Akıl İle İlgili Özdeyişler

 

Akıl İle İlgili Özdeyişler

İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel fark aklın varlığıdır. İnsan aklını nasıl kullanırsa o oranda cevap alır. Herkes aklını aynı şekilde kullanmaz. Çünkü herkesin hayata bakış açısı  farklıdır ve herkes kendi aklını en iyi zanneder. Oysa insan kendi aklından üstün olan akılların da olabileceğini düşünmeli ve farklı düşüncelere ve görüşlere karşı kendini, yüreğini kapatmalıdır.


Akıl ile ilgili özlü sözler şunlardır:


“Akıl zenginleri, para zenginlerine acırlar.” V. Hugo


 “Akıllı olmak bir şey değildir, önemli olan aklı kullanabilmektir.” Descartes


 “Aklın ve dirayetin ak saçlılarınki gibi, fakat yüreğin masum çocuklarınki gibi olsun.” Schiller


 “Aklı başında olan insanlara gülmek, delilerin bir çeşit hediyesidir.” La Bruyer


“Eğitim görmüş bir aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır.” Aristotales

“Başkalarında bizden daha çok yiğitlik, beden gücü, tecrübe, yetenek, güzellik görebiliriz fakat akıl üstünlüğünü kimseye vermeyiz.” Montaigne


“Akıllı insan özür dilemek zorunda kalmaz.” Emerson

 

“Aklın üç işareti vardır: İyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmak.” Demokritos


“Akıl; birbirinden farklı olan şeylerin birbirlerine benzeyen taraflarını ve birbirine benzeyen şeylerin de birbirinden farklı taraflarını bilmektir.” Goethe


“Doğru olanı yalnız akıllı insanlar yakalar.” Goethe


“İnsanlara en adaletli dağıtılan nimet akıldır. Çünkü hiç kimse aklından şikâyetçi değildir.” Montaigne


“Akıl, iki kulplu bir çömlektir; ister sağından tut, ister solundan.” Montaigne


 “Aklıyla böbürlenen kişi, hücresinin genişliğiyle gururlanan mahkûma benzer.” S. Weill

 

“Aklın emrine girmeden, hayatın kötülüklerine karşı başarı kazanılmaz.” A. Schopenhauer.


““Akıl, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan bir kaldıraçtır.” H. Balzac


“Akıllı insan aklını kullanır, daha akıllı insan ise başkasının aklını kullanır.” B. Shaw


“İnsan ancak aklıyla hayvanlardan ayrılır. O, akıldan uzaklaştığı, akılsız hareket ettiği vakit insan kaybolur ve hayvan ortaya çıkar.” Epictetos


“Akıl da bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya ihtiyaç duyar.” Cicero


“Akıldan yoksun olanlarla geçinebilmek, aklın zaferidir.” Voltaire


“Akıl, insanın cevheridir.” I. Kant


“Bedeni dinlendirmenin en doğru yolu aklı dinlendirmektir.” Napoleon


“Aklın sakıncası, insanı sürekli olarak bir şeyler öğrenmeye zorlamasıdır.” B. Shaw


“İnsanlar akıl bakımından üç türlüdür: kendiliğinden anlayanlar, kendilerine anlatılan şeyleri anlayanlar ve ne kendilerinden ne de başkalarının açıklamalarıyla anlayanlar.” N. Machiavelli


“Akıl, bedenin efendisidir.” Vigny


“Akıllılık, gerçekte zamanın çocuğudur.” L. Da Vinci


“Gerçekten akıllı olanlar aynı zamanda alçakgönüllü olurlar.” A. Gide

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme