Trablusgarp Savaşı

  Trablusgarp Savaşının Nedenleri: 1)      Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya Devletinin Pazar ihtiyacı ve hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla saldırdı. 2)      Ham madde bakımından İtalyanın isteklerini karşılayacak düzeyde olması 3)      Coğrafi olarak Trablusgarbın İtalyaya yakın olması. 4)      Ne denizde ne de karadan Osmanlı imp trablusgarba destek olamadı. 5)      Enver Paşa. Mustafa

1 Ağustos 2014 Saat : 8:45
admin
devamını oku

İkinci Yeni ve Hisar Toplulukları

İKİNCİ YENİ EDEBİYAT TOPLULUĞU   Garip akımın sıradan, renksiz, üç beş dizelik, fıkramsı şiirlerine tepki olarak doğdu.   Şiirde önemli olan şey sözcüklerin anlamı değil, söylenişin özelliğidir.   Sözcüklerin sözlük anlamı değil, şairlerin onlara kazandıracağı hayal ve buluşlar önemlidir. Şiirde öyküleyici anlatıma yer verilmemeli; şiir öteki türlerden hem biçim hem

31 Temmuz 2014 Saat : 5:35
admin
devamını oku

Toprak Çeşitleri

İki tür toprak çeşidi vardır. a)      Yerli Topraklar b)      Taşınmış Topraklar Yerli Topraklar: Bizim ülkemizdeki iklim sonucu oluşan topraklardır. 1)      Laterit:  Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde görülen topraklardır. Ülkemizde yağışın en çok olduğu bölüm olan Doğu Karadeniz bölümünde yaygın olarak görülür. 2)      Podzol: Soğuk ve nemli olan iklim bölgelerinde görülür.

29 Temmuz 2014 Saat : 8:39
admin
devamını oku

Şiirde Gerçeklik ve Anlam

Şiirde Gerçeklik ve Anlam   Şiirdeki gerçeklik, genellikle somut bir anlayışla sınırlı değildir. Bu Gerçeklik,kişinin   yalnızca yaşadıklarıyla değil; sezgileri,tasarıları , öngörüleri ve izlenimleriyle de alakalıdır. Şair,şiirinin her okuyan tarafından  farklı farklı algılanmasını amaçlar. Her okuyan şiirden farklı farklı manalar kurar. Şair bu nedenledir ki kelimelere yeni yeni anlamlar yükleyerek

28 Temmuz 2014 Saat : 12:51
admin
devamını oku

Doğruluk

İnsanlar birarada yaşamaya muhtaçtır. Birarada yaşayan insanında diğer insanlarla etkileşime girmesi gayet tabidir. İşte insanoğlu zamanla birbiri arasındaki etkileşim arttıkça belirli gurupla ve sonrasında bir takım topluluklar oluşturmuştur. İşte birçok insanın bir arada yaşamasını sağlayan kurallar ortaya çıkmıştır. Bu kurallardan belki de en önemlisi de doğruluktur. Doğruluk gerçek manada erdemli

27 Temmuz 2014 Saat : 12:18
admin
devamını oku

Sezgisel Hakikat

    Sezgicilerle başlayalım. Bunlara göre sanat, sezgi ile kavranan bir hakikati açıklar. Bilindiği gibi bazı felsefecilere göre, hakikate varmanın yolu yalnız duyular ve akıl değildir. Empirist ve rasyonalistlerden farklı olarak bazı düşünürler, hakikati sezgi ile kavramının mümkün olduğunu söylerler. Bu, doğrudan doğruya kazanılan, kavramsal olmayan (nonconceptual), kesin bir inanç

26 Temmuz 2014 Saat : 4:12
admin
devamını oku

İlk Türk Beylikleri

  İlk Türk beylikleri şunlardır. a)      Saltuklular b)      Danışmentler c)       Artukoğulları d)      Mengücekliler e)      Çaka Beyliği Saltuklular: 1)      Anadoluda kurulmuş olan ilk ürk beyliğidir. 2)      Bu beylik Erzurum, Kars,Bayburt ve çevresine hakim olmuştur. Danışmenliler: 1)      Sivas, Amasya, Tokat ve Kayseri çevresine hakim olmuştur. 2)      İlk kurulan beyliklerden en güçlü olanıdır.

23 Temmuz 2014 Saat : 8:29
admin
devamını oku

Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Ahmet Hikmet Mütüoğlu: 1870’te İstanbul’da doğdu.1927 de yine İstanbulda vefaat etti. Hikayeci mora müftüsü Abdülhalim Efendinin torunudur.Dışişlerinde,konsolosluklarda çalıştıLisede edebiyat öğretmenliği ve batı edebiyat profösörlüğü yaptı. Ahmet Hikmet Müftüoğlu Yazı hayatına İktidam gazetesinde başladı. Daha sonra serveti funun  dergisinde yazılar yazdı. Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katıldı. Bu dönemlere kadar hikayeci kişiliği tam

21 Temmuz 2014 Saat : 8:25
admin
devamını oku

Buz ve Ateş

  Ateşten şehirlerde yasayan buzdan adamlar gördüm her gün yüzlerine sahte sıcak ifadeler takınır ve insanlara sahte anlar yaşatırlar hiçbir zaman gerçek mutluluğu tadamazlar ve yasadığı insanlara tattıramazlar.. Eğer gözlerinin derinliklerine bakarsanız bu adamların zayıf, kirli, yatak altına gizlenmiş birer çocuk olduklarını görürsünüz ve eğer bir kalbe sahipseniz hiç sevilmeyeceğinizi

21 Temmuz 2014 Saat : 3:29
admin
devamını oku

Okuma Sırasında Düşüncenin Akışı

  Okuma sırasında, aklın çevikliği gözleri uyarmalı; akıl, daima atılganlığı elde bulundurmalıdır. İyi bir ritim ve karşılıklı uyum sağlamış göz ve akıl, kelimelerle cümlelerin kalıplarının çabuklukla/çabukça yakalayarak satırların üzerinde hızlıca hareket etmelidir. Akıl bu aktif haliyle gözlerin en büyük yardımcısıdır. Yavaş okuma sırasında akıl büyük bir tembellik içindedir; bütün yük

20 Temmuz 2014 Saat : 4:38
admin
devamını oku

Melih Cevdet Anday

  -1915 yılında İstanbulda doğmuştur. -Şair ve yazar kimliği ile karşımıza çıkar. -Yurt dışına çıktıdaha sonra yurda geldiğinde memurluk yaptı ve gazetelerde çalıştı. -Kanservatuvarda tiyatro edebiyatı öğretmenliği yaptı. -Gazetelerde deneme yazarlığı yaptı. -1936 yılında ilk şiirini Varlık dergisinde yayınladı. -Şiir dilini konuşma diline yaklaştırarak romantik duyarlılıktan kaçınmıştır. -Okta Rıfat ve

19 Temmuz 2014 Saat : 8:21
admin
devamını oku

Gün Doğmadan Neler Doğar

İnsanlar belli amaçlar doğrultusunda doğar , yaşar ve ölürler. Kimisi yaşamını planladığı şekilde devam ettirirken maalesef kimiside planladığı hayatın dışında kalmak zorunda dır. İşte insanın hayatını planladığı planın tutmadığ sekteye uğradığı durumlarda kullanılan bir atasözü olsa gerek.   Hayat mutluluklar ve güzelliklerin beraberinde maalesef acı ve hüznüde getirebiliyor. Çok mutlu

19 Temmuz 2014 Saat : 2:11
admin
devamını oku

Atatürk’ün Temel İlkeleri

  Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık Laiklik İnklapçılık Devletçilik   Cumhuriyetçilik Halkın yönetimde aktif olduğu demokratik bir sistemdir. Millet iradesinin sandıkla yönetime yansımasıdır. Milli egemenliğin beraberinde getirdiği zorunlu ihtiyaç Saltanat ve monrşinin zıttıdır. Siyasal bir nkilaptır. Atatürrkün en büyük eserim diye belirttiği ilkedir.   Aşağıdaki inkılaplar Cumhuriyetçilik ilkesini güçlendirmek için yapılmış siyasi

18 Temmuz 2014 Saat : 2:33
admin
devamını oku

Yazılı Anlatım Becerilerini Geliştirmede Başvurulacak Teknikler

İlköğretim okullarında yazılı anlatımın uygulanması ve geliştirilmesi önemli bir yer tutar. Yazılı anlatım becerisi kazandırmak, özel bir çabayı gerektirir. Bunun için başvurulacak bazı teknikler vardır. Bu bölümde öğrencilere yazılı anlatım becerilerini geliştirme sırasında atılacak adımlar üzerinde durulmuştur. a. Güdümlü yazma çalışmaları İlköğretimin birinci kademesinde yazılı anlatımın geliştirilmesinde adım adım izlenecek

17 Temmuz 2014 Saat : 2:23
admin
devamını oku

10 KASIM

Bugün günlerden 10 kasım, yapraklar oynamıyor, büyük bir sessizlik şehrin üstüne çökmüş, insanların ağzını bıcak açmıyor. Bugün günlerden 10 kasım bir kurtarıcının aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Öksüz kalan vatan topraklarında gözyaşları sel olup akıyor. Samsun öksüz , Erzurum öksüz, Sivas öksüz, tüm memleket öksüz… Yüzümüzdeki sonsuz umut ışığı tebessüm, yerini

17 Temmuz 2014 Saat : 1:59
admin
devamını oku

Evliya Çelebi

  Esas adı Hafız Mehmet Zılli’dir. Kesin olmasa da 1611 de İstanbul’da doğdu, 1682 de ise nerede vefat ettiğ hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Şiir yazar, musiki, hattatlık gibi sanatlarla ilgilenen çok yönlü bir yazardı. Eserinden hareketle Macarca, Rumca, Latinceyi iyi bildiği varsayılır. Gezmek, dolaşmak, gezdiği yerleri anlatmak, kaleme almak

17 Temmuz 2014 Saat : 8:17
admin
devamını oku

Okuma Becerisini Değerlendirme Formu

Okuma Becerisini Değerlendirme Formu Adı-Soyadı: ………………………………              Numarası: ………     Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 1. Atlayarak Okuma a. Normal okuma b. Harf-hece atlama c. Kelime atlama ç. Satır atlama 2. Ekleyerek Okuma a. Normal okuma b. Harf-hece ekleme c. Kelime ekleme ç. Satır ekleme

17 Temmuz 2014 Saat : 3:28
admin
devamını oku

Nedim

Hayatı Esas adı Ahmet olan Divan şairimiz Nedim Mahlası kullanarak şiirler yazmıştır. 1681 de İstanbul’da doğan divan şairi nedim yine 1730 da İstanbul’da hayata gözlerini yumdu. Merzifonlu Mehmet Efendinin oğludur. İyi bir eğitim aldıktan sonra müderris oldu. 1730 da Patrona Halil İsyanında vefat etti. Divan şiirinde genel geçer temalar dini

17 Temmuz 2014 Saat : 2:05
admin
devamını oku

Karacaoğlan

Hayatı Doğumu ve ölümü hakkında kesin bir bilgi yoktur; fakat 16.yy da yaşadığını şiirlerinde çıkarabiliriz. Halk edebiyatının en önemli saz şairlerinden birisidir. Hayatı hakkında kesin bilgiler yokturdur. Yapılan araştırmalarda Adana’da doğduğu bilinmektedir.   Şiirlerinde yer adlarından sıkça bahsetmekte, şiirlerinde bu yörelerin özelliklerinden bahsetmekte ve şiirlerinde yöresel kıyafetler mecazlar halk deyimlerini

16 Temmuz 2014 Saat : 1:08
admin
devamını oku

Bedri Rahmi Eyüboğlu

  1911 de Göreli’de doğru. 1975’te İstanbul’da vefat etti. Türk edebiyatının önemi yazar ve şairlerindendir. Ayrıca ressam kimliği ile de ön plana çıkar. 1926 da İstanbul güzel sanatlar Akademisi’nin de resim bölümünü tamamladı. Paris’te çalıştı resim üzerine. 1958’de Uluslar Arası Bruxelles Fuarında büyük ödül aldı. Resim yeteneğinin beraberinde getirdiği gözlem

15 Temmuz 2014 Saat : 8:34
admin
devamını oku
 Son Yazılar FriendFeed

Sitemizin Android Uygulaması

https://yadi.sk/d/GVRspX7eWrhcP

Bizi Facebookta Bulun

ANKET

Hangi Takımı Tutuyorsunuz

View Results

Loading ... Loading ...

 

Ağustos 2014
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Tem    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031