“Eğitimdir ki Bir Milleti Ya Özgür, Bağımsız, Şanlı Yüksek Bir Topluluk Halinde Yaşatır, Ya da Sefalete Terk Eder.” Atatürk’ün Bu Sözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.


 

“Eğitimdir ki Bir Milleti Ya Özgür, Bağımsız, Şanlı Yüksek Bir Topluluk Halinde Yaşatır, Ya da Sefalete Terk Eder.”  Atatürk’ün Bu Sözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

 

Eğitim, toplumların muasır medeniyet seviyesine çıkmasında en önemli ve en etkili yoldur. Eğitime önem vermeyen toplumlar kısa zamanda başka ülkelerin kölesi olmaya mahkum kalır. Eğitimin olduğu yerde bilgi edinme vardır, araştırma vardır, sorgulama vardır, merak vardır, eleştirel düşünme vardır, empati kurabilme becerisi vardır, bilim ve teknik vardır, deney ve gözlem vardır ve daha sayamadığımız çok sayıda faydalı işler vardır.

 

Eğitime önem veren milletin fertleri kendilerini her alanda geliştirmek için çok çalışır. İçinde yaşadığı topluma, dünyaya faydalı olmak için durmadan ilerlemeye devam eder. Bunun sonucunda çok güzel işlere imza atar ve cahil olmaktan kurtulup aydın insan olma yönünde çalışmaya devam ederler. Eğitimin olduğu yerde  dogmatik bilgiler yoktur, esneklik vardır, değişim vardır, tutuculuk ve gerilik yoktur. Eğitimin olmadığı yerde ise hiç kimse kendini geliştiremez. Geliştiremediği gibi üstüne bir de kendi bildiklerinin dışındakilere inanmaz ve kendini geliştirmek için en ufak bir çaba harcamaz. İşte tüm bunların sonucunda ne ülkesine faydalı olur, ne de içinde yaşadığı topluma.

 

Gelişmemiş ülkelere baktığımızda bu ülkelerde eğitime verilen değerin  ne denli yok derecede olduğunu görebiliriz. Gelişmemiş ülkeler durmadan beyin göçü verir ve ellerindeki değerli ilim insanlarını da ne yazık ki başka ülkelere vermek zorunda kalır. Eğitime önem veren ülkeler ise beyin göçü alır ve gücüne güç katar . Böylece dünyada güçlü bir konuma gelir. Eğitim seviyesi yüksek ve kaliteli olan toplumlar başka ülkelerin egemenliği altına girmez, kendi toprakları üzerinde özgürce ve dimdik yaşarlar. Eğitime önem verilince her alanda gelişme de sağlanmış olur( sosyal, siyasal, kültürel vb)  İşte tüm bunlardan dolayı da Mustafa Kemal Atatürk de eğitimin ne derece önemli olduğunu vurgulamak istemiştir.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme