İletişim Formu

Atatürkçülüğün Temel Özellikleri ve Amaçları Nelerdir ? Maddeler Halinde Yazınız .

  

Atatürkçülüğün  Temel Özellikleri  ve Amaçları Nelerdir ? Maddeler Halinde Yazınız.


Atatürkçülüğün Temel Özellikleri Şunlardır:

* Tam bağımsızlığı savunur . Bağımsız olmayan bir ülke başka milletlerin manda ve kölesi olur. Bunun için her zaman tam bağımsızlık ön planda olmuştur .
* Çağdaşlaşmayı amaç edinir .
*  Gücünü Türk Milletinden alır .
* Akılcı ve bilimseldir .
* Milli kültüre de önem verilir , evrensel  değerlere de sahip çıkılır .

* Laik , demokratik ve  halkçı esaslara dayanır .
* Milli birlik ve beraberliğe önem verir .
* Yeniliğe ve değişime açıktır .
* Kendine özgü bir yapısı vardır . Yani herhangi bir yabancı ideoloji ve siyasi akımlara bağlı  değildir .
* "Yurtta Barış , Dünyada Barış" anlayışı hakimdir .
* Milli egemenlik her zaman ön plandadır .
* Birbirini tamamlayan ilke ve   düşüncelerden oluşur .Atatürk İlkelerinin  temel amaçları ise şunlardır :

* Türk milletinin  mutluluğunu  ve refahını sağlamak
* Milli egemenlik temeline dayanan  demokrasi anlayışı içinde  çağdaş bir  toplum oluşturabilmek
* Milli birlik ve beraberliği sağlayarak güçlü bir   Türkiye Cumhuriyeti oluşturmak
* Türk milletini  uygar medeniyetler seviyesine çıkarmak gibi amaçları bulunur

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yorumlama biçimini 'Anonim' seçerek isim, mail, adresi vb. yazmak ile uğraşmadan kolayca yayınlayabilirsiniz. Küçük bir teşekkürün bile bizim için çok önemli ve değerli olduğunu unutmayın.