Atatürkçülüğün Temel Özellikleri ve Amaçları Nelerdir ? Maddeler Halinde Yazınız .

  

Atatürkçülüğün  Temel Özellikleri  ve Amaçları Nelerdir ? Maddeler Halinde Yazınız.


Atatürkçülüğün Temel Özellikleri Şunlardır:

* Tam bağımsızlığı savunur . Bağımsız olmayan bir ülke başka milletlerin manda ve kölesi olur. Bunun için her zaman tam bağımsızlık ön planda olmuştur .
* Çağdaşlaşmayı amaç edinir .
*  Gücünü Türk Milletinden alır .
* Akılcı ve bilimseldir .
* Milli kültüre de önem verilir , evrensel  değerlere de sahip çıkılır .

* Laik , demokratik ve  halkçı esaslara dayanır .
* Milli birlik ve beraberliğe önem verir .
* Yeniliğe ve değişime açıktır .
* Kendine özgü bir yapısı vardır . Yani herhangi bir yabancı ideoloji ve siyasi akımlara bağlı  değildir .
* "Yurtta Barış , Dünyada Barış" anlayışı hakimdir .
* Milli egemenlik her zaman ön plandadır .
* Birbirini tamamlayan ilke ve   düşüncelerden oluşur .Atatürk İlkelerinin  temel amaçları ise şunlardır :

* Türk milletinin  mutluluğunu  ve refahını sağlamak
* Milli egemenlik temeline dayanan  demokrasi anlayışı içinde  çağdaş bir  toplum oluşturabilmek
* Milli birlik ve beraberliği sağlayarak güçlü bir   Türkiye Cumhuriyeti oluşturmak
* Türk milletini  uygar medeniyetler seviyesine çıkarmak gibi amaçları bulunur

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme