Cimrilik İle İlgili Özlü Sözler

 

Cimrilik İle İlgili Özlü Sözler


Cimrilik insanın kalbini katılaştırır ve insanı merhametten uzaklaştırır. Onun için cimri değil cömert insanlardan olmalıyız.


Cimrilik ile ilgili özlü sözler şunlardır:


”Kibirli ve cimri adamın ne kadar vasıfları olursa olsun, dikkate alınmaya değmez.” (Confucius)
”Üç zümreye, üç şey çirkin düşer: İdarecilere, sertlik; âlimlere mal sevdası; zenginlere ise cimrilik.” (Molla Cami)

”Cimri öyle bir kişidir ki, dünyada fakir gibi yaşar, ahirette zengin gibi hesap verir.” (Hz. Ali)

“Yemeyenin malını yerler, demine hu çekerler, üstüne bir bardak su içerler.” (Atasözü)

”Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de açıp tutumsuz olma. Yoksa pişman olur açıkta kalırsın.” (El-İsrâ, 17/29)


”Cimrilikten kimse bezirgân olmaz.” (Karacaoğlan)

“Eli dar olanın, gönlü de dar olur.” (Hz Ali)

”Fakir, bazı şeylerden mahrumdur: ama cimri her şeyden.” (Mehmed Tevfik Bey)

  ”Cömertlik, saadet anahtarıdır.” (Nâsır-ı Hüsrev)

”Cimri malı götürür, kendini bitirir.” (Eyyüp Sabri Osmanoğlu)

”Gel dese de bakma cimri aşına, bir fırsat arar da kakar başına.” (Neyzen Tevfik)

”Bilindiği gibi cimrilik kurdun açlığına benzer ve yedikçe daha çok acıktırır.” (Gogol)

”Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar verme salahiyeti zayıflarda olursa, işler bozulur.” (Hz. Ebû Bekir)

”İnsanların en cömert olanı, istemeden veren; en asil olanı da, intikama gücü yeterken bağışlayandır.” (Hz. Hüseyin)”Cimrinin yüzüne bakmak, insanın kalbini katılaştırır. Cimrilerle karşılaşmak, müminler için beladır.” (Bişr-i Hâfi)
”Cimrilikten sakınınız. Çünkü cimrilik, sizden önceki milletleri helâk etmiştir.” (Hadisi Şerif)
”Cimriler kendilerinin ölmesini isteyen insanlara, servet toplayan kişilerdir.” (Stanislaw J. Lee)

”Allah’ın, lütuf olarak verdiği şeylerden cimrilik eden kimseler, bu tutumlarının kendi yararına olacağını sanmasınlar. Bu, onlar için sadece bir kötülüktür. Cimrilikle yanlarında tuttukları mal, Kıyamet Gün’ü boyunlarına dolanacaktır.” (Al-i İmran/180)

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme