Halil İsyanında vefat etti. Divan şiirinde genel geçer temalar dini

17 Temmuz 2014 Saat : 2:05
admin
devamını oku

Karacaoğlan

Hayatı Doğumu ve ölümü hakkında kesin bir bilgi yoktur; fakat 16.yy da yaşadığını şiirlerinde çıkarabiliriz. Halk edebiyatının en önemli saz şairlerinden birisidir. Hayatı hakkında kesin bilgiler yokturdur. Yapılan araştırmalarda Adana’da doğduğu bilinmektedir.   Şiirlerinde yer adlarından sıkça bahsetmekte, şiirlerinde bu yörelerin özelliklerinden bahsetmekte ve şiirlerinde yöresel kıyafetler mecazlar halk deyimlerini

16 Temmuz 2014 Saat : 1:08
admin
devamını oku

Bedri Rahmi Eyüboğlu

  1911 de Göreli’de doğru. 1975’te İstanbul’da vefat etti. Türk edebiyatının önemi yazar ve şairlerindendir. Ayrıca ressam kimliği ile de ön plana çıkar. 1926 da İstanbul güzel sanatlar Akademisi’nin de resim bölümünü tamamladı. Paris’te çalıştı resim üzerine. 1958’de Uluslar Arası Bruxelles Fuarında büyük ödül aldı. Resim yeteneğinin beraberinde getirdiği gözlem

15 Temmuz 2014 Saat : 8:34
admin
devamını oku

Hüseyin Rahmi Gürpınar

  1864 te İstanbul’da doğdu, 1944′yine doğduğu yer olan İstanbul’da vefat etti. Paşa oğludur,hayatının büyük bir kısmı konaklarda teyzesinin yanında kadınlarla geçmiştir.Meşrutiyet dönemine kadar memurluklarda çalıştı,meşrutiyetten sonra hayatını yazarlıkla kazanmaya başladı. Yazılarındaki Temalar……………… Konaklar,yalılar, her tipten insanları bulundukları ortam ile veren sosyal bozukluklara değinen Hüseyin Rahmi Gürpınarbatıl inançları,yanlış batılılaşma,aile geçimsizlikleri,ruh

14 Temmuz 2014 Saat : 5:31
admin
devamını oku

İkinci Maarif Şûrası

  Ana diliyle ilgili en önemli etkinliklerden biri de 1943 yılında gerçekleşti. 15-21 Şubat 1943 tarihleri arasında toplanan ikinci Maarif Şûrası, ana dili öğretimine önemli bir yer ayırdı. Şûra “Bütün öğretim kurumlarında Türkçe ve bilhassa yazma öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için gereken tedbirlerin alınması; okullarda, resmî ve özel yayın

5 Temmuz 2014 Saat : 5:17
admin
devamını oku

Türklerin İslamiyeti Kabulü

-Türkler ve müslümanlar arasındaki ilişki ilk defa Hz Ömerin sasani devletini ortadan kaldırması sonucu komşu olduğumuzdan olmuştur. -Hazarlarla Hz Osman zamanında Türkler ve müslümanlar arasında ilk savaş yapılmıştır. -Emeviler zamanında Emevilerin milliyetçi ırkçı yaklaşımlarından dolayı islamiyet Türkler arasında yayılmamıştır. -Abbasilerin ılımlı politikaları nedeni ile Abbasiler döneminde müslümanlık türkler arasında yayılmaya

5 Temmuz 2014 Saat : 5:13
admin
devamını oku

Türklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat

  Sosyal Hayat: Türklerde sosyal sınıflara rastlanmaz. Türk toplumlarında eşitlik esastır. Onun içindir ki özel bir sınıf, zümre yapısı oluşmamıştır. Kölelik anlayışı eski türklerde yoktur. Evlilikte tek kadın esastır. Geçim kaynakları göçebelikten dolayı hayvancılıktır. Göktürklerde geçim hayvancılığın yanı sıra yerleşik hayata geçtiklerinden tarımda olmuştur. Savaşçı toplumdur aynı zamanda teşkilatçı. Sosyal

5 Temmuz 2014 Saat : 4:23
admin
devamını oku

Yazımı Karıştırılan Sözcükler

        Günlük konuşma dilimiz, şivelerimiz veya yanlış öğrenmelerimiz Türkçede birçok kelimenin yanlış kullanılmasına sebep olmuştur. Öyle ki bazı kelimelerin doğrusu bazen bize acayip gelebilir yanlışlar o kadar işlemiş ki dilimize. Şimdi Bazı örneklere bakalım;   YANLIŞ-DOĞRU Ardarda—Art arda Hiç bir–Hiçbir Entellektüel–Entelektüel Bir kaç–Birkaç Bir az–Biraz Fiat–Fiyat Ön

5 Temmuz 2014 Saat : 4:01
admin
devamını oku

Türk Devletlerinde Hukuk

-Gelenek ve göreneklerden oluşan yazısız hukuk kurallarına töre denir. -Halk, kurultay, hükümdar,boy beyleri töre kurallarını belirlemede öncüdür. -Töre kuralları ihtiyaçlar nezdinde değişebilir. -Hakanda Töreye uymak zorundadır. Hakan töre ile zıt düşemez. Hukuk sisteminin temel ilkeleri; Eşitlik,Adalet,İyilik,İnsanlık -Töre Osmanlılar zamanında yazılı hale getirilmiştir. -Devlet her şeyden üstündür devlete ihanetin cezası ölümdür.

5 Temmuz 2014 Saat : 3:31
admin
devamını oku

Türkçe Dersinde Program İçeriğinin Düzenlenmesi

Türkçe ders programının içerik düzenlenmesinde, genel olarak, dilin yapısı ile dilin anlamını vurgulama olmak üzere iki yaklaşımdan söz edebiliriz. Dilin yapısını vurgulayanlar dilde fonem, morfem, kelime, cümlecik ve cümle gibi biçimler/dil birlikleri bulunduğunu, bunların temelinin insan sesi olduğunu; dilin anlamını vurgulayanlar ise, dilin bir işlevi yerine getirmeye hizmet ettiğini ileri

5 Temmuz 2014 Saat : 3:17
admin
devamını oku
 Son Yazılar FriendFeed

Sitemizin Android Uygulaması

https://yadi.sk/d/GVRspX7eWrhcP

Bizi Facebookta Bulun

ÖZLÜ SÖZ

ÖZLÜ SÖZ

ANKET

Hangi Takımı Tutuyorsunuz

View Results

Loading ... Loading ...

 

Temmuz 2014
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Haz    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031