Nüfus Hareketleri (Göçler)

İnsanların yaşadıkları yerden başka yere sürekli ve belli zaman dilimlerinde gitmesine göç denir.
Göçler iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır.

A: İÇ GÖÇLER:

Ülke sınırları içerisinde nüfusun yer değiştirmesine denir.İç göçler toplam nufusu değiştirmez. Bölgeler arasındaki nufusun değişmesinde rol oynar.
İç göçler ikiye ayrılır: Sürekli ve mevsimlik iç göçler
Mevsimlik İç Göçler:
 • Tarımda duyulan ihtiyaç dolayısıyla yapılan göçlerdir.(Çukurovaya, Bursaya, D. Karadenize)
 • Turizm dolayı ile yapılan iç göçler. ( Antalya, Bodrum,Marmaris)
 • Hayvancılık ve yaylacılık faaliyetlerine göre yapılan iç göçler.
 • Maden, orman gibi sezonluk işlere bağlı yapılan iç göçler.
Not: Bir ülkedeki iç gölerin çokluğu ülkede bölgeler arasında eşitsizlik olduğunun ve ülkenin gelişmediğinin göstergesidir.
Sürekli Göçler:
 • Evi ile beraber bir yerden başka bir yere taşınması.
İç Göçlerin Nedenleri:
 • Hızlı nufus artışı
 • Tarım arazilerinin miras ve benzeri yolla daralması
 • Tarım alanlarının aileyi geçindirmekte yetersiz kalması
 • İş imkanının kısıtlı olması
 • Sosyal problemler
 • Ülkede ki ve bölgelerdeki işsizlikler
 • Eğitim ve sağlık imkanlarının eksik olması, hizmeti karşılayamaması
 • İklim ve yer şekillerinin yaşam üzerindeki olumsuz etkileri
 • Kentlerdeki sanayi imkanlarının gelişmiş olması
İç Göçlerin Sonuçları:
 • Ülkede nufus dağılışında bir dengesizlik olur
 • Yatırımlar belli şehirlere yönelir ve ülkede dengesizlik olur.
 • Varoş dediğimiz düzensiz kentleşmeler olur.
 • Kentlerdeki nüfus artışından dolayı alt yapı hizmetleri yetersiz kalır.
 • Kentlerdeki işsizlik artar.
İç Göçleri Önlemek İçin Neler Yapılır:
 • Tarımda sulama imkanlarını artırarak kırsal kesimdeki göçü durdurmak
 • İntansif tarım metodunu geliştirmek
 • Besi ve ahır hayvancılığını geliştirmek, teşvik  etmek.
 • Kırsal kesimdeki sağlık ve eğitim hizmetlerindeki kaliteyi artırmalı
 • Çiftçiye destek olmalı. Avantajlı kredi ve sigorta olanakları sağlanmalı.
 • GAP, DAP,DOKAP gibi bölgesel projeleri hayata geçirmek.
Türkiye'de En çok Göç Alan İller:
İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Ankara, Mersin,Bursa
Türkiye'de En Çok Göç Veren İller:
Tunceli, Rize,Sivas,Ardahan,Kastamonu,Hakkari

B.DIŞ GÖÇLER:

 • Bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan göçlerdir.
 • İşsizlik,savaş,doğal afetler,siyasi nedenlerden dolayı
 • Nufus azalır ya da çoğalır.
 • Zamanında ülkemizden Almanya'ya yapılan yoğun göçler buna örnektir.
 • Beyin göçü olarak ifade ettiğimiz kalifiye elemanların doktor, mühendis, bilim adamı gibi kişilerin göç etmesi.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme