iç göçü önlemek için neler yapılır etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
iç göçü önlemek için neler yapılır etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Nüfus Hareketleri (Göçler)

İnsanların yaşadıkları yerden başka yere sürekli ve belli zaman dilimlerinde gitmesine göç denir.
Göçler iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır.

A: İÇ GÖÇLER:

Ülke sınırları içerisinde nüfusun yer değiştirmesine denir.İç göçler toplam nufusu değiştirmez. Bölgeler arasındaki nufusun değişmesinde rol oynar.
İç göçler ikiye ayrılır: Sürekli ve mevsimlik iç göçler
Mevsimlik İç Göçler:
 • Tarımda duyulan ihtiyaç dolayısıyla yapılan göçlerdir.(Çukurovaya, Bursaya, D. Karadenize)
 • Turizm dolayı ile yapılan iç göçler. ( Antalya, Bodrum,Marmaris)
 • Hayvancılık ve yaylacılık faaliyetlerine göre yapılan iç göçler.
 • Maden, orman gibi sezonluk işlere bağlı yapılan iç göçler.
Not: Bir ülkedeki iç gölerin çokluğu ülkede bölgeler arasında eşitsizlik olduğunun ve ülkenin gelişmediğinin göstergesidir.
Sürekli Göçler:
 • Evi ile beraber bir yerden başka bir yere taşınması.
İç Göçlerin Nedenleri:
 • Hızlı nufus artışı
 • Tarım arazilerinin miras ve benzeri yolla daralması
 • Tarım alanlarının aileyi geçindirmekte yetersiz kalması
 • İş imkanının kısıtlı olması
 • Sosyal problemler
 • Ülkede ki ve bölgelerdeki işsizlikler
 • Eğitim ve sağlık imkanlarının eksik olması, hizmeti karşılayamaması
 • İklim ve yer şekillerinin yaşam üzerindeki olumsuz etkileri
 • Kentlerdeki sanayi imkanlarının gelişmiş olması
İç Göçlerin Sonuçları:
 • Ülkede nufus dağılışında bir dengesizlik olur
 • Yatırımlar belli şehirlere yönelir ve ülkede dengesizlik olur.
 • Varoş dediğimiz düzensiz kentleşmeler olur.
 • Kentlerdeki nüfus artışından dolayı alt yapı hizmetleri yetersiz kalır.
 • Kentlerdeki işsizlik artar.
İç Göçleri Önlemek İçin Neler Yapılır:
 • Tarımda sulama imkanlarını artırarak kırsal kesimdeki göçü durdurmak
 • İntansif tarım metodunu geliştirmek
 • Besi ve ahır hayvancılığını geliştirmek, teşvik  etmek.
 • Kırsal kesimdeki sağlık ve eğitim hizmetlerindeki kaliteyi artırmalı
 • Çiftçiye destek olmalı. Avantajlı kredi ve sigorta olanakları sağlanmalı.
 • GAP, DAP,DOKAP gibi bölgesel projeleri hayata geçirmek.
Türkiye'de En çok Göç Alan İller:
İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Ankara, Mersin,Bursa
Türkiye'de En Çok Göç Veren İller:
Tunceli, Rize,Sivas,Ardahan,Kastamonu,Hakkari

B.DIŞ GÖÇLER:

 • Bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan göçlerdir.
 • İşsizlik,savaş,doğal afetler,siyasi nedenlerden dolayı
 • Nufus azalır ya da çoğalır.
 • Zamanında ülkemizden Almanya'ya yapılan yoğun göçler buna örnektir.
 • Beyin göçü olarak ifade ettiğimiz kalifiye elemanların doktor, mühendis, bilim adamı gibi kişilerin göç etmesi.