Eski Türklerde Yazı, Dil ve Edebiyat

  Göktürk Alfabesi( Orhon Alfabesi) : 1)      Türklerin ilk bilinen alfabesidir. 2)      38 Harften oluşur. 3)      Sağdan sola doğru yazılır. 4)      Göktürk Kitabeleri bu alfabe ile yazılmıştır. Uygur Alfabesi 1)      Türklerin bilinen ikinci alfabesidir. 2)      Soğd alfabesinin ileri bir biçimidir. 3)      Sağdan sola doğru yazılır. 4)      Uygur Alfabesi 18 harften

22 Ağustos 2014 Saat : 8:49
admin
devamını oku

Türk-i Basit Akımı

 TÜRK-İ BASİT (BASİT TÜKÇE) AKIMI 15. ve 16 yy.’da görülmüştür. Türkçe sözcüklerle şiir yazan şairleri küçümseyenlere, Türkçeyi kaba ve zevksiz bulanlara  tepki olarak doğmuştur. Devrin büyük şairleri tarafından pek ilgi görmemiştir. Temsilcileri sanat güçlerini gösteren eser verememiştir. Temsilcileri 15. yy. sonunda Aydınlı Visalî’nin öncüsü olduğu bu akım en güçlü temsilcileri

20 Ağustos 2014 Saat : 11:55
admin
devamını oku

Şevket Rado

  -Yugoslavyanın Radovişte şehrinde 1913’te doğdu. 1988 Yılda İstanbulda Hayata gözlerini yummuştur. -Şevket Rado  1936’da Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Okul bittikten sonra gazeteciliğe başladı. Son Posta ve Akşam gazetelerinde çalıştı. Aylık Resimli Hayat Dergisini çıkardı.Edebiyat ve Toplumbilim Öğretmenliği yapıldı. İstanbul radyosunda sohbet programı yaptı. -Yazın hayatına şiirle başlayan Şevket Rado

19 Ağustos 2014 Saat : 8:16
admin
devamını oku

DİVAN EDEBİYATINDA NESİR (DÜZYAZI):

 DİVAN EDEBİYATINDA NESİR (DÜZYAZI):    1. Sade Nesir Halkı eğitmek ve bilgilendirmek için yazılan sade bir dille yazılmış nesirlerdir. Bu nesirde; halka yönelik masal, efsane, öykü, destan, dinî ve tasavvufî konular işlenir. Aşıkpaşazade, Mercimek Ahmet (Kabusname), Kul Mesut (Kelile ve Dimne) Evliya Çelebi (Seyahatname)…    2. Orta Nesir Genellikle Tarih

17 Ağustos 2014 Saat : 11:55
admin
devamını oku

Orhan Seyfi Orhon

  1890 yılında İstanbul’da doğdu. 1972’De yine doğduğu yer olan İstanbul’da vefaat eti. Şair ve yazar kimliği ile karşımıza çıkan Orhan Seyfi Orhon daha çok şair kimliği onu ön plana çıkarmıştır. Yüksek öğrenimini İstanbul Hukuk Fakultesinde  1914 ılında tamamladı.Millet vekilliği yaptı. Gazetelede köşe yazarlığı yaptı. Çalıştığı gazete ve dergiler; Cumhuriyet

16 Ağustos 2014 Saat : 8:12
admin
devamını oku

Gazel

Gazel Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir. Divan edebiyatının en fazla kullanılan nazım biçimidir gazeller. Gazelde; başta aşk, sevgi, güzellik gibi lirik konular olmak üzere felsefî, dinî ve öğretici konular işlenebilir. Konularına göre şu adları alır: âşık-âne, rind-âne, şûh-âne, hikemî… Gazellerin özel bir adı yoktur; genelde rediflerine göre adlandırılır.

14 Ağustos 2014 Saat : 11:58
admin
devamını oku

Behçet Necatigil

  1916 Yılında İstanbul’da doğdu. 1979 da yine doğduğu yer olan İstanbul’da hayata gözlerini yumdu. Şair yazar ve çevirmen kimliği ile karşımıza çıkar.Çok sayıda yerde edebiyat öğretmneliği yaptı. Behçet Necatigi  Kompozisyon öğretmenliği yaptı. Behçet Necatigi lin İlk şiiri 1935 yılında Varlık Dergisinde yayınlandı. Behçet Necatigi İlk şiirlerinde yarım kafiyeye önem

13 Ağustos 2014 Saat : 7:09
admin
devamını oku

SERVET -İ FÜNUN GENEL ÖZELLİKLERİ

SERVET -İ FÜNUN GENEL ÖZELLİKLERİ    Toplumsal konular yerini bireysel konulara bırakmıştır.  (Sanat sanat içindir ilkesi ile hareket edildi.) Edebiyat yüzünü tümüyle Batı’ya çevirmiştir. Fransız edebiyatı ve özelikle realizmi örnek alınmış. Sade Türkçe’ye geçiş hareketi yerini, ağır ve anlaşılmaz  bir dil anlayışına bırakmıştır. Şiirde aruz vezni kullanılırken nazım şeklinde ve

11 Ağustos 2014 Saat : 4:09
admin
devamını oku

Vitaminler

  Vitaminleri İki grupta inceleriz YAĞDA ERİYEN VİTAMİNLER : A, D, E ve K vitaminleridir . SUDA ERİYEN VİTAMİNLER : B grubu vitaminler ile C vitaminidir .   Yağda Eriyen Vitaminler: A Vitamini: Enfeksiyonlara karşı vücudun direnci arttırır. Normal büyüme eylemi , kemik ve diş gelişimi, üreme, görme için gereklidir. Cildin

11 Ağustos 2014 Saat : 4:03
admin
devamını oku

Taşıma Su İle Değirmen Dönmez

Taşıma su ile değirmen dönmez atasözü toplumsal kurallardan birisi olan çalışmak üzerine yoğunlaşılan bir konudur. Bu atasözünde kısaca bir şeyin kaynağı bizde olmazsa yapılan her türlü eylem bir gün muhakkak son bulacak daha da kötüsü o eylemin başarılı olamayacağı ifade edilmektedir. Gerçekten de çevremize baktığımızda eğer ki bir işin kaynağı

10 Ağustos 2014 Saat : 4:00
admin
devamını oku

Anlama gücünü ölçme

Anlama gücünü ölçme Ana dili etkinliklerini sürdürmekte olan öğretmenin “anlama ve anlama yeteneklerinin geliştirilmesi” konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olması kadar öğrencilerin anlama yeteneklerini ölçebilmesi de önemlidir. Öğretmen, bu konuda şunları yapabilir. Öğrencilerin sınıf içinde okuma ve dinleme etkinliklerine gösterdiği tepkileri gözlemleme, Ders sırasında öğrencilerden kısa açıklamalar isteme Öğrencilere

10 Ağustos 2014 Saat : 1:40
admin
devamını oku

Kitap Sevgisi

En son ne zaman bir hikaye okudunuz veya bir roman, ya da en son ne zaman bir hikayenin kahramanına benzemek istediniz, en son ne zaman bir hikaye okurken uyuya kaldınız ve en son ne zaman bir kitabı soluksuzca bitirdiniz? Bu ve buna benzer yüzlerce soru sorabilirim aslında. Cevaplar ise yeni

10 Ağustos 2014 Saat : 1:11
admin
devamını oku

Karşılıksız Sevmek

Sevmek dünyadaki en şeylerden birisidir. Karşı tarafı kalpten, gönülden bir bağ ile yakınlık kurmak,ilgi göstermek ve yüreğinin bir köşesinde yaşatmak en güzel duygulardandır. Sevmek konusunda bir çok tanım yapmakta mümkündür. Sınırlarını dahi aşan bir olgudur. Kabına sığmayan, haylaz bir çocuk gibi biraz yaramaz birazda afacandır. Sevmek hayattaki en  güzel meslektir.

10 Ağustos 2014 Saat : 11:30
admin
devamını oku

Faruk Nafız Çamlıbel

  -1898’de İstanbul’da doğdu. 1973 de Fethiye’de hayata gözlerini yumdu. -Şair ve yazar kimliği ile karşımıza çıkar. -Yazar Süleyman Nazif Beyin oğludur. -Sağlık öğrenimini yarıda bırakarak Öğretmenliğe başladı. -1946-1960 yılları arasında milletvekili oldu. -Aruz ve hece ölçüsü ile şiirler yazdı. Aruz ve hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerde aruzu ve heceyi büyük

10 Ağustos 2014 Saat : 11:08
admin
devamını oku

YAVUZ BÜLENT BAKİLER (1935-…

YAVUZ BÜLENT BAKİLER (1935-…   Geleneksel şiirimizin (özellikle N. Fazıl ve C. Sıtkı) öz ve biçim  özelliklerini kendi potasında eriterek kendi şiir çizgisini oluşturdu. Sivaslıdır. Şiirlerinde; Anadolu’yu, Anadolu insanını ve onların sorunlarını işledi. Sağlam, ahenkli, ölçülü bir mısra yapısı; hikmetli bir söyleyişi  vardır. Biçime önem verdi, kafiyeden yararlandı; sade ve

8 Ağustos 2014 Saat : 11:13
admin
devamını oku

Sonbahar (Farklı Duygular Mevsimi)

Koskoca bir yeşilin  yavaş yavaş sararmaya başladığı andır sonbahar. Birer birer  yaprakların dökülmeye başladığı yazın o neşeli günlerinin geride bıraktığı doğanın tekrar kabuğuna çekilişinin başlangıcıdır. Hüzün, sevgi,ayrılık ve daha birçok duygunun birbirine karıştığı,  Biraz ağlamaklı biraz da kışın habercisi oluşunun getirdiği hislerle farklı tadlar bırakır insanın yüreğinde. Sonbahar benim için

8 Ağustos 2014 Saat : 9:29
admin
devamını oku

Ombudsmanlık Nedir?

Ombudsmanlık Nedir ? Kamu Denetçiliği kurumu tarafından halkın şikayetlerinin dinlenildiği, şikayetlerin yazılı ya da sözlü olarak kabul edildiği ve bu şikayetlerin denetlenerek yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde çözüme ulaştırılmasına denir. Yani Ombudsmanlık; Kamu denetçiliği, kamu hakemliği olarak da bilinir. Kamu kuruluşları hakkındaki şikayetleri, eksikliklerin değerlendirilip çözüme kavuşturulmasıdır. Ombusdmanlık kamudaki görevlilerin keyfi

8 Ağustos 2014 Saat : 3:47
admin
devamını oku

TAŞERON NEDİR (Taşeron Firma, Taşeron İşçi)

TAŞERON NEDİR??? Bir işin bir bölümünü , esas  işi yapan kurum ya da kişiden alarak , o işi yapmaya başlayan kişi, kurum  ya da firmaya taşeron adı verilir. Taşeron kavramını  yasalarda “alt işveren” olarak geçmektedir.  Taşeron iş yapan  firmalarda çalışan işçilere (emekçilere) taşeron işçi denir. Taşeron işçiler bir işin esas

8 Ağustos 2014 Saat : 2:50
admin
devamını oku

Seçimde Nerede Oy Kullanacağım?

Bildiğiniz üzere bu hafta sonu Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Seçme yaşına gelen tüm yuttaş gibi bizlerde o gün siyasi iredemizi kullanarak uygun gördüğümüz adayı seçeceğiz. Kimler Adaydı Hatırlayalım Recep Tayyip Erdoğan Ekmeleddin İhsanoğlu Selehattin Demirtaş   Yaklaşan seçimlere rağmen hala nere de, hangi sandıkta oy kullanacağınızı bilmiyor musunuz? Öğrenmesi çok kolay:

7 Ağustos 2014 Saat : 11:49
admin
devamını oku

Voltaire (Françola Marie Arout)

  -1694’te Paris’te doğan Voltaire, 1778’de yine doğduğu yer olan Paris’te öldü. -Fransız edebiyatının en önemli isimlerindendir. -Cizvit Kolejinde eğitim gördü. -Küçük yaşta annesi öldü ve bu onun ileriki yaşamında etkileyici bir olaydı. -Hayatının büyük bir bölümünü o çok sevdiği şehir olan Paris dışında geçirmek zorunda kaldı. Özgür düşünceye verdiği

7 Ağustos 2014 Saat : 6:58
admin
devamını oku
 Son Yazılar FriendFeed

Sitemizin Android Uygulaması

https://yadi.sk/d/GVRspX7eWrhcP

Bizi Facebookta Bulun

ANKET

Hangi Takımı Tutuyorsunuz

View Results

Loading ... Loading ...

 

Ağustos 2014
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Tem    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031