Anlam Bilimi (Semantik)

Anlam dediğimizde dil olgusunun sınırlarının  kesin çizgilerle çizilmediği; içerisinde barındırdığı sonsuzluğu farklı  olgularla bağlantı kurma düzeyidir. Bir başka ifade ile anlam; nesnelere, olaylara, olgulara vs. şeylere yükleğimiz görev, mana, değer,  önem kısacası her şey anlamı oluşturur. Anlam bilim diğer adı ile  semantik dil ve düşünce arasında kurulan bir köprü, düşüncenin

12 Mart 2015 Saat : 10:06
admin
devamını oku

Devlet Üzerine

İnsanların birlik beraberlik içerisinde yaşamak için belirli topluluklar kurarlar. Bu topluluklar zamanla büyür. Başlangıçta aile kurulur.  Daha sonra aileler birleşir köyleri oluşturur. Köyler birleşir ilçe, ilçeler birleşir şehirler ve şehirler birleşir devleti oluşturur.  Bu birleşme içerisinde temel amaç herkesin huzurlu, mutlu , birlik beraberlik içerisinde yaşayacağı insaların güldüğü bir  ülke

9 Mart 2015 Saat : 11:51
admin
devamını oku

Akşam ( En Güzel Zaman )

Güneş yavaş yavaş dağların arkasına gizleniyordu. Güzel bir kızın saçlarına düşen günışığı gibi süzüle süzüle veda ederken gökyüzü siyah kazağını giyip yıldızlı tokalarını saçlarına takıyordu. Evet bir akşam daha oldu. Yine hayale dalma düşleri seyretme vakti. Sorsalar şimdi en güzel zaman hangisi diye kuşkusuz akşam derdim. Akşamların sizin için ne

8 Mart 2015 Saat : 3:36
admin
devamını oku

Roman Özetleri 1 (Yüzbaşı Celal, Yezidin Kızı)

Yüzbaşı Celal: 1933’te Burhan Cahit tarafından kaleme alınmıştır.Olay iki mekanda yoğunlaşır.Birinci mekan Suriye , İkinci mekan ise Kilis ve çevresi. Zaman olarak ise roman Milli Mücadele yıllarında geçer. İki milleti çatışmasını konu alır.  Türkler ve Araplar. Bunlar temsili olarak milliyetçi kahraman  üzerinden yapılmıştır. Birincisi Türk milliyetçisi yüzbaşı Celal ikincisi ise

8 Mart 2015 Saat : 3:20
admin
devamını oku

Köken Bilgisi (Etimoloji)

Etimoloji dil alanında kullanılan en önemli kavramlardandır.Köken bilgisi olarak geçen etimoloji bir dildeki kelimenin  hangi köke dayandığı, çıkış noktasının ne olduğ, ilk anlamının ne olduğu ve sözcüğün zaman içerisinde göstermiş olduğu değişime denir. Kelimelerin başka kelimelerle olan bağlantısıını, benzerliklerini, ayrılık noktasını, köklerininin araştırılmasında önemlidir. Dil biliminde genel bir yargı vardır.

5 Mart 2015 Saat : 10:10
admin
devamını oku

Sevgi Gibisi

Her şarkı dinleyişim de gelirsin aklıma. Sevmek böyle bir şey olsa gerek. Güzel düşler kurmak, hayale dalmak… Bir tebessümdür yüzünde, Bir kelebeğin kanat çırpışı gibi,uğur böceğinin şans getirmişcesine neşesiyle. Elinde bir kalem alıp da sevgi sözleri yazmak, nereden başlayacağını bilmemek gibi. İnsan, hayatının her döneminde sevgi tatması yeni düşlere dalması

3 Mart 2015 Saat : 2:09
admin
devamını oku

Yalan ( En Kötü Şey)

Nasıl bir dünyamız olursa olsun insan bazen yalan söyleme gereği hisseder. Bazen kendini savunmak için bazen korunmak için bazense alışkanlıklardan dolayı söylenir yalanlar. Kelime olarak tarif edecek olursak yalanı;  gerçeği, hakikati gizlemek doğrunun önüne perde çekmek diye tanımlayabiliriz. Yalan söylemenin zararları anlatmakla bitmez. Yalan söyleyen insan ilk önce kendini kandırmış

28 Şubat 2015 Saat : 9:41
admin
devamını oku

Güzel Ülkemiz

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” diyor şair. Ne zaman bu dizeleri duysam içim ürpermeyle dolar gurur, umut her duyguyu barındırır içerisinde işte vatan ve bayrak bizler için kutsal olmasının belki de en temel nedeni budur. Yüreğimizdeki vatan sevgisini geçmişten , atalarımızın kanlarından aldığımızı unutmayalım.

28 Şubat 2015 Saat : 9:14
admin
devamını oku

Meyveler ve Yararları

İncir: Bağırsakları hızlı  çalıştırır, insan enerji verir. Elma: Böbreklerin temizlenmesine yardımcıdır. Sindirim sonucu oluşan  rahatsızlıklarının kontrol edilmesinde faydalı olur. Kayısı: Kan yapıcı etkisi vardır. Güzel bir cilt yapısı ve saçın kendini korumasında  olumlu etkisi vardır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda kanserin önlenmesinde işe yarayan iyi bir karotenoid kaynağıdır. Muz: Kalbe ve kas

28 Şubat 2015 Saat : 8:28
admin
devamını oku

Sigaranın Zararları

İnsanları hayata bağlayan birtakım nesneler ve değerler vardır. Örneğin umut, hayal, sevgi, arabamız,evimiz, sevdiklerimiz ve bunlar gibi onlarcası, yüzlercesi. Ve birde bizleri hayattan koparmaya çalışan şeyler vardır. Bunlarsa; acılar, yokluklar, sıgara, alkol, uyuşturucu gibi duygular ve maddelerdir. Bizlere sunulan hayatı sigara dediğimiz tütünden oluşan ve geçici bir keyf veren madde

28 Şubat 2015 Saat : 3:14
admin
devamını oku

Sosyolojide Araştırma Yöntemleri

SOSYOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ : Tarama Araştırması: Geniş grupların araştırmasında kullanılır.  Çoğunlukla Anket ve görüşme ( mülakat ) kullanılır. Alan çalışması: Bir olayın farklı yönleri ile  olarak derinlemesine araştırılması/incelenmesidir.  En önemli türünü ise Monografi çalışması oluşturur. Begelere dayalı araştırma: Yazılı belgeler, sözlü kaynaklar, istatistiki belgeler ve günük yaşamın bölümü olan  her türlü belgenin kullanılarak

28 Şubat 2015 Saat : 1:37
admin
devamını oku

Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Dersinin Genel Özellikleri

Milli değerlerin, evrensel değerlerin edebi eser vasıtası ile nesilden nesile zenginleşerek varlıklarını devam edilmesinin kavratmak Türkçe dilinin zaman içinde zenginleşerek edebiyat dili özelliği kazanmasını kavratmak. Edebiyatın dil ve tarih biliminden yararlanarak dili oluşturan bir sanat olduğunu kavratmak. Türkçenin Türk milletinin maddi, manevi tüm benliğini ifade eden;  dilin bir kimlik olduğunu

17 Şubat 2015 Saat : 11:01
admin
devamını oku

Korkularımız

İnsanoğlu yaratılış itibari ile farklı, bambaşka bir canlıdır. kalp atışı ile vücudu, organları çalıştıran bir mekanizma ve hala ttam olarak keşfedilmemiş bir ruha sahiptir. Varoluşundaki sırra akıl yormak, duygularını anlamlandırmaya çalışmak çoğu zaman elimizi boş bırakmaktadır.  Karmaşık bir yapıya sahip olan ruh farklı duyguları bünyesinde taşır. Sevmek, üzülmek , mutlu

17 Şubat 2015 Saat : 10:33
admin
devamını oku

Feodalizm ( Feudalism )

Batı Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra  yerine kurulan krallıklar arasındaki anlaşmazlıklar Avrupa ‘ da Feodalite  rejiminin doğmasına sebep olmuştur. Avrupa ‘da kavimler göçünün meydana getirdiği karışıklıklar devam ederken halk ve büyük toprak sahipleri kendilerini güvende hissetmediklerinden hayatlarını devam ettirmek için güçlü kişilerin koruması altına girme ihtiyacı hissettiler. Halkın himayesine girdiği kişilere

17 Şubat 2015 Saat : 2:39
admin
devamını oku

Kitap Üzerine

Kitap hakkında onlarca, yüzlerce hatta binlerce tanım yapmak mümkün.Süslü kelimelerle yapılan, kulağa hoş bir nağme gibi gelen kelime okyanuslarını saymıyorum bile. Ama bana sorarsanız kitap; duyguların ve bilgilerin saklandığı gizli bir sandıktır.   Günümüze güzel yüzlerce dev yapıtlar gelmiştir. Geçmişin bilgileri bir hazine gibi kitaplarda saklanarak bilimin kültürün gelişmesini sağlamıştır.

15 Şubat 2015 Saat : 9:17
admin
devamını oku

METAFİZİK

  Doğa üstü konuları işleyen bunları salt akıl yoluyla açıklamaya çalışan evren ve insanla ilgili çürütülmesi ve ispatlanması mümkün olmayan yorumlar getiren felsefe alanına metafizik denir. Metafizik kavramı ilk defa Aristo’nun yazılarını düzenleyen onun  öğrencilerince kullanılmıştır. Aristo’nun fizikle ilgili yazılarından sonra  yazılanların Metetafizika (fizikten sonra gelen) olarak isimlendirilmesi işle doğmuştur. Metafiziğin konusu

15 Şubat 2015 Saat : 3:03
admin
devamını oku

Türk Sanat Eserleri

Anadolu Selçuklu Camileri 1. Konya Alaaddin Camii 2. Niğde Alaaddin Camii 3. Malatya ulu Camii 4. Kayseri Hond Hatun Külliyesi 5. Hacı Kılıç Camii 6. Amasya burmalı Camii 7. Sinop Ulu Camii 8. Beysehir Esrefoğlu Camii 9. Ankara Arslanhane Camii 10. Afyon Ulu Camii Anadolu Selçuklu Medreseleri 1. Konya Karatay

15 Şubat 2015 Saat : 2:30
admin
devamını oku

Atatürk döneminde Türk Dış Politikası’nın temel ilkeleri

– Türk milletinin bağımsızlığına ve sınırlarına saygı duyan devletlerle iyi ilişkiler kurarak, diğer ülkelerin içişlerine karışmamak ve kendi içişlerine karışılmasına fırsat vermemek, – Milli sınırlar içinde kalmak ve gerçekleştirilemeyecek emeller peşinde koşmamak, – Ulusun hayatı tehlikede altında olmadıkça savaşa girmemek, – Devletlerarası sorunları barışçı yollardan hukuka dayalı olarak  çözümlemek, – Milli sınırlar içinde her şeyden önce

15 Şubat 2015 Saat : 12:57
admin
devamını oku

20. yy Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatı Sanatçıları

Şehriyar   1906′ da doğdu 1988′ vefat etti. En meşhur ve ses getiren eseri; “Heyder Babaya Selam” dır. Muharrem Ergin gibi araştırmacılar onun eserleri, edebi kişiliği hakkında çeşitli çalışmalarda bulunmuşlardır.   Bahtiyar Vahapzade 1925’te doğru, 2009’da vefat etti. Şiirde aruz ve hece ölçüsünü kullandı. Ağırlıklı olarak hece ölçüsünü tercih etmiştir.

9 Şubat 2015 Saat : 1:46
admin
devamını oku

Divan Edebiyatındaki Akımlar

Türkibasit 15. ve 16. yy’da çıkmış bir akımdır. Amacı; dilde Türkçe sözcüklere ağırlık vermek, biçimde ve özde yenileştirmektir. Türkçe ile de aruz şiiri yazılacağını dile getirmişler. Mahalli söylemlere, deyim ve atasözü gibi Türkçe terkiple kullanmaya özen göstermişler. Bu akımın öncüleri; Aydınlı Visali, Edirneli Nazmi, Tatavalı Mehmet’tir. Şekil olarak divan edebiyatı

9 Şubat 2015 Saat : 1:20
admin
devamını oku