Mustafa Kemal'in Bağımsızlık ve Ulusal Egemenlik İle İlgili Sözlerini Yazınız .

  

Mustafa Kemal'in Bağımsızlık ve  Ulusal Egemenlik İle İlgili Sözlerini yazınız.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal her zaman tam bağımsızlığa önem vermiştir. Başka milletlerin kölesi olmamak için vatan uğrunda çok fedakarlıklar yapmış büyük bir liderdir.  Tam bağımsızlık ve milli egemenlikten asla taviz verilmemesi gerektiğini düşünmüştür. Bir millet ancak tam bağımsız kalarak ve hakimiyet millette olduğu zaman uzun yıllar ayakta kalır. Bunun için de bağımsız kalmaya devam etmeliyiz , demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkmalıyız . Mustafa Kemal'in bağımsızlık ve ulusal egemenlik ile ilgili sözleri şunlardır:


*'' Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.''

*''Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal  timsali olmuş bir milletiz.''

*''Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı olmayan zararlar verebilir.''

* ''Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.''
*'' Ya istiklal, Ya Ölüm.''

*'' Tam bağımsızlık denildiği zaman, tabii, siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, vs. her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik kastolunmaktadır.''


* ''Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.''
*''Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.''
* '' Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur hiçbir makam yoktur Yalnız bir kuvvet vardır O da millî egemenliktir Yalnız bir makam vardır O da milletin kalbi vicdani ve mevcudiyetidir.''
*Millî egemenlik uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcum  olsun.''
*'' Egemenlik hiçbir mâna hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez.''
*''Yeni Türkiye Hükümetinin öz cevheri millî hâkimiyettir Milletin kayıtsız ve şartsız hâkimiyetidir."
* '' Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.''
* '' İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye’nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır.''

*'' Türk Milleti yeni bir iman ve kesin bir milli azim ile yeni bir devlet kurmuştur bu devletin dayandığı esaslar Tam Bağımsızlık ve Kayıtsız Şartsız Milli Egemenlikten ibarettir. Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu Milli Egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir…''

*'' Bizim milletimiz vatanı için, özgürlüğü ve egemenliği için özverili bir halktır; bunu kanıtladı. Milletimiz, yaptığı devrimlerin kıskanç savunucusudur da. Benliğinde bu erdemler yerleşmiş bir milleti, yürümekte olduğu doğru yoldan hiçbir kimse, hiçbir kuvvet alıkoyamaz.''

*''Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.''

* ''Arkadaşlar! Türkiye devletinde ve Türkiye devletini kuran Türkiye halkında tacidar yoktur diktatör yoktur! Tacidar yoktur ve olmayacaktır Çünkü olamaz''

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme