Çevre Kirliliğinin Sebepleri İle İlgili Bir Araştırma Yapınız.


Çevre Kirliliğinin Sebepleri İle İlgili Bir Araştırma Yapınız.

Çevre kirliliği günümüzde  dünyanın en büyük sorunlarından biridir. İnsanların  daha çok  para kazanmak için, daha fazla mala sahip olmak için, bitmek bilmeyen hırsları yüzünden çevremiz gün geçtikçe daha da kirlenmeye başlamakta ve  çevredeki diğer canlıların yaşamı da ciddi anlamda  tehlike altına girmeye başlamaktadır. Dünyada yaşanmakta olan korona virüs  süreci ne yazık ki henüz bitmiş değildir.  Herkes maske takmaya başlamıştır. Her ne kadar maskeler, kolonyalar kullanmak bizim için son derece faydalı da olsa kullanılan maskelerin çevreye bırakılması, dezenfektan kutularının  çevreye atılması çevreye ciddi zarar vermeye başlayacak ve bu da çevre kirliliğine ne yazık ki bir  zemin oluşturacaktır. Yani plastik kirliliği çevreye büyük zararlar verecektir.

Çevre kirliliğinin sebepleri şunlardır:

* İnsanların bilinçsiz ve çevreye karşı duyarsız olması ,
* Çarpık kentleşme ve altyapı hizmetlerinin yetersiz olması,
* Köyden  şehirlere kontrolsüz bir şekilde göç olması,
*  Havanın, suyun ve toprağın hunharca kullanılması ve kirletilmesi
* Sanayiden çıkan fabrika atıklarının denize, suya, havaya karışması,
* Her geçen gün   yapılan binaların daha çok artması ve yeşil alanların daha az olmaya başlaması,
* Arazinin yanlış  kullanımı,
*  Ormanların tahrip edilmesi, orman yangınlarının  çıkarılması, çıkması,
*  Kişi başına düşen doğal kaynak  miktarındaki tüketimin artması,
*  Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi,
*  Motorlu araçlardan  ve deniz araçların  çevreye olumsuz etkileri,
*  Toprağa  karışan, suya karışan kimyevi ilaçlar, kimyevi zehirler,
*  Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği,
*   Göllerin, nehirlerin kısacası sulak alanların kurutulması,
*  Kaçak  avlanma yapılması,
*  Çöplerin  suya, toprağa karışması,
*  Doğal afetler,
*  Küresel ısınma,
 * Çeşitli teknolojik aletlerden yayılan radyasyonun artması,

* İnsanların tüketim çılgını olması ve israfın her geçen gün artarak çevre kirliliğine sebep olması .. vb. gibi nedenlerdir.

Not: Çevrenin önemi ile ilgili şu sözü de unutmamalıyız:
’’Tabiatın isteklerini anlamazlıktan gelen, cezasını görür.’’(Balzac)
‘’Bir ağaç, herhangi bir prensten daha soyludur. ‘’ (Alexander Pope)

2 yorum:

Deneme