Toplum Hayatında Herkese Düşen Belirli Görevler vardır sözünden yola çıkarak Kompozisyon Yazınız.


Toplum Hayatında Herkese Düşen Belirli Görevler vardır sözünden yola çıkarak Kompozisyon Yazınız.

Toplum hayatında herkese düşen belli görevler vardır. Bu görevler şunlardır:  Sorumlulukları yerine getirmek, başkalarının yaşamına saygı duymak, başkalarının özgürlüğüne müdahale etmemek, insan haklarına saygılı olmak,  Zalim yanında değil zayıf ve güçsüzün yanında olmak,  adil olmak,  doğruları, hak olanı korkmadan haykırabilmek , eşit olmak vb. . gibi. Toplum içinde insanlar üzerine düşen görevi tam anlamı ile yerine getirdiği zaman toplumda kaos ve karmaşa yaşanmaz. 

Böyle olunca da o toplum huzur, mutluluk ve barış içinde yaşar ve yaşamaya da devam eder.  Herkes görevini iyi bir şekilde yerine getirmelidir. Örneğin; öğrenci iyi bir öğrenci olmalı, derslerine iyi çalışmalı, öğretmen nitelikli bir öğretmen olmalı ve öğrencilerini en iyi şekilde  geliştirmeli ve yetiştirmelidir. Yine bir doktor çok iyi ve topluma faydalı bir doktor olmalıdır ki  her şey yolunda gitsin. Yani her meslekteki kişi ya da kişiler üzerine düşeni en iyi şekilde yapmalıdır. Böyle yapıldığı zaman  toplumda sevgi, saygı artar. Birlik, beraberlik ve dayanışma artar. Bunun için her birey  toplum içinde yaşıyorsa, sosyal olmak zorundadır. Sosyal olmak için üzerimize  düşen sorumluluklar hakkı ile yerine getirilmelidir.

Kısacası bir toplumun uyum içerisinde yaşaması, işlerin düzgün biçimde yürüyebilmesi, adaletli bir düzen sağlanabilmesi için herkesin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekir. Bunun için de öğretmenlere büyük görevler düşer. Bilinçli  ve çalışkan , sorumluluklarını bilen ve toplumdaki sorunlara duyarlı olabilen öğrenciler yetiştirilmelidir.  Böyle olduğu zaman da gelecek kuşaklara da bu güzel  yaşam şekli aktarılmış olur ve herkes görevini yerine getirerek adaletli bir dünya oluşturulmuş olur.

0 Comments:

Yorum Gönder

Deneme