edebiyat ile mantık
Edebiyat ve Mantık
 Edebiyat ile mantık arasında nasıl bir ilişki vardır? Edebiyatın temeli güzellik, mantığın temeli ise doğruluktur.             Türk Dil Kurumunun  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğünde: “mantık   ...
edebiyat ve hitabet
Edebiyat ve Hitabet
 Dikkat edersek söz vasıtası ile ruh üzerinde bir bediî heyecan meydana getirmenin iki türlü olduğunu görürüz: Biri, güzel söz söyleyen bir adamın kendisini dinleyen dinleyicisine karşı bir “nutuk” ir...
sanat ve taklit
Sanat ile Taklit
 Sanat ile taklit arasında sıkı bir ilişki vardır. Hatta eskiler sanatı: “Sanat, hayatın çeşitli görünüşlerini taklit etmekten ibarettir.” diye de tarif etmişlerdir. Sanatın taklit ile ne derecede ili...
12 saat önce admin tarafından yazılmıştır.
edebiyat ile mantık
 Edebiyat ile mantık arasında nasıl bir ilişki vardır? Edebiyatın temeli güzellik, mantığın temeli ise doğruluktur.             Türk Dil Kurumunun  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğünde: “mantık   İng. logic Fr. logique 1. Gerçeği aramaya yönelen zihin işlemlerinden hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış yola çıktığını açıklayan ilkeleri yöntemli olarak inceleyen bilim. 2. Çıkarım ve kanıt gösterme bilimi. 3. Gereklik, erek ya da yargı ile iş, araç ya da kanıt arasında var olan tutarlık. 4. Olguların ve düşüncelerin düzenli biçimde sıral...
21 saat önce admin tarafından yazılmıştır.
edebiyat ve hitabet
 Dikkat edersek söz vasıtası ile ruh üzerinde bir bediî heyecan meydana getirmenin iki türlü olduğunu görürüz: Biri, güzel söz söyleyen bir adamın kendisini dinleyen dinleyicisine karşı bir “nutuk” irad etmesi, diğeri eline kalemi alan birisinin yazdığı satırlarla ruhlarda bir bediî heyecan meydana getirmesidir. O halde söz sanatı, yani edebiyat tebliğ (anlatım) bakımından ikiye ayrılır: Sözlü, yazılı... Acaba bunların her ikisi de edebiyat mıdır? Aslında edebiyatın tanımına göre her ikisinin de edebiyat olduğu kabul edilirse de, her iki teb...
2 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
sanat ve taklit
 Sanat ile taklit arasında sıkı bir ilişki vardır. Hatta eskiler sanatı: “Sanat, hayatın çeşitli görünüşlerini taklit etmekten ibarettir.” diye de tarif etmişlerdir. Sanatın taklit ile ne derecede ilişkili olduğunu anlamak için biraz düşünelim: Mesela bir ressam bir tablo vücuda getirir. Bu tabloda hiçbir şey yoktur ki görünen kâinatın taklidi olmasın. Ağaçlar, dağlar, çiçekler, hayvanlar, insanlar hatta ağaçların tazeliği, ihtiyarlığı insanların simalarındaki şevk ve hüzün belirtileri, her şey ressam tarafından ya mümkün olduğu kadar derin ...
3 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
görünen köy kılavuz istmez
  Çogu zaman bir şeylere ulaşmak isteriz. Bazen bu istediklerimiz hemen yanıbaşımızdadır bazense çok uzaklarda. Kimi zaman elimizi uzatır bir kelebek misali konar avcmuza kimi zamansa bir avcının elinen kaçmış ceylan misali peşinden sürükler bizi en onulmaz diyara. Gördüklerimi duyduklarımız yön verir hayatımıza ve çoğu zaman bir başkasına muhtaç oluruz. Olayları yorumlarken hep hata yapmaktan korkmuşuzdur. Başkalarınıın görmesi ve duyumu ile gelen bilgiler bizi şüphelere düşürür. Ve bu bilgilere karşı her zaman ehemmiyetli oluruz çü...
3 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
edebyat ile tarih
Güzel sanatların özellikle edebiyatın tarih ile çok yakın bir ilişkisi vardır. Geçmiş zamanlarda yaşayan toplumların hayat mücadelesinde birbirlerine karşı almış oldukları tavırları, bize tarih öğretir. Türk Dil Kurumunun  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğünde: “Tarih: Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını in...
4 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
sanat ve mizaç
Her toplumun, her ülkenin kendisine özgü bir sanatkârlık yeteneği vardır. Bu böyle olduğu gibi, her şahıs için de ayrıca az çok bir sanat yeteneği vardır diyebiliriz. Bundan dolayı sanat şahsîdir. İşte bu bakış açısını dikkate alan Emile Zola sanatı tarif etmek için “Sanat, bir mizaç arasından görülmüş olan tabiattır.” demiştir. Gerçekten bu, oldukça doğru bir tanımdır. Fakat bu sanat tanımının ne olduğunu göstermekten çok, sanat ile şahsî mizaç ilişkisini açıklamaya hizmet eder. Sanatkâr bir sanat eseri meydana getirmek için, bir dereceye k...
6 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
edebiyat ve ahlak
Edebiyat ile ahlak arasında ne münasebet vardır? Pek yakın zamanlara kadar edebiyatı “ahlak terbiye edicisi” olarak bilirdik. Ne var ki günümüzde durum böyle değildir. Mademki edebiyat güzel sanatlar arasında seçkin bir yere sahiptir ve mademki güzel sanatlardan maksat da insanlardaki güzellik duygusunu heyecana getirmektir; şu halde artık edebiyatı, ahlakı terbiye etmeye hizmet eden bir vasıta olarak tanımak doğru olamaz. Edebiyatın doğrudan doğruya ahlak ile bir bağı yoktur; aradaki ilişki “dolaylı”dır. Sanatın gerçek manası bulunduğu andan i...
6 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
tok açın halinden ne anlar
    İnsanlar hayata geldiklerinde farklı standartlarda  yaşarlar. Çevrenize baktığınızda herkesin ne  fakir oduğunu  ne de herksin zengin olduğunu göremezsiniz. Zıtlık üzerine kurulu olan dünyada kadını erkekler siyahı beyaz nasıl kuşatmışsa zenginlikle fakirlikte hayatımızın en önemli  öğesi olmuştur.   Çevrenimize baktığımızda nice fakir insanların bir  ekmeğe muhtaç yaşamakta olduğunu görmekteyiz. Bunun yanında nice zenginlerinde zevk sefa içerisinde luks bir hayat yaşadıklarını biliyoruz. Bu sosyal dengesizliğin k...
7 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
yazma ölçeği
  Öğretmenlerin yazılı anlatım değerlendirmesindeki tutumu, genellikle öğrenci tarafından oluşturulan yazılı metinden ziyade, kendilerine göre öğrencinin önceden kazandığını varsaydıkları bir seviyeye not verme şeklinde olabilmektedir. Hâlbuki öğretmenin öğrenci başarısını değerlendirmesi ile bir öğrencinin kabiliyetini belirleme birbirinden farklı şeylerdir. Çoğu durumda, öğretmenler ölçme ve değerlendirmelerde objektif ölçütler kullanma yerine, öğrenci anlatımlarına toptan bir puan takdir etmektedirler. Böyle toptan değerlendirmeni...
8 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
ne ekersen onu biçersin
    Hayat her ne kadar uzun bir yol gibi görünsede onu uzun yapan geçmişimizde bıraktığımız güzel anılardır. Ve geçmişimiz sayesinde anlam kazanmaya başlar hayatımız. Nice uzun  yollardan geçer ve nice maceralara atılırız. Zaman zaman ağladığımız günler olur ve zaman zaman da güldüğmüz günler. Yani bugün geçmişe heer bakığımızda kendimize bir ayna tuttuğumuzun farkına varmalıyız.Çünkü geçmişimiz bizim yansımamızdır. Birbaşka ifadeyle geçmişümiz bir tarla misali zamanında ne ektiysek bugün de onu biçecegiz   İnsanlarla...
9 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
SIFAT
Sıfatlar varlıkları niteleyen ya da belirten sözcüklerdir: Sıfatlar isimlerin önüne gelerek isimleri niteler ve belirtir. Örnekler: Kırmızı kalem (Kalemin niteliği kırmızı olması) Uzun adam (Adamın niteliği uzun olması) Güzel kız (Kızın niteliği uzun olması) Sıfat Çeşitleri Sıfatlar niteleme ve belirtme olmak üzere ikiye ayrılır. I- NİTELEME SIFATLARI İsmin  rengini, biçimini, durumunu belirten sözcüklerdir. Genellikle, isme yöneltilen "nasıl" sorusuna yanıt olurlar. "Biçim", "durum-nitelik", "renk" gibi özellikleri anlatırlar: ...
10 gün önce admin tarafından yazılmıştır.
DEVRİYE
  Devriye, tekke edebiyatında Bektaşî-Alevî şâirlerinin, tasavvufçularca önemsenen devir kuramına göre dörtlük birimleriyle yazdıkları uzun şiirlere verilen addır. Devir kuramı Hz. Muhammed (SAV.)’in “Ben nebi iken Âdem su ile çamur arasındaydı.” hadisi ile ilgilidir. Mutasavvıflara göre vücut halindeki Hz. Muhammed (SAV.) yeryüzüne sonradan gelmiştir. Hâlbuki ruh halinde olan Hz. Muhammed (SAV.) ezelden beri vardı. Vakti gelen ruh, maddî âleme iner. Önce cemâda, sonra nebâta, hayvana, insana ve en sonra da însan-ı kâmile geçer. Oradan ...
MiniBlog
Hayata dair mini mini yazılar
 Edebiyat ile mantık arasında nasıl bir ilişki vardır? Edebiyatın temeli güzellik, mantığın temeli ise doğruluktur.             Türk Dil Kurumunun  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğünde: “mantık   İng. logic Fr. logique 1. Gerçeği aramaya yönel...
 Dikkat edersek söz vasıtası ile ruh üzerinde bir bediî heyecan meydana getirmenin iki türlü olduğunu görürüz: Biri, güzel söz söyleyen bir adamın kendisini dinleyen dinleyicisine karşı bir “nutuk” irad etmesi, diğeri eline kalemi alan birisinin yazd...
 Sanat ile taklit arasında sıkı bir ilişki vardır. Hatta eskiler sanatı: “Sanat, hayatın çeşitli görünüşlerini taklit etmekten ibarettir.” diye de tarif etmişlerdir. Sanatın taklit ile ne derecede ilişkili olduğunu anlamak için biraz düşünelim: Me...
Bu sitede yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.Tüm hakları saklıdır.