Bilim Ve Sanat Takdir Edilmediği Yerden Göç Eder Sözünü Açıklayınız .

Bilim Ve Sanat Takdir Edilmediği Yerden Göç Eder Sözünü Açıklayınız . 


Bilime ve sanata önemin verilmediği toplumlarda  hiçbir gelişme ve kalkınma sağlanamaz. Buradaki bilim insanları da kendilerine ve çalıştıkları alana yeteri kadar ilgi gösterilmediği için , bilime önem veren başka yerlere gitmek zorunda kalırlar.

Bilim insanları önem gördüğü yerde ise kendini daha çok geliştirir ve bulunduğu ülkeye  çeşitli yönlerden fayda sağlar. Sanata ve sanatçıya gereken önem verilmezse de sanatçılar , sanata önem verilen ülkelere gider . Oralarda kendilerini geliştirir ve çok iyi ürünler ortaya çıkarırlar.

Özgürce kendilerini daha iyi ifade ederler ve insanlığa faydalı şeyler bırakırlar . Bilim ve sanata gereken önem verilmezse bilim ve sanat  o bölgede gelişmez ve oradan uzaklaşır.

Yani başka ülkelere beyin göçü yaşanır. Bu da beyin göçü veren ülkelerin geri kalmasına neden olur . Beyin göçü alan ülkelerin ise daha çok gelişmesine katkı sağlar.  Beyin göçü alan ülkeler bilimde , teknolojide ve sanatta daha çok ilerler . Devlet yöneticileri özgür bilimsel ortam sağlamalı , bilim insanlarına , sanata , sanatçıya gerekli çalışma ortamları sağlamalıdır.

Bir ülkenin iyi bir şekilde gelişmesi için bilime , bilim insanlarına, sanata ve sanatçıya önem vermesi gerekir. Bilime ve sanata, sanatçıya gerekli önem verilmediği takdirde o ülke günden güne geriler, gelişemez, kültürel anlamda zengin bir ülke olmaz.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme