Çevreyi Korumak İçin Çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarını Araştırınız. Bu Kuruluşların Adlarını, Hangi Amaçla Kurulduklarını ve Hangi Çalışmaları Gerçekleştirdiklerini Araştırınız.


Çevreyi Korumak İçin Çalışan  Sivil Toplum  Kuruluşlarını Araştırınız. Bu Kuruluşların Adlarını, Hangi Amaçla Kurulduklarını ve  Hangi Çalışmaları Gerçekleştirdiklerini Araştırınız. 
Çevre kirliliği son zamanlarda  en çok gündemde olan  ve çevreye olan ilginin çoğalmasını sağlayan bir konudur. İnsanlar bilinçli olduğu zaman çevre de  bize güzel şeyler sunar . Bunun için çevremizi temiz tutmalıyız  ve çevreyi korumak için, yaşatmak için destek olan sivil toplum kurum ve kuruluşlarına elimizden gelen her türlü desteği vermeliyiz ve bize Allah'ın  armağan ettiği bu çevrenin kıymetini bilmeliyiz.

Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşları ve amaçları şunlardır:
* TEMA ( Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı): Bu vakfı kuran kişiler Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede Nihat Gökyiğit’tir. 1922’de kurulmuştur. Bu vakfın kurulma amacı şudur: Erozyona ve çölleşmeye dikkat çekmek ve insanların bu konuda duyarlı olmasını sağlamaktır. Erozyon ve çölleşme sonucunda toprak ne gibi zarar görüyor, doğa bundan nasıl etkileniyor gibi soruların cevabı aranır. Bunun  için TEMA VAKFI  da  bunun devlet politikası haline gelmesi için çalışmışlardır. Var olan ormanları korumak, kuru alanlara ağaçlandırma çalışmaları yapmak, mera ve çayırları korumak, topluma ağaç sevgisi kazandırmak, bilinçli nesiller ve bilinçli toplumlar  yetiştirmek , doğal varlıkların korunmasını sağlamak, tarım alanlarını korumak gibi amaçları vardır. Bunun için de sloganları şudur: ‘’ Türkiye Çöl Olmasın.’’  Bundan dolayı da her yıl ağaç dikme çalışmaları yapılmakta, çevreyi korumak için  var güçleri ile çalışmaktadırlar ve yeşil alanların çoğalmasını sağlamaktadırlar. TEMA’ya her binlerce kişi gönüllü olarak bağış yapmaktadır.

*   TÜRÇEK  ( Türkiye Çevreyi Koruma ve Yeşillendirme Kurumu): Bu kurum 1972 yılında Selahaddin  Üzel tarafından kurulmuştur. Amaç ülkemizde doğal varlıkların korunmasını sağlamak, erozyonla mücadele edilmesini sağlamak, bitki örtüsünü ve toprağı  vb. gibi amaçları vardır. Bunun için  ellerinden gelen emeği harcamakta ve ülkemizin çöle dönüşmemesi için mücadele etmektedirler.

ÇEKÜL  (Çevre ve  Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı):  Bu vakıf da 1990 yılında korunmuştur. Amaçları şunlardır: Ülkemizin kültürel, tarihsel ve doğal varlıklarını korumaktır. Sloganı şudur:  ‘’ Doğa ve Kültürle  Varız .’’ Kültürel mirasın önemine vurgu yapmaktadırlar.

TTKD ( Türkiye Tabiatını Koruma Derneği):  1995 yılında kurulmuştur. Amaçları şudur: Kaybolan doğanın  güzelliklerini kurtarmak, geleceğe daha yaşanılır bir yer bırakmak , yoksuuluğu ve açlığı yok etmek,bilinçli toplum oluşmasını sağlamak,   barışa ve  ülke topraklarına katkı sağlamaktır.

Not: Diğer  doğayı koruyan  vakıflar şunlardır:
- ÇEVKO ( Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı)
- Doğa Derneği
- Deniztemiz / Turmepa Derneği
- Dünyayı Koruma Vakfı  (WWF)
- Greenpeace ( Yeşil Barış)

1 yorum:

Deneme