Dürüstlüğün Arkadaşlık İlişkilerindeki Önemini Kısaca Yazınız.


Dürüstlüğün Arkadaşlık İlişkilerindeki Önemini  Kısaca Yazınız.

Hayatta en önemli değerlerden biri de erdemli olmak, dürüst ve güvenilir olmaktır.  Dürüst olmak aynı zamanda kişinin kendine olan saygısını da gösterir. İnsan sosyal bir varlık olduğu için çevresindeki kimseler ile arkadaşlık dostluk ve sevgi kurmak ister.  Kurduğumuz ilişkilerde de aranan en önemli unsur güvenilir ve sağlam bir kişiliğe sahip olmaktır. Özü sözü bir olmak, dürüst  olmaktır en önemli gayemiz. Tüm bu güzel erdemlere sahip olmak ise insana özgü bir durumdur. İnsan kendi kişiliğini kendi eli ile şekillendirir. Dürüst olmak ya da olmamak kişinin kendi iradesiyle olur. Bunun için dürüstlük her zaman  temel ilkemiz olmalıdır.

Dürüst olan kişi  hem ailesi tarafından  hem arkadaşları tarafından hem de toplum tarafından sevilen, sayılan kimse olur. Böyle kimselere herkes güvenir ve böyle kimseler ile herkes konuşmak, dertleşmek ister. Çünkü dürüst insanlar da yalan dolan yoktur, samimiyetsizlik yoktur ve  kişi ne ise odur. Arkadaşlarımızla ilişkilerimizde de her zaman dürüst olmalıyız. Onlara asla yalan söylememeliyiz ve onların bize olan güvenini boşa çıkarmamalıyız. Bize olan güveni bir defa kaybedersek bir daha da kazanamayız. Bunun için sosyal ilişkilerimizde de her zaman dürüst olmalıyız.  Böylece hem severiz, hem seviliriz. Hem de  güzel bir ortam ortaya çıkmış olur.

Dürüstlüğün önemi ile ilgili şu sözü de unutmamalıyız: ‘’ Yalan zeka işidir, dürüstlük ise cesaret. Eğer zekan yetmiyorsa yalan söylemeye, cesaretini kullan da dürüst olmayı dene.” (Victor Hugo)

2 yorum:

Deneme