Ülkemizdeki Göçmenlerin Yaşadıkları Temel Sorunları Araştırınız.

 Ülkemizdeki Göçmenlerin Yaşadıkları Temel Sorunları Araştırınız.

Hiç kimse vatanını yok yere bırakıp dilini bilmediği, gelenek ve göreneklerini bilmediği başka bir ülkeye kolay kolay gelmez. Ancak savaş, terör, kıtlık vb durumlarda insanlar ana vatanlarını terk etmek zorunda kalırlar. Vatanı terk etmek o kadar zordur ki onlar için. Bunu ancak yaşayanlar anlar.


Ülkemizdeki göçmenlerin yaşadıkları temel problemler şunlardır:

* Ana dil sorunu: Geldiği ülkenin ana dilini bilmediği için iletişim problemleri ile karşı karşıya kalırlar ve bu da onlarda çok büyük bir soruna neden olur.

*İş bulma ve geçim sıkıntısı: Her ülkenin kendi içinde bile işsizleri varken bir de göçmenler için bulmak zor olduğu için çeşitli sorunlar ortaya çıkar. Çünkü hemen iş bulamazlar ve bu durumda onlar için sıkıntılar başlar.


* Oryantasyon (uyum) sorunları: Yeni geldiği bir ülkenin ortamına bir anda alışamazlar ve geçmişlerini bir anda silip atamazlar.

* Kültürel iletişim, kültür çatışması ile karşı karşıya kalabilirler.

* Aile  bireylerinin kendi aralarında ayrılıklar yaşanması: Göçmenler arasında aile bireylerinin farklı ülkelerde olması aileler arasında ayrılığa neden olabilir ve bu duygusal sorunlara yol açabilir. Kendini ailesinden kopmuş hisseden kişiler psikolojik sorunlar ile karşı karşıya kalabilir.

* Sosyal dışlanma: Bazı göçmenler toplumsal dışlanma veya ayrımcılık yaşayabilirler. Kimi kendini bilmez insanlar onlara karşı kötü davranıp onları toplum içinde rencide edebilirler. Bu da göçmenlerin üzülmesine neden olur.


* Sağlık sorunları: Sağlık hizmetine ulaşmada çeşitli sorunlar ile karşı karşıya gelebilirler.

* Beslenme ve barınma sorunları: İlk geldikleri zaman hepsine birden hizmet  vermek zor olur. Çünkü kimi göçmen aileler çok kalabalıktır. Bu yüzden de sorunlar ortaya çıkabilir.

2 yorum:

Deneme