Oğuz Türklerinin Gelenek, Görenek ve Yaşamları Hakkında Güvenilir Kaynaklardan Araştırma Yapınız.

 Oğuz Türklerinin Gelenek, Görenek ve Yaşamları Hakkında Güvenilir Kaynaklardan Araştırma Yapınız.


Oğuzlar, Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan Türklerinin ataları olan Türk kavmidir. Yani Balkanlarda yaşayan Türklerin atası olarak bilinir. Göktürk kitâbelerine göre Oğuzlar (İslâm kaynaklarında Guz) dokuz boydan meydana gelmiş bir millettir. Bundan dolayı Tokuz (Dokuz) Oğuz diye de anılır. Oğuzlar göçebe bir hayat sürmüşlerdir.  İslamiyet'i kabul ettikten sonra yerleşik bir yaşam biçimine geçmeye başlamışlardır.

 

 Geçimlerini hayvancılıkla sağlamışlardır. Deve eti ve at eti de yemişlerdir. Oğuzlar sakallarını kesiyor, bıyık bırakıyor ve bütün Türkler gibi saçlarını uzatmışlardır. Yaşadıkları hayat tarzı ve zor doğa koşullarının etkisiyle oldukça sert mizaçlıydılar. Savaşçı olmak başlıca özelliklerinden  biriydi. Namuslu, dürüst ve konuk severlerdi. Büyüklerine son derece bağlı ve saygılıydılar. Konuştukları Türkçe Türk lehçelerinin en kibarı olarak söylenir. Oğuzlarda evlenecek gençler ok atar,  okun düştüğü yere de çadır kurarlardı. Oğuz Türklerinde başlık verme (kalın)  geleneği vardı. Başlık verme geleneği demek şu demektir:  Evlenecek olan kız ve erkek yüzük taktıktan sonra yani söz kestikten sonra erkek tarafı kız tarafına para, hediyeler ve daha çeşitli şeyler verirdi. Buna başlık  verme geleneği denilmektedir.

 

Milli yemekleri sulu mantıdır Sulu mantının onlardaki adı tutmaçtır. Oğuzlar Tanrı'ya inanmışlar, öldükten sonra yaşamın var olduğuna inanmışlar ve bunun için de ölen kişini değerli eşyalarını da aynında gömmüşlerdir. gömme işi bittikten sonra atlarını keserek yiyorlardı. Bu âdet bütün Türk kavimlerinde görülen yuğ aşı veya ölü aşı geleneğiydi. Oğuzlar yakın akrabaları da olsa hastalanan kimselerin yanına yaklaşmazlardı. 

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme